Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation – PMBOK Guide 6 – ONLINE LIVE

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

rep_pmi

Подгответе се сега и вземете успешно изпита преди промяната на изпита след края на 2020 г.

София, 11-14 ноември 2020, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София (карта)

Frank Ninov, PMP® (Германия)

Курс на TenStep (САЩ) - PMI Registered Education Provider,

за 41-ви път в България (брошура)

Получете сертификат Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute с най-успешните подготвителни курсове в България

Подгответе се за успешен изпит... дори ако досега не сте преминавали специализирано обучение по управление на проекти или имате ограничено време за учене!


Курсът започва на 11.11.2020 в 9:00 ч. и до него остават...

(Често местата се запълват много преди началото на курса.)

48
Days
19
Hours
22
Minutes
34
Seconds

Изпитът PMP® е сериозно предизвикателство

Изпитът изисква задълбочени познания във всички области на съвременното управление на проекти. Необходимо е да усвоите и запомните голям обем информация от A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) на PMI. Това е огромен документ с 756 страници!

PMI съзнателно поддържа високи изисквания за изпита PMP® и това е основна причина този сертификат да се счита за много ценен. 

Ако имате сериозен опит в управлението на проекти, Вие безспорно имате компетенции в тази област. За съжаление, те може да не Ви бъдат от полза за изпита. Вие ще отговаряте на въпросите от изпита на база на своя практически опит, но верните отговори са дефинирани на база на разбирането на Project Management Institute (PMI), което може да е различно.

Смята се, че колкото по-голям опит има човек в управлението на проекти, толкова по-труден ще бъде изпитът за него, заради разминаването на опита с разбиранията на PMI. 

Съществува феномена на т. нар. "PMIsm"-ми - специфични неща, които препоръчва PMI в PMBOK и които трябва да знаете за изпита. Трябва да имате предвид, че изпитът PMP е тест по практиките и философията на PMI. 

По време на изпита, ако има противоречие между Вашия опит или разбиране и философията на PMI, ще трябва да изберете верните отговори от гледната точка на PMI. 

Мисията е възможна! Нашата цел е да Ви помогнем да се подготвите успешно за изпита, с най-малко усилия!

Какво е важно за едно високоефективно обучение за РМР®?

 • Качество, осигурено от официална Регистрирана обучителна организация на PMI (каквато е TenStep)
 • Подробни и ясни учебни материали
 • Талантлив и опитен лектор - както по отношение на воденето на подобни обучения, така и по отношение на практическия опит по управление на проекти
 • Предоставяне на ресурси за допълнителна подготовка преди и след присъственото обучение
 • Осигуряване на голям брой примерни тестови въпроси за упражняване
 • Подробно обяснение на PMIsm-мите
 • Прилагане на ефективни обучителни методи

Нашият подготвителен курс за PMP® е изцяло съобразен с всички тези фактори. Неслучайно, това е най-популярният и най-успешният курс за PMP в България. 

Но не само това - ние непрекъснато го развиваме и подобряваме!  

Съдържанието на изпита се променя периодично, което е свързано с период на по-големи трудности и намаляване на успеваемостта. Нашето обучение е винаги актуално по отношение на изискванията към изпита.

Подгответе се сега и вземете успешно изпита преди промяната на изискванията през 2021 г.!

Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation – PMBOK Guide 6

Подгответе се сега и вземете успешно изпита преди промяната на изискванията през януари 2021 г.! 

Това е курс, създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - успешно получаване на най-престижния сертификат по управление на проекти в света и нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение от успешна глобална обучителна организация на Project Management Institute (PMI) - TenStep, PMI Registered Education Provider ID 1774


Ноу-хау

Опит от стотици успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България и изключително опитен международен лектор-практик

Фокусиране

Обучение, насочено с „лазерна“ точност към успешно полагане на изпита, от първия път


Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага

Висок успех

За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно присъствено обучение и онлайн среда с материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение води до висок процент на успех на изпита за нашите участници!

Подробни материали

Много подробни учебни материали и достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка

Информация и съдействие

Съдействие при попълване и подаване на заявлението за изпит, както и за поддържане на сертификата след неговото получаване

Подготовка и за CAPM®

Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)
Вижте какво казват участниците за това обучение

"I started with zero % knowledge. I left confident that I can pass the exam."


"Искам да ви благодаря за подготовката по време на курса, защото [на изпита] се оказа, че много от нещата бях научила и разбрала там."


"Бих казал, че вече прилагам наученото от PMP в практиката и ми помага. Надявам се да продължа в тази насока. Бих искал да използвам възможността и да Ви благодаря за курса, за споделения опит и информация." Very satisfied

„Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment.“

Useful, filled up blank spaces

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me."

