Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation


rep_pmi


07-10 март 2018

ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

онлайн регистрация

Лектор: Frank Ninov, PMP® (Германия)


 
icon02 Листовка
icon02 PMP Handbook

НАШИТЕ КУРСИСТИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА УСПЕВАЕМОСТ НА ИЗПИТА ЗА PMP® – ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!

„Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment.“

„It was of great help to make me feel able to pass the exam.“

„The training was effective and efficient.“

„I liked the course and I will use it in my future work.“

„Great opportunity to understand PMI methodology.“

„I am pretty satisfied with the course. Could not be better.”

“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me.”

„Happy to be part of this training! Projecta’s team was very helpful :)“


Dual Power Training Technology
За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно присъствено обучение, съчетано с достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение ни позволява да постигнем висок процент на успех на изпита за нашите участници!


Обучението се организира за 29-ти път в България от TenStep – глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774. Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за изключително престижният сертификат по управление на проекти Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute, САЩ.

Какво ви предлагаме:
  • Обучение от успешна глобална обучителна организация на PMI
  • Опит от множество успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България
  • Изключително опитен международен лектор-практик
   • Много подробни учебни материали и достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка
   • Повече от 1000 тестови въпроси, с които да се упражнявате
   • Обучение, насочено с „лазерна“ точност към успешно полагане на изпита, от първия път
   • Съдействие при попълване и подаване на заявката за изпита
   • Съдействие за поддържане на сертификата след неговото получаване
    • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок – не е необходимо да плащате веднага
     • Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)

    Цели

    След курса, участниците ще бъдат в състояние:
    • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
    • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
    • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
    • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

     Участници
    • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
    • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
    • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

     Съдържание
     Съдържанието на курса включва десетте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
    • Project Integration Management
    • Project Scope Management
    • Project Time Management
    • Project Cost Management
    • Project Quality Management
    • Project Human Resource Management
    • Project Communications Management
    • Project Risk Management
    • Project Procurement Management
    • Stakeholder Management
    • Professional Responsibilities

     За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:
    • Initiating
    • Planning
    • Executing
    • Monitoring and Controlling
    • Closing

     Метод на обучение
     Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
    • Презентации
    • Групови упражнения
    • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

     Учебни материали
     Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса, включващи:
     • Detailed course slides on each topic
     • Exercises questions and answers
     • Quiz questions and answers on Project Integration; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Project Quality Management; Project Human Resource Management; Project Communication; Project Risk Management; Project Procurement Management
     • Final quiz package questions and answers
     • Cheat sheets on Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Human Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement Management

     Продължителност
     Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден)

     В цената са включени учебни и работни материали, обяди, кафе-паузи и сертификат.

     Инструктор: Франк Нинов (Frank Ninov), РМР
     Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP©) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти при международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

     Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.

     Допълнителна информация може да намерите на неговата интернет страница: www.fireframe.eu

     Сертификат
     Всеки участник ще получи легитимен сертификат за 35 контактни часа обучение по управление на проекти. Това е необходимо условие за допускане до изпит за РМР сертификат.

     Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език)

     Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)!

     ___________________________________________________________________________

     Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат

     Предварителни изисквания:
    • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години (36 месеца) през последните 8 години опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
    • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

     Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
    • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
    • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

     Изпит
    • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
    • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
    • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

     Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на не повече от 6 месеца:
    • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
    • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
    • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
    • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
    • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит (в удобно за кандидата време) в Комисия Фулбрайт, София;
    • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.

    • Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
    • Подобряване на квалификацията;
    • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
    • По-добро кариерно развитие;
    • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
    • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

     Свържете се с нас при нужда от допълнителна информация или съдействие в процеса на сертифициране!
    Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)
    Гаранция за удовлетвореност
    Не рискувате нищо!
    Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


    Вижте какво още казват участниците в това обучение:

    „Покрихте повече от очакванията ми, така че нямам какво да добавя! Примерите, които Франк даваше, за да обясни всеки термин бяха безценни. По този начин информацията стигаше по достъпен и лесен начин до нас. Благодаря за страхотната организация, беше страшно полезно!“ – Катя Д.

    „Считам, че курса беше проведен на високо професионално ниво. Лекторът съумя да запази вниманието ни през цялото време, обясняваше ясно и разбираемо и даваше достатъчно примери. Същевременно, не допусна воденето на странични разговори, както и нарушаване на дисциплината. Считам, че целта на курса беше постигната и независимо от големия обем информация, която ни беше предоставена, мога лесно и бързо да се ориентирам в учебните и спомагателни материали.“ – Петьо Т.


    Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, БУЛПРОФОР, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис ООД, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оскар-Ел, Община Варна, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сага Текнолоджи, Софика, CEED България, Трансат, Транс телеком, ЧЕЗ България.

    Общи условия

    Онлайн регистрация


    Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация * E-mail * Длъжност *

    Данни за издаване на фактура

    Такса за участие

     Такса за участие: €699 (без ДДС)
     Специална цена за ограничен брой места: €420 (без ДДС)

    Колко е