Lean Six Sigma Green Belt (курс и изпит)

Lean Six Sigma Green Belt (Projecta) - Logo

Lean Six Sigma Green Belt
онлайн курс, изпит и сертификат
30 учебни часа/PDUs, 180 дни неограничен достъп

онлайн регистрацияВижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success, #Управление на проекти – Fast Track, #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, #Подготвителен курс Сертифициран Scrum Master/Scrum Product Owner (с включен Exam Simulator), #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation


Курсът може да започне по всяко време. 

Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Въведена е във всички водещи компании от различни сектори. 

Lean (Lean Management) e методология за създаване на стойност за потребителите с минимални ресурси чрез елиминиране на ненужните дейности.

Методологията Lean Six Sigma е мощна комбинация от Lean и Six Sigma, която:

  • Увеличава приходите, тъй като позволява на организацията да прави повече с по-малко
  • Намалява разходите с елиминиране на излишните дейности и подобряване на процесите
  • Подобрява ефективността и ефикасността, тъй като осигурява ефикасни процеси за създаване на повече продукти и услуги, с повече доволни клиенти
  • Подпомага развитието на служителите, защото развива чувство на собственост и отговорност, което увеличава тяхната ефективността при реализацията на проекти за подобрения

Lean Six Sigma е приложима за малки, средни и големи бизнеси от всички сектори. С прилагането й, често малките и средни организации могат да постигнат същия успех като големите, защото могат да се движат по-бързо.


Какво да очаквате след завършването на курса?
  • Ще познавате инструментите и техниките, предимствата и предизвикателствата на Lean Six Sigma
  • Ще имате необходимите познания за подобряване на процесите и за подпомагане практическото въвеждане на Lean Six Sigma
  • Ще сте въоръжени с подходящи инструменти за разглеждане и решаване на проблемите в организацията
  • Ще имате усъвършенствани умения за решаване на проблеми, които могат веднага да се приложат в реални проекти
  • Ще имате познания за прилагане на своето работно място на концепциите на Lean като 5S, Waste Reduction, Process Mapping, Value Stream Mapping, Mistake Proofing и други
  • Ще сертифицирате своите компетенции по Lean Six Sigma след успешно полагане на изпита


Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Sigma Green Belt на 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. 6SIGMASTUDY  е част от VMEdu (САЩ), финансирана от Sequoia Capital – най-голямата компания за дялово инвестиране в Силициевата долина. Предоставяме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.
Записвам се


Вашето акредитирано обучение е с обем 30 учебни часа и е с неограничен достъп за 180 дни. Съдържанието включва:

Онлайн курс Lean Six Sigma Green Belt

Introduction to Lean Six Sigma
1. History of Quality (Deming, Juran, JIT, Ishikawa, Taguchi, etc.)
2. Evolution of Six Sigma
3. Defining Six Sigma – philosophy and objectives
4. Overview of Six Sigma DMAIC process

Stakeholders & Setting up a Lean Six Sigma Project
1. Identifying and documenting stakeholder requirements
a. Identifying stakeholders and customers
b. Data collection and analysis
c. Determining critical requirements
2. Project Selection Criteria
a. Identifying performance metrics
b. Using financial criteria to evaluate project benefits
c. Maximizing project benefits for the organization
3. Project Planning
a. Creating Project Charter
b. Charter Negotiation
4. Managing Team Dynamics
a. Initiating teams
b. Stages of team evolution
c. Maslow’s hierarchy of needs
d. Motivation Techniques
e. Conflict Resolution Techniques
f. Management / Leadership styles
g. Roles played by people in a project
5. Important project management & planning tools

Lean Six Sigma Methodology – Define
1. Inputs – Need for Six Sigma project, Executive management sponsorship, core team
Identified
2. Tools
a. Organization hierarchy
b. High level process maps
c. High level Pareto charts
d. Idea generation and categorization tools
3. Outputs
a. Project charter
b. Established metrics
c. Problem statement
d. Roles & responsibilities

