Accredited PRINCE2 Practitioner Certificate Programme

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2 в България. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:

 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Защо да се сертифицираме по PRINCE2?
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб. PRINCE2 Practitioner е втората от двете сертификационни програми по методологията за управление на проекти PRINCE2. Ако искате да използвате метода PRINCE2 ефективно, теорията е важна, но Вие трябва да сте в състояние да прилагате метода в реални проекти. Като естествено продължение на програмата PRINCE2 Foundation, тази програма е фокусирана върху прилагането на теорията в реална ситуация. Програмата е задължителна за хора, които искат да преминат успешно изпита PRINCE2 Practitioner.

  Цел
  Курсът и изпитът PRINCE2 Practitioner са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да приложи PRINCE2 при изпълнението и управлението на некомплексен проект в организационна среда, подкрепяща PRINCE2. За тази цел кандидатът трябва да демонстрира компетенциите, необходими за ниво Foundation и да покаже, че може да приспособи и приложи PRINCE2 за задоволяване на нужди и решаване на проблеми в даден проектен сценарий.

  Специфични цели:
  След обучението участниците ще:
 • Познават и ще бъдат в състояние да обсъждат подробните обяснения на всички процеси, теми и техники и управленски продукти на PRINCE2, по отношение на тяхното прилагане в конкретен проектен сценарий.
 • Демонстират разбиране на взаимовръзките между процесите, темите, техниките и управленските продукти в PRINCE2 и ще могат да прилагат това разбиране.
 • Демонстират разбиране на логиката на процесите темите и техниките в PRINCE2
 • Демонстрират своята способност да приспособяват PRINCