Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation с включен Exam Simulator [ONLINE LIVE]

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

10-11 и 17-18 август 2024

Frank Ninov, PMP® (Германия)

Курс на TenStep (САЩ) - PMI Authorized Training Partner,

за 57-ми път в България (брошура)

Получете сертификат Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute с най-успешните подготвителни курсове в България

Подгответе се за успешен изпит... дори ако досега не сте преминавали специализирано обучение по управление на проекти или имате ограничено време за учене!


Присъединете се към повече от 1 400 000 притежатели на сертификат PMP в целия свят!

Курсът започва на 10.08.2024 в 8:30 ч. и до него остават...

(Местата могат да се запълнят много преди началото на курса.)

61
Days
20
Hours
12
Minutes
56
Seconds

Надграждащо обучение

Изпитът PMP® е сериозно предизвикателство

Изпитът изисква задълбочени познания във всички области на съвременното управление на проекти. Необходимо е да усвоите и запомните голям обем информация от A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) на PMI.

PMI съзнателно поддържа високи изисквания за изпита PMP® и това е основна причина този сертификат да се счита за много ценен. 

Ако имате сериозен опит в управлението на проекти, Вие безспорно имате компетенции в тази област. За съжаление, те може да не Ви бъдат от полза за изпита. Вие ще отговаряте на въпросите от изпита на база на своя практически опит, но верните отговори са дефинирани на база на разбирането на Project Management Institute (PMI), което може да е различно.

Смята се, че колкото по-голям опит има човек в управлението на проекти, толкова по-труден ще бъде изпитът за него, заради разминаването на опита с разбиранията на PMI. 

Съществува феномена на т. нар. "PMIsm"-ми - специфични неща, които препоръчва PMI в PMBOK Guide и които трябва да знаете за изпита. Трябва да имате предвид, че изпитът PMP е тест по практиките и философията на PMI. 

По време на изпита, ако има противоречие между Вашия опит или разбиране и философията на PMI, ще трябва да изберете верните отговори от гледната точка на PMI. 

Мисията е възможна! Нашата цел е да Ви помогнем да се подготвите успешно за изпита, с най-малко усилия!

Какво е важно за едно високоефективно обучение за РМР®?

 • Качество, осигурено от официална Регистрирана обучителна организация на PMI (каквато е TenStep)
 • Подробни и ясни официални учебни материали
 • Талантлив и опитен лектор - както по отношение на воденето на подобни обучения, така и по отношение на практическия опит по управление на проекти
 • Подробно обяснение на PMIsm-мите
 • Прилагане на ефективни обучителни методи

Нашият подготвителен курс за PMP® е изцяло съобразен с всички тези фактори. Неслучайно, това е най-популярният и най-успешният курс за PMP в България. 

Но не само това - ние непрекъснато го развиваме и подобряваме!  

Съдържанието на изпита се променя периодично, което е свързано с период на по-големи трудности и намаляване на успеваемостта. Нашето обучение е винаги актуално по отношение на изискванията към изпита.

Подгответе се сега и вземете успешно изпита!

Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation – PMBOK Guide 7

Това е курс, създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - успешно получаване на най-престижния сертификат по управление на проекти в света и нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение от успешна глобална обучителна организация на Project Management Institute (PMI) - TenStep, PMI Registered Education Provider ID 1774


Ноу-хау

Опит от стотици успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България и изключително опитен международен лектор-практик


Фокусиране

Обучение, насочено с „лазерна“ точност към успешно полагане на изпита, от първия път


Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага

Висок успех

Високото качество на обучение води до висок процент на успех на изпита за нашите участници!

Подробни материали

Актуални и много подробни официални учебни материали за гарантирано добра подготовка


Информация и съдействие

Съдействие при попълване и подаване на заявлението за изпит, както и за поддържане на сертификата след неговото получаване

Подготовка и за CAPM®

Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)

Вижте какво казват участниците за това обучение

"I started with zero % knowledge. I left confident that I can pass the exam."


"Excellent balance between theory and practical examples from the real life.""Frank is really good at what he does and he demonstrated that by giving real-life examples when needed and helping us to connect the dots and perform the necessary correlation with reference to understanding the interdependency between the terminology, logic and ethical principles.""Искам да ви благодаря за подготовката по време на курса, защото [на изпита] се оказа, че много от нещата бях научила и разбрала там.""Бих казал, че вече прилагам наученото от PMP в практиката и ми помага. Надявам се да продължа в тази насока. Бих искал да използвам възможността и да Ви благодаря за курса, за споделения опит и информация.""Искам да благодаря на целия екип на Проджекта за приятно прекараното време - както по време на обучението, така и през целия процес по регистрация за курса."