Lean Six Sigma Methodology – Measure
1. Objectives of Measure Phase
2. Inputs – the outputs of the Define phase
3. Tools
a. Data collection tools and techniques
b. Measurement scales
c. Validation techniques (Gauge R & R)
d. Statistical distributions
e. Data mining
f. Run charts
g. Process map
h. Stakeholder tools
i. Process costs
4. Outputs
a. Well defined processes
b. Baseline process capability
c. Process parameters affecting CTQs
d. Cost of poor quality (COPQ)
e. Measurement system

Lean Six Sigma Methodology – Analyze
1. Objectives of Analyze Phase
2. Inputs – outputs of the Measure phase
3. Tools
a. Ishikawa diagram
b. Failure mode and effects analysis
c. Hypothesis testing
d. Process capability study
4. Outputs
a. Important causes of defects
b. Special and common causes of variation
c. DPMO and sigma level

Lean Six Sigma Methodology – Improve
1. Objectives of Improve Phase
2. Inputs – outputs of the Analyze phase
3. Tools
a. Returns on investment
b. Solution design matrix
c. Design of experiment
d. Taguchi robustness concepts
e. Response surface methodology
f. Project planning and management tools
g. Prototypes
4. Outputs
a. Cost / benefit for different solution
b. Selection of solutions for implementation
c. Implementation plan

Lean Six Sigma Methodology – Control
1. Objectives of Control Phase
2. Inputs – outputs of the Improve phase
3. Tools
a. Control plan
b. Statistical process control
c. Lean enterprise
d. 5S
e. Kaizen
f. Kanban
g. Total productive maintenance
h. Measurement system reanalysis
4. Outputs
a. Implemented solutions
b. Revised measurement system
c. Control plan for sustaining benefits
d. Improves process capability
e. Lessons learned
More on Lean
– Lean is speed
– Value stream map
– Total supply chain
– Lean Six Sigma logistics
– Standard operations
– Operator work instructions
– Cycle time reduction and talk time

Case Study
a. Case Study Part 1
b. Case Study Part 2
c. Case Study Part 3

Записвам се

Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита. Учете от всеки компютър и от всяко място, когато и колкото искате! Не са необходими никакви специални технически средства. Можете да повтаряте материала и тестовите въпроси неограничен брой пъти.

В цената са включени официален сертификационен изпит Lean Six Sigma Green Belt (120 минути, 100 въпроса) и сертификат при успешен изпит. Изпитът се провежда онлайн на предварително заявени от Вас дата и час.

Сертификатът Lean Six Sigma Green Belt е с валидност 3 години и се подновява чрез съкратен ресертификационен изпит.

Насладете се на богато учебно съдържание и модерни и ефективни учебни инструменти! Курсът Lean Six Sigma Green Belt включва:
– 9 chapters
– 37 High Quality Videos
– 15 Helpful Study Guides (PDF – downloadable and printable)
– Podcasts
– Chapter tests

За успешен изпит са необходими 65% верни отговори.

Видеоуроци
Lean Six Sigma Green Belt - видеоуроци
Lean Six Sigma Green Belt – видеоуроци
  

Lean Six Sigma Green Belt - видеоуроци
Lean Six Sigma Green Belt – видеоуроци
Study Guides в PDF за сваляне и разпечатване 
Lean Six Sigma Green Belt - study guides (PDF)
Lean Six Sigma Green Belt – study guides (PDF)


Lean Six Sigma Green Belt - study guides (PDF)
Lean Six Sigma Green Belt – study guides (PDF)

Подкастове
Lean Six Sigma Green Belt - подкастове
Lean Six Sigma Green Belt – подкастове


Best Price Guarantee from Projecta
Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.

Попълнете формата за регистрация и започнете обучението!

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 415 евро без ДДС за курс и изпит

Колко е