Great job, many examples

„I enjoyed Frank’s course, and believe he did a great job at providing many examples from his experience, so we could understand the theory better. Thank you Frank!“
Цели

След курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
 • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
 • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
 • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

Участници
 • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
 • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

Съдържание

Съдържанието на курса включва десетте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:

 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Project Stakeholder Management
 • Professional Responsibilities

За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:

 • Initiating
 • Planning
 • Executing
 • Monitoring and Controlling
 • Closing

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва:

 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

Учебни материали

Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса, включващи:

 • Detailed course slides on each topic
 • Exercises questions and answers
 • Quiz questions and answers on Project Integration; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Project Quality Management; Project Human Resource Management; Project Communication; Project Risk Management; Project Procurement Management
 • Final quiz package questions and answers
 • Cheat sheets on Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Human Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement Management

Продължителност

Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа. Допълнителна подготовка се извършва преди и след присъственото обучение в онлайн среда с учебни материали и тестови въпроси.

Course outline

1

Module 1: Overview and Introduction

PMP® Certification Program; The Certification Process; PMP® Examination; Types of Questions; Exam Structure; Training Approach


What is a Project?; Examples of Projects; What is Project Management?; Programs; Portfolio; Project Management Context; Operations Management; Projects and Operational Work; Organizational Project Management; Project Lifecycle; Lifecycle Types; Project Phases; Phase Gates; Process Groups; Lifecycle and PM Process Groups; Processes - You Need to Know; PMBOK® Guide Knowledge Areas; Data, Information and Report Flow; Project Sponsor’s Role; Functional Manager’s Role; Project Team’s Role; Other Project Stakeholders; Project Management Business Documents; Business Case; Benefits Management Plan; Business Strategy and  Benefits Analysis; Projects and Strategic Planning; Determine Business Value; Benefits Management; Benefits Realization; Project Success Metrics; Professional Ethics; Vision and Applicability; Areas of Professional Responsibility; Responsibility; Respect; Fairness; Honesty

2

Module 2: The Environment in Which Projects Execute

EEF and OPAs; Organizational Process Assets; Enterprise Environmental Factors; Regulatory Impact Analysis; Environmental Impact Analysis; Organizational Systems; Project Management Office (PMO); Organizational Structures; Tools and Technique Groups

3

Module 3: The Role of a Project Manager

Project Manager’s Role; Project Manager Sphere of Influence; Project Manager Competencies; Powers of Project Manager; Leadership and Management; Leadership Styles; Integration

4

Module 4: Project Integration Management

4.1 Develop Project Charter
4.2 Develop Project Management Plan
4.3 Direct and Manage Project Work
4.4 Manage Project Knowledge
4.5 Monitor and Control Project Work
4.6 Perform Integrated Change Control
4.7 Close Project or Phase

5

Module 5: Project Scope Management

5.1 Plan Scope Management
5.2 Collect Requirements
5.3 Define Scope
5.4 Create WBS (Work Breakdown Structure)
5.5 Validate Scope
5.6 Control Scope

6

Module 6: Project Schedule Management

6.1 Plan Schedule Management
6.2 Define Activities
6.3 Sequence Activities
6.4 Estimate Activity Durations
6.5 Develop Schedule
6.6 Control Schedule

7

Module 7: Project Cost Management

7.1 Plan Cost Management
7.2 Estimate Costs
7.3 Determine Budget
7.4 Control Costs

8

Module  8: Project Quality Management

8.1 Plan Quality Management
8.2 Manage Quality
8.3 Control Quality

9

Module  9: Project Resource Management

9.1 Plan Resource Management
9.2 Estimate Activity Resources
9.3 Acquire Resources
9.4 Develop Team
9.5 Manage Team
9.6 Control Resources

10

Module 10: Project Communications Management

10.1 Plan Communications Management
10.2 Manage Communications
10.3 Monitor Communications

11

Module 11: Project Risk Management

11.1 Plan Risk Management
11.2 Identify Risks
11.3 Perform Qualitative Risk Analysis
11.4 Perform Quantitative Risk Analysis
11.5 Plan Risk Responses
11.6 Implement Risk Responses
11.7 Monitor Risks

12

Module 12: Project Procurement Management

12.1 Plan Procurement Management
12.2 Conduct Procurements
12.3 Control Procurements

13

Module 13: Project Stakeholder Management

13.1 Identify Stakeholders
13.2 Plan Stakeholder Engagement
13.3 Manage Stakeholder Engagement
13.4 Monitor Stakeholder Engagement

14

Practice Test (Mock Exam)

200 questions with answers and rationale.

Bonu$

Бонус 1
Secrets of the PMP Exam

Всеки участник ще получи книгата “Secrets of the PMP® Exam – Sixth Edition” на TenStep (259 стр.), допълнителен ценен ресурс за задълбочена подготовка за изпита! Това ексклузивно издание се предоставя само на участниците в обученията на TenStep.

