PRINCE2 Foundation Certificate Programme

Why PRINCE2 training and certification?

The most widely used project management method in the world. The most dynamic project management certification scheme with over 1000 certifications per week worldwide.

A method for managing successful projects of any kind and any size.

Курсът включва предоставяне на ръководства в PDF и достъп до онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2 в България, провеждайки повече от 40 обучения по метода. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

Какво Ви предлагаме:

 • Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2 в рамките на нашите програми в България
 • Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2
 • Включена в цената на курса онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!
 • Предоставяне на PRINCE2 Introduction Manual, PRINCE2 Foundation training manual и PRINCE2 Foundation Q&A Workbook в PDF преди курса
 • Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2 Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
 • Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
 • Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
 • Безплатно повторно преминаване на курса при заплащане на такса за повторен изпит (макар че вероятността да не вземете изпита от първия път след нашето обучение е много малка)
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.Защо да се сертифицираме по PRINCE2? 
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб.Обучението се провежда от нашия партньор Trans-Atlantic Consulting Group BV (Холандия), акредитирана обучаваща организация по PRINCE2. Trans-Atlantic Consulting Group е консултантска компания в областта на управлението на проекти, портфолиа и бизнес инициативи, със своя собствена обучителна академия. TAG е специализирана в създаването и управлението на временни организации, известни също като проекти. TAG има офиси в Холандия, САЩ, Южна Африка и Сингапур.Trans-Atlantic Consulting Group е обучавала хора от:
 • САЩ, Канада, Мексико, Аруба, Аржентина, Бразилия и Суринам
 • Холандия, Белгия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, България, Румъния, Полша и Русия
 • Сингапур, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Австралия, Япония, Тайван, Китай, Дубай
 • Южна Африка, Нигерия
Цел

Обучението и изпитът PRINCE2 Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.

Специфични цели След обучението, участниците:
 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта.
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството.
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса.
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите, Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество.
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2 проекта.

Участници

Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

Описание на курса

Ключов елемент от курса PRINCE2 Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2 Trigger Map. Участниците ще научат какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помужду си и как PRINCE2 се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. По време на курса, участниците ще научат как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна планирането и изпълнението на проекта. Ще научат и как да дефинират различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

В края на курса, участниците ще имат възможност да положат официалния изпит PRINCE2 Foundation. Ако на по-късен етап те поискат да се явят на изпита PRINCE2 Practitioner, те трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2 Foundation. Курсът ще бъде проведен от акредитиран лектор по PRINCE2 от Trans-Atlantic Consulting Group. Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2.

Работен език на обучението и изпита: английски

Програма Ден 1 09.00 – 09.30 Introducing ourselves 09.30 – 10.30 Introduction PRINCE2 10.30 – 10.45 Short break 10.45 – 12.30 Organization theme 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Business Case theme 14.00 – 15.00 Starting Up A Project 15.00 – 15.15 Short break 15.15 – 15.45 Directing A Project 15.45 – 16.30 Initiating A Project Ден 2 09.00 – 09.30 Recap day 1 09.30 – 10.30 Quality theme 10.30 – 10.45 Short break 10.45 – 12.30 Plans theme 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.15 Controlling A Stage 14.15 – 15.00 Risk theme 15.00 – 15.15 Short break 15.15 – 15.45 Risk theme 15.45 – 16.30 Change Theme Ден 3 09.00 – 09.30 Recap day 1 and 2 09.30 – 10.30 Progress Theme 10.30 – 10.45 Short break 10.45 – 11.15 Managing Product Delivery 11.15 – 12.00 Managing a Stage Boundary 12.00 – 12.30 Closing A Project 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.30 Tailoring PRINCE2 14.30 – 14.45 Short break 14.45 – 15.00 Prepare room for PRINCE2 Foundation exam 15.00 – 16.00 PRINCE2 Foundation Exam 16.00 – 16.15 Mark exam papers 16.15 – 16.30 Present exam results to candidates Изпит PRINCE2 Foundation: 
 • 1 час
 • 75 въпроса с възможни отговори
 • 50% необходими верни отговори*
 • По време на изпиа не се допуска използването на учебни и справочни материали

* Изпитът включва 5 тестови въпроса, които не се оценяват. Необходимите 50% верни отговори се определят на базата на 70 въпроса, т.е. необходими са верни отговори на поне 35 въпроса.

Цената включва учебни материали, сертификат за преминато обучение, достъп до онлайн среда за предварителна подготовка, кафе-паузи и обеди.

Пълен списък на учебните материали:

• PRINCE2 Introduction Manual PDF document (57 p.) • PRINCE2 Foundation training manual PDF document (138 p.) • PRINCE2 Foundation Q&A Workbook PDF document • PRINCE2 Trigger Map PDF document • PRINCE2 Trigger Map Poster PDF document • Memory cards • 25 Random questions test exam Quiz (from database with more than 500 questions) • 75 Random questions test exam (from database with more than 500 questions) • Foundation Test Exam 1 PDF document • Foundation Test Exam 1 – Rationale PDF document • Foundation Test Exam 2 PDF document • Foundation Test Exam 2 – Rationale PDF document • PRINCE2 Exam Syllabus PDF document • PRINCE2 Foundation Exam Guidance PDF document • Introduction slides • Organisation slides • Business Case slides • Starting Up A Project slides • Directing A Project slides • Initiating A Project slides • Quality slides • Plans slides • Risk slides • Controlling A Stage slides • Change slides • Progress slides • Managing Product Delivery slides • Managing A Stage Boundary slides • Closing A Project slides • Test questions for each theme

Important Message to All Candidates: Projecta Ltd. is a business partner of Trans-Atlantic Consulting Group BV – PRINCE2 Accredited Training Organisation (ATO). We organise training events, delivered by them. Only ATOs and their authorised affiliates have licenses to provide training that incorporate official AXELOS Limited trademarks, brands and copyright material. The accreditation process for Trans-Atlantic Consulting Group BV involves a rigorous assessment of the organisation’s management systems, course materials and trainers, assuring the quality of training provided.

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са АЕЦ Козлодуй, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, Алфа Дивелопмънтс, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, ОМК, Оскар-Ел, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Софика, Софийска вода, Трансат, Транс телеком, Информационно обслужване и ЧЕЗ България.