Lean Six Sigma Black Belt (курс и изпит)

Lean Six Sigma Black Belt

онлайн курс, изпит и сертификат
55 учебни часа/PDUs, 180 дни неограничен достъп


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът може да започне по всяко време. 

Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Въведена е във всички водещи компании от различни сектори. 

Lean (Lean Management) e методология за създаване на стойност за потребителите с минимални ресурси чрез елиминиране на ненужните дейности.

Методологията Lean Six Sigma е мощна комбинация от Lean и Six Sigma, която:

 • Увеличава приходите, тъй като позволява на организацията да прави повече с по-малко
 • Намалява разходите с елиминиране на излишните дейности и подобряване на процесите
 • Подобрява ефективността и ефикасността, тъй като осигурява ефикасни процеси за създаване на повече продукти и услуги, с повече доволни клиенти
 • Подпомага развитието на служителите, защото развива чувство на собственост и отговорност, което увеличава тяхната ефективността при реализацията на проекти за подобрения

Lean Six Sigma е приложима за малки, средни и големи бизнеси от всички сектори. С прилагането й, често малките и средни организации могат да постигнат същия успех като големите, защото могат да се движат по-бързо.


Какво да очаквате след завършването на курса?

 • Ще познавате инструментите и техниките, предимствата и предизвикателствата на Lean Six Sigma
 • Ще имате необходимите познания за подобряване на процесите и за подпомагане практическото въвеждане на Lean Six Sigma
 • Ще сте въоръжени с подходящи инструменти за разглеждане и решаване на проблемите в организацията
 • Ще имате усъвършенствани умения за решаване на проблеми, които могат веднага да се приложат в реални проекти
 • Ще имате познания за прилагане на своето работно място на концепциите на Lean като 5S, Waste Reduction, Process Mapping, Value Stream Mapping, Mistake Proofing и други
 • Ще сертифицирате своите компетенции по Lean Six Sigma след успешно полагане на изпита

Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Sigma Black Belt на 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. 6SIGMASTUDY  е част от VMEdu (САЩ), финансирана от Sequoia Capital – най-голямата компания за дялово инвестиране в Силициевата долина. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.
Записвам се


Вашето акредитирано обучение е с обем 55 учебни часа и е с неограничен достъп за 180 дни. Съдържанието включва:

Онлайн курс Lean Six Sigma Black Belt

Съдържание на курса:

Introduction
a. A brief history of Quality
b. What is Quality (Definitions) and service or product
c. Quality Gurus & their contribution to Quality
d. Enterprisewide View
e. Leadership
f. Six Sigma Roles and Responsibilities
g. Team Formation
h. Team Facilitation
i. Team Dynamics
j. Time Management For Teams
k. Team Decision making Tools
l. Management and Planning Tools
m. Team Performance Evaluation and Rewards
n. Overview of DMAIC

Define
a. Important Stakeholders
b. Impact on Stakeholders
c. Critical To X Requirements
d. Benchmarking
e. Business performance measures
f. Financial measures
g. VOC
h. Kano’s Customer Satisfaction Levels
i. Juran’s customer needs
j. Market research
k. CTQ Flowdown
l. QFD
m. Performance Metrics
n. Project Charter
o. Charter Negotiation
p. Project management plan and Baselines
q. Project Tracking

Measure
a. Processes, Process characteristics, process flow metrics, inputs and outputs
b. Process maps and Flow chart
c. SIPOC
d. Data Type & Measurement scale
e. Data Collection
f. Sampling strategies
g. Fishbone Diagram
h. Relational Matrices or Prioritization Matrix
i. Basic Statistics
j. Analytical Statistics
k. Gauge R & R
l. Process Capability Analysis

Analyze
a. Correlation and Regression Analysis
b. Testing of Hypothesis
c. FMEA
d. Gap Analysis
e. The Five Whys
f. Pareto Diagram
g. Tree Diagram
h. Non-value added activities
i. Cost of Poor Quality (COPQ)

Improve
a. DOE
b. Poka-yoke
c. 5S
d. Kanban
e. Standard Operations
f. Operator work instructions
g. Cycle time reduction and Takt time
h. Continuous Flow Manufacturing
i. SMED
j. Kaizen and Kaizen Blitz
k. Theory of Constraints (TOC)
l. Risk analysis

Control
a. Statistical Process Control
b. Other Control Tools
c. Maintain Controls
d. Sustaining Improvements

DFSS
a. DFSS

More on Lean
a. A Value Stream Map
b. Lean is Speed
c. Total Supply Chain
d. Lean Six Sigma Logistics

Case Study 1
a. Case Study 1 Part 1
b. Case Study 1 Part 2

Case Study 2
a. Case Study 2 Part 1
b. Case Study 2 Part 2

Записвам се


Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита. Учете от всеки компютър и от всяко място, когато и колкото искате! Не са необходими никакви специални технически средства. Можете да повтаряте материала и тестовите въпроси неограничен брой пъти.

В цената са включени официален сертификационен изпит Lean Six Sigma Black Belt (180 минути, 125 въпроса) и сертификат при успешен изпит. Изпитът се провежда онлайн на предварително заявени от Вас дата и час.

Предварително условие: Six Sigma Green Belt

Сертификатът Lean Six Sigma Black Belt е с валидност 3 години и се подновява чрез съкратен ресертификационен изпит.


Насладете се на богато учебно съдържание и модерни и ефективни учебни инструменти! Курсът Lean Six Sigma Black Belt включва:
– 8 chapters
– 72 High Quality Videos
– 74 Helpful Study Guides (PDF – downloadable and printable)
– Podcasts
– Chapter tests

Certification Exam Format

 • Multiple Choice
 • 125 questions per exam
 • One mark awarded for every right answer
 • No negative marks for wrong answers
 • 180 minutes duration
 • Proctored online exam
 • 65% correct answers to pass

Видеоуроци


Study Guides в PDF за сваляне и разпечатване

Подкастове

 


Поръчайте този курс на TRAINING.BG: https://training.bg/lean-six-sigma-black-belt