Very satisfied

„Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment.“

Useful, filled up blank spaces

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me."

Great job, many examples

„I enjoyed Frank’s course, and believe he did a great job at providing many examples from his experience, so we could understand the theory better. Thank you Frank!“
Цели

След курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® Guide на PMI
 • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
 • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
 • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

Участници
 • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
 • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

Съдържание

Съдържанието на курса включва три области на познание по управление на проекти (domains), съдържащи съответните задачи на ръководителя на проекта във всяка област (tasks):

I. People

II. Process

III. Business Environment


Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва:

 • Презентации
 • Упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

Продължителност

Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа.

Занятията са с начален час 08:30 и краен час 18:30.


Eзик

Учебните материали са на английски език. Обучението се провежда на български, като термините се представят на английски.

Course outline

1

Domain 1: People

Task 1: Manage conflict

 • Interpret the source and stage of the conflict
 • Analyze the context for the conflict
 • Evaluate/recommend/reconcile the appropriate conflict resolution solution


Task 2: Lead a team

 • Set a clear vision and mission
 • Support diversity and inclusion (e.g., behavior types, thought process)
 • Value servant leadership (e.g., relate the tenets of servant leadership to the team)
 • Determine an appropriate leadership style (e.g., directive, collaborative)
 • Inspire, motivate, and influence team members/stakeholders (e.g., team contract, social contract, reward system)
 • Analyze team members and stakeholders’ influence
 • Distinguish various options to lead various team members and stakeholders


Task 3: Support team performance

 • Appraise team member performance against key performance indicators
 • Support and recognize team member growth and development
 • Determine appropriate feedback approach
 • Verify performance improvements


Task 4: Empower team members and stakeholders

 • Organize around team strengths
 • Support team task accountability
 • Evaluate demonstration of task accountability
 • Determine and bestow level(s) of decision-making authority


Task 5: Ensure team members/stakeholders are adequately trained

 • Determine required competencies and elements of training
 • Determine training options based on training needs
 • Allocate resources for training
 • Measure training outcomes


Task 6: Build a team

 • Appraise stakeholder skills
 • Deduce project resource requirements
 • Continuously assess and refresh team skills to meet project needs
 • Maintain team and knowledge transfer


Task 7: Address and remove impediments, obstacles, and blockers for the team

 • Determine critical impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Prioritize critical impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Use network to implement solutions to remove impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Re-assess continually to ensure impediments, obstacles, and blockers for the team are being addressed


Task 8: Negotiate project agreements

 • Analyze the bounds of the negotiations for agreement
 • Assess priorities and determine ultimate objective(s)
 • Verify objective(s) of the project agreement is met
 • Participate in agreement negotiations
 • Determine a negotiation strategy


Task 9: Collaborate with stakeholders

 • Evaluate engagement needs for stakeholders
 • Optimize alignment between stakeholder needs, expectations, and project objectives
 • Build trust and influence stakeholders to accomplish project objectives


Task 10: Build shared understanding

 • Break down situation to identify the root cause of a misunderstanding
 • Survey all necessary parties to reach consensus
 • Support outcome of parties' agreement
 • Investigate potential misunderstandings


Task 11: Engage and support virtual teams

 • Examine virtual team member needs (e.g., environment, geography, culture, global, etc.)
 • Investigate alternatives (e.g., communication tools, colocation) for virtual team member engagement
 • Implement options for virtual team member engagement
 • Continually evaluate effectiveness of virtual team member engagement


Task 12: Define team ground rules

 • Communicate organizational principles with team and external stakeholders
 • Establish an environment that fosters adherence to the ground rules
 • Manage and rectify ground rule violations


Task 13: Mentor relevant stakeholders

 • Allocate the time to mentoring
 • Recognize and act on mentoring opportunities


Task 14: Promote team performance through the application of emotional intelligence

 • Assess behavior through the use of personality indicators
 • Analyze personality indicators and adjust to the emotional needs of key project
 • Stakeholders

2

Domain 2: Process

Task 1: Execute project with the urgency required to deliver business value

 • Assess opportunities to deliver value incrementally
 • Examine the business value throughout the project
 • Support the team to subdivide project tasks as necessary to find the minimum viable product


Task 2: Manage communications

 • Analyze communication needs of all stakeholders
 • Determine communication methods, channels, frequency, and level of detail for all stakeholders
 • Communicate project information and updates effectively
 • Confirm communication is understood and feedback is received