Бонус 2
Тестови въпросиЕдно от най-важните неща за успех на изпита е упражняването с голям брой тестови въпроси.


Като част от курса ще получите достъп до повече от 800 тестови въпроси, с които да се готвите. В допълнение, ще получите и линкове за допълнителни безплатни тестови въпроси.
Бонус 3
Cheat sheetsЗа бърза справка и по-лесно запомняне на материала, ще получите cheat sheets за основните теми: Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Human Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement ManagementВодещ на курса:
Frank Ninov, PMP® (Германия)

Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Management Professional (PMP©) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти в международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

Франк е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението. Той е лекторът с най-голям опит в обучението за PMP
®  в България.


"Очаквам с нетърпение нашата среща!" - Франк
frank ninov
FRANK NINOV

Ето какво казват участниците в това обучение за лектора


“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”


“Frank is very experienced, knowledgeable and skilled both in terms of teaching PMP, and actually working as a PM.”


 “Frank has put maximum efforts into presenting clearly and concisely the difficulties of the PMP exam during shortened time frame and attendees were really pleased with him.”


 “Благодаря Ви, Франк, за отличното провеждане на семинара и за това, че споделихте своите добри практики от Вашия професионален опит.”Високо професионално ниво


„Считам, че курсът беше проведен на високо професионално ниво. Лекторът съумя да запази вниманието ни през цялото време, обясняваше ясно и разбираемо и даваше достатъчно примери. Същевременно, не допусна воденето на странични разговори, както и нарушаване на дисциплината. Считам, че целта на курса беше постигната и независимо от големия обем информация, която ни беше предоставена, мога лесно и бързо да се ориентирам в учебните и спомагателни материали.“

Примери, достъпни обяснения


"Покрихте повече от очакванията ми, така че нямам какво да добавя! Примерите, които Франк даваше, за да обясни всеки термин бяха безценни. По този начин информацията стигаше по достъпен и лесен начин до нас. Благодаря за страхотната организация, беше страшно полезно!"100% отговори на очакванията, полезни примери


"Мисля, че курсът отговаря на 100% на това, което очаквах. Имаше достатъчно теория и практически тестове към нея, за да разберем какво представлява изпита и да се подготвим за него. Наистина полезни бяха примерите от работата на г-н Нинов. Повечето неща остават суха материя, но когато има примери към тях, нещата придобиват облик и човек може да си ги представи как функционират на практика."

Какви са ползите от обучението?

Обучението ще Ви помогне да получите най-престижния сертификат по управление на проекти в света - с най-малко усилия и на добра цена. Също така, ще се запознаете подробно с всички основни аспекти, процеси и техники на модерното управление на проекти. С това ще получите нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие.


Получаването на сертификата допринася за:

 • Подобряване на квалификацията
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори
 • По-добро кариерно развитие
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти

Спестете много време и усилия с това ускорено обучение. Избавете се от несигурността и съмненията относно изпита и подготовката за него.


Типичните цени за курсове на това ниво започват от $998 и стигат до €2000 и повече. Добрата новина е, че не е нужно да плащате толкова много за едно наистина добро обучение на световно равнище.

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

695 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно  обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

399 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (11.11.2020 г.) остават...

48
Days
19
Hours
22
Minutes
33
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците за това обучение


"Happy to be part of this training! Projecta’s team was very helpful :)"


"Thanks to Frank for great training methodology and attitude.


"Lessons learned: Курсът беше много полезен, на него научих всичко нужно за успешното представяне на изпита. Благодаря.


"Благодаря за информацията поднесена на курса и професионалното му провеждане, доста от нещата в материалите са ключови при разбирането на материята."

Effective and efficient

"The training was effective and efficient."

 Feel able to pass the exam

"It was of great help to make me feel able to pass the exam."

Could not be better

"I am pretty satisfied with the course. Could not be better."

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпита PMP®?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът PMP® за мен? 

Какви са стъпките на процеса на сертифициране? 

До кога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години е валиден и как се подновява сертификатът?

Какво представлява изпитът за сертификат Project Management Professional (PMP®)?

Искате да научите повече за сертифицирането по Управление на проекти? Свалете нашия Пътеводител в сертифицирането по Управление на проекти.

Възползвайте се от нашия опит в обучението по PMP® в България!

12
години опит
40
обучения
500+
подготвени професионалисти
СТАНДАРТНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

695 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Ускорено обучение за изпита PMP®

399 (без ДДС)

 • Четиридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Официален сертификат за 35 часа обучение (необходимо условие за допускане до изпита)
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €695 (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €399 (без ДДС)

Колко е