Основи на управлението на проекти по лиценз на TenStep (с включена симулация)

В момента обучението се предлага само като вътрешнофирмено.

ПРОГРАМА

• Основни понятия и концепции в управлението на проекти;
• Цикъл на проекта, стъпки за управление на проекти;
• Дефиниране на проекта;
• Изготвяне на план за изпълнение на проекта;
• Възлагане и отчитане на изпълнението;
• Управление на времето (графика) и разходите на проекта;
• Управление на рисковете на проекта;
• Симулация – интерактивна ролева игра за управление на проект. Ролевата игра включва следните елементи на управлението на проекти: планиране на времето, разходите и обхвата, изпълнение, мониторинг и отчитане на проекта и работа със заинтересованите лица.

Обучението е по лиценз на TenStep, регистрирана обучаваща организация на Института за управление на проекти – САЩ (Project Management Institute). Методът на обучение е интерактивен и включва презентации, дискусии и групова работа. Участниците ще получат форми на TenStep за управление на проекти.