Task 3: Assess and manage risks

 • Determine risk management options
 • Iteratively assess and prioritize risks


Task 4: Engage stakeholders

 • Analyze stakeholders (e.g., power interest grid, influence, impact)
 • Categorize stakeholders
 • Engage stakeholders by category
 • Develop, execute, and validate a strategy for stakeholder engagement


Task 5: Plan and manage budget and resources

 • Estimate budgetary needs based on the scope of the project and lessons learned from past projects
 • Anticipate future budget challenges
 • Monitor budget variations and work with governance process to adjust as necessary
 • Plan and manage resources


Task 6: Plan and manage schedule

 • Estimate project tasks (milestones, dependencies, story points)
 • Utilize benchmarks and historical data
 • Prepare schedule based on methodology
 • Measure ongoing progress based on methodology
 • Modify schedule, as needed, based on methodology
 • Coordinate with other projects and other operations


Task 7: Plan and manage quality of products/deliverables

 • Determine quality standard required for project deliverables
 • Recommend options for improvement based on quality gaps
 • Continually survey project deliverable quality


Task 8: Plan and manage scope

 • Determine and prioritize requirements
 • Break down scope (e.g., WBS, backlog)
 • Monitor and validate scope


Task 9: Integrate project planning activities

 • Consolidate the project/phase plans
 • Assess consolidated project plans for dependencies, gaps, and continued business value
 • Analyze the data collected
 • Collect and analyze data to make informed project decisions
 • Determine critical information requirements


Task 10: Manage project changes

 • Anticipate and embrace the need for change (e.g., follow change management practices)
 • Determine strategy to handle change
 • Execute change management strategy according to the methodology
 • Determine a change response to move the project forward


Task 11: Plan and manage procurement

 • Define resource requirements and needs
 • Communicate resource requirements
 • Manage suppliers/contracts
 • Plan and manage procurement strategy
 • Develop a delivery solution


Task 12: Manage project artifacts

 • Determine the requirements (what, when, where, who, etc.) for managing the project artifacts
 • Validate that the project information is kept up to date (i.e., version control) and accessible to all stakeholders
 • Continually assess the effectiveness of the management of the project artifacts


Task 13: Determine appropriate project methodology/methods and practices

 • Assess project needs, complexity, and magnitude
 • Recommend project execution strategy (e.g., contracting, finance)
 • Recommend a project methodology/approach (i.e., predictive, agile, hybrid)
 • Use iterative, incremental practices throughout the project life cycle (e.g., lessons learned, stakeholder engagement, risk)


Task 14: Establish project governance structure

 • Determine appropriate governance for a project (e.g., replicate organizational governance)
 • Define escalation paths and thresholds


Task 15: Manage project issues

 • Recognize when a risk becomes an issue
 • Attack the issue with the optimal action to achieve project success
 • Collaborate with relevant stakeholders on the approach to resolve the issues


Task 16: Ensure knowledge transfer for project continuity

 • Discuss project responsibilities within team
 • Outline expectations for working environment
 • Confirm approach for knowledge transfers


Task 17: Plan and manage project/phase closure or transitions

 • Determine criteria to successfully close the project or phase
 • Validate readiness for transition (e.g., to operations team or next phase)
 • Conclude activities to close out project or phase (e.g., final lessons learned,
 •  retrospective, procurement, financials, resources)

3

Domain 3: Business Environment

Task 1: Plan and manage project compliance

 • Confirm project compliance requirements (e.g., security, health and safety, regulatory compliance)
 • Classify compliance categories
 • Determine potential threats to compliance
 • Use methods to support compliance
 • Analyze the consequences of noncompliance
 • Determine necessary approach and action to address compliance needs (e.g., risk, legal)
 • Measure the extent to which the project is in compliance


Task 2: Evaluate and deliver project benefits and value

 • Investigate that benefits are identified
 • Document agreement on ownership for ongoing benefit realization
 • Verify measurement system is in place to track benefits
 • Evaluate delivery options to demonstrate value
 • Appraise stakeholders of value gain progress


Task 3: Evaluate and address external business environment changes for impact on scope

 • Survey changes to external business environment (e.g., regulations, technology, geopolitical, market)
 • Assess and prioritize impact on project scope/backlog based on changes in external business environment
 • Recommend options for scope/backlog changes (e.g., schedule, cost changes)
 • Continually review external business environment for impacts on project scope/backlog


Task 4: Support organizational change

 • Assess organizational culture
 • Evaluate impact of organizational change to project and determine required actions
 • Evaluate impact of the project to the organization and determine required actions

Bonu$

Бонус 1
PMP Exam Simulator

Ще получите достъп до Exam Simulator with Cloned PMP Exam Q&A - стотици "клонирани" изпитни въпроси, максимално близки до реалните.

