Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС (видеозапис)

Пълен запис на обучението през 2023 г.

EU

Разберете какви са стъпките за получаване на безвъзмездно финансиране от ЕС за вашия бизнес!

Започване по всяко време

Лектори: Елена Христова и Александър Апостолов, PMP®, Ph.D. 

Еднодневно интензивно обучение

EU projects

Обучението е подходящо за представители на български фирми, които търсят безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.


Това обучение е създадено специално за да разберете бързо и ефективно какъв е целият процес на кандидатстване по програмите на ЕС за българския бизнес!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение, базирано изцяло на опита на водещите и на компанията-организатор.

Ноу-хау

Опит от множество финансирани проекти по програмите на ЕС за България.

Изгодни условия

За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага.

Практическа ориентация

Обучението е изцяло практически ориентирано.Фокус на обучението

Фокус на обучението ще бъдат възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса в следните области:

 • Технологична модернизация (включително закупуване на оборудване)
 • Подобряване на енергийната ефективност на сгради и производствени системи
 • Изграждане на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление 
 • Развитие на човешките ресурси (подкрепа за осигуряване на заетост, обучение, подобряване на условията на труд и други)
 • Иновации и въвеждане на нови продукти, процеси и услуги
 • Въвеждане на информационни и комуникационни технологии

Участници

Обучението е подходящо за представители на микро, малки, средни и големи предприятия, които планират да кандидатстват за безвъзмедно финансиране по следните програми на ЕС за България:

 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
 • Програма „Развитие на човешките ресурси“

Метод на обучение

Методът на обучение ще включва презентации, дискусии и въпроси и отговори. Обучението има ясно изразена практическа насоченост. 


Продължителност

1 ден, 8 учебни часа


Учебни материали

Всеки участник ще получи копие от презентацията на водещите в електронен вид (PDF).

Програма на обучението

!

Тема 1: Какви са възможностите за безвъзмездно финансиране на бизнеса за периода 2023-2027 г.?

 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
 • Програма „Развитие на човешките ресурси“

Тема 2: Къде да намираме информация за възможностите за безвъзмездно финансиране?

Тема 3: Как да преценим дали сме допустим кандидат и дали нашата идея може да бъде финансирана?

Тема 4: Как да анализираме критериите и да оценим шансовете проектът ни да получи финансиране?

Тема 5: Как да изготвим план за получаване на теоретичния максимален брой точки за нашия проект?

Тема 6: Как да изготвим проекта и да попълним електронния формуляр в системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България)?

Тема 7: Как да изготвим техническа спецификация и друга техническа документация?

Тема 8: Как да подготвим придружителните документи и да подадем нашето проектно предложение през системата ИСУН 2020?

Тема 9: Как се комуникира с Управляващия орган след подаването на проекта и какво трябва да знаем за процеса на сключване на договор за безвъзмездно финансиране?

Тема 10: Представяне на реален проект, одобрен за безвъзмездно финансиране.

Bonu$

Бонус 1
Безплатна оценка на допустимост за кандидатстване

Всички участници могат да се възползват от безплатна оценка за допустимостта на техните фирми за участие в бъдещи подходящи процедури. 

Бонус 2
Допълнителна информация 

При заявено желание, участниците ще получават конкретна информация за предстоящи процедури за безвъзмездно финансиране на бизнеса.

Водещ на обучението:

Елена Христова


Елена Христова е магистър по икономика с над 15 години професионален опит в изготвянето и изпълнението на проекти по програмите на Европейския съюз в  областта на технологичната модернизация, енергийната ефективност, иновациите, човешките ресурси и други.


Притежава международно признати сертификати по управление на проекти и от 2004 г. е управител на Проджекта ООД, водеща консултантска компания в областта на управлението на проекти.

Водещ на обучението:

Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.


Александър Апостолов е доктор по икономика и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, свързани с технологично развитие, въвеждане на нови продукти, институционално изграждане, информационни системи, строителство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други. 


Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ) от 2005 г., PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество, TenStep Project Manager, Professional Scrum Master и MSP сертификати. Специализирал е управление на проекти във Великобритания и Италия.

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. Досега е обучил над 3500 човека по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на множество водещи компании и организации. Александър Апостолов е основател на Българската асоциация по управление на проекти и е бил член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на десет издания на конкурса „ИТ проект на годината”.

Александър Апостолов е управител на Проджекта и TenStep България.

Ето какво казват участниците в това обучение:

„Курсът беше полезен и напълно съответстващ на предварителната презентация.“

“Благодаря за успешно проведения курс на обучение и за предоставените материали.”


Какво представлява това обучение?

 • Отвлечени концепции
 • Сложни термини
 • "Четене" на лекции
 • Теоритизиране
 • Достъпни обяснения
 • Практически знания
 • Примери от практиката
 • Незабавна приложимост

Какви са ползите от обучението?

След обучението участниците ще знаят:


 • Как да се ориентират в морето от информация и да намират нови възможности за финансиране
 • Как да направят оценка на своята допустимост като кандидат за безвъзмездно финансиране, както и на своята проектна идея
 • Как да определят своите шансове за успех
 • Какви части съдържа формулярът за кандидатстване и каква информация се изисква
 • Как да работят със системата за електронно подаване на проектни предложения
 • Какви придружителни документи могат да бъдат изисквани и трябва да бъдат подготвени при кандидатстването
 • Как се комуникира с Управляващия орган, отговорен за отпускането на безвъзмездното финансиране


"Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС"

Възползвайте се от обучението, което непрекъснато развиваме, модернизираме и подобряваме

19+
години опит
40+
издания
500+
обучени човека

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

"Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС" 

(еднодневно интензивно обучение - видеозапис)

350 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 90 дни
 • Учебни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 2 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

"Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС"

(еднодневно интензивно обучение - видеозапис)

229 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 90 дни
 • Учебни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 2 бонуса 
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


Не отлагайте, получете достъп до записа още сега! Вижте какво още казват за нас участниците в нашите обучения:

На 100% покри очакванията ми„Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“


Ще използвам наученото в практиката


„Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“


Изключително полезен за работата ми


„Курсът е изкючително полезен за работата ми, показа ми грешки и пропуски, които съм допускала. Уверена съм, че ефективността на работата и контрола значително ще се подобрят.“

Често задавани въпроси / FAQ

Подходящо ли е обучението за мен?

Трябва ли да имам предишен опит в програмите на ЕС?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

"Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС"
(еднодневно интензивно обучение - достъп до видеозапис)

350 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 90 дни
 • Учебни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 2 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

"Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС"
(еднодневно интензивно обучение - достъп до видеозапис)

229 лв. (с ДДС)

 • Достъп до видеозаписа за период от 90 дни
 • Учебни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 2 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места