Бонус 2
Допълнителна подготовка

Ще получите достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка, с презентацията на лектора в интерактивен формат.

Водещ на курса:
Frank Ninov, PMP® (Германия)

Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Management Professional (PMP®) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 200 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти в международната компания Global Cloud Xchange във Франкфурт на Майн.

Франк е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението. Той е лекторът с най-голям опит в обучението за PMP
®  в България.


"Очаквам с нетърпение нашата среща!" - Франк
frank ninov
FRANK NINOV

Ето какво казват участниците в това обучение за лектора


“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”


“Frank is very experienced, knowledgeable and skilled both in terms of teaching PMP, and actually working as a PM.”


 “Frank has put maximum efforts into presenting clearly and concisely the difficulties of the PMP exam during shortened time frame and attendees were really pleased with him.”


“The instructor was very professional, making pauses when he was speaking and giving examples from his experience which were easy to understand and remember in order to relate it with the material.”


 “Благодаря Ви, Франк, за отличното провеждане на семинара и за това, че споделихте своите добри практики от Вашия професионален опит.”Високо професионално ниво


„Считам, че курсът беше проведен на високо професионално ниво. Лекторът съумя да запази вниманието ни през цялото време, обясняваше ясно и разбираемо и даваше достатъчно примери. Същевременно, не допусна воденето на странични разговори, както и нарушаване на дисциплината. Считам, че целта на курса беше постигната и независимо от големия обем информация, която ни беше предоставена, мога лесно и бързо да се ориентирам в учебните и спомагателни материали.“

Примери, достъпни обяснения


"Покрихте повече от очакванията ми, така че нямам какво да добавя! Примерите, които Франк даваше, за да обясни всеки термин бяха безценни. По този начин информацията стигаше по достъпен и лесен начин до нас. Благодаря за страхотната организация, беше страшно полезно!"100% отговори на очакванията, полезни примери


"Мисля, че курсът отговаря на 100% на това, което очаквах. Имаше достатъчно теория и практически тестове към нея, за да разберем какво представлява изпита и да се подготвим за него. Наистина полезни бяха примерите от работата на г-н Нинов. Повечето неща остават суха материя, но когато има примери към тях, нещата придобиват облик и човек може да си ги представи как функционират на практика."

Какви са ползите от обучението?

Обучението ще Ви помогне да получите най-престижния сертификат по управление на проекти в света - с най-малко усилия и на добра цена. Също така, ще се запознаете подробно с всички основни аспекти, процеси и техники на модерното управление на проекти. С това ще получите нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие.


Получаването на сертификата допринася за:

 • Подобряване на квалификацията
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори
 • По-добро кариерно развитие
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти

Спестете много време и усилия с това ускорено обучение. Избавете се от несигурността и съмненията относно изпита и подготовката за него.


Типичните цени за курсове на това ниво започват от $998 и стигат до €2000 и повече. Добрата новина е, че не е нужно да плащате толкова много за едно наистина добро обучение на световно равнище.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

€695 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно  обучение
 • Официални учебни материали
 • 2 бонуса
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

€495 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Официални учебни материали
 • 2 бонуса
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места

Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (10.08.2024 г.) остават...

61
Days
20
Hours
12
Minutes
56
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците за това обучение


"Happy to be part of this training! Projecta’s team was very helpful :)"


"Thanks to Frank for great training methodology and attitude.


"Lessons learned: Курсът беше много полезен, на него научих всичко нужно за успешното представяне на изпита. Благодаря.


"Благодаря за информацията поднесена на курса и професионалното му провеждане, доста от нещата в материалите са ключови при разбирането на материята."

Effective and efficient

"The training was effective and efficient."

 Feel able to pass the exam

"It was of great help to make me feel able to pass the exam."

Could not be better

"I am pretty satisfied with the course. Could not be better."

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпита PMP®?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът PMP® за мен? 

Какви са стъпките на процеса на сертифициране? 

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години е валиден и как се подновява сертификатът?

Какво представлява изпитът за сертификат Project Management Professional (PMP®)?


Възползвайте се от нашия опит в обучението по PMP® в България!

16
години опит
56
обучения
750+
подготвени професионалисти

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

€695 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Официални учебни материали
 • 2 бонуса
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

€495 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Официални учебни материали
 • 2 бонуса
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места

Искате да научите повече за сертифицирането по Управление на проекти? Свалете нашия Пътеводител в сертифицирането по Управление на проекти

Training.bg

Разгледайте повече от 100 онлайн курса и сертификации за Вашето кариерно развитие на ТРЕЙНИНГ.БГ!

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €695 (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €495 (без ДДС)

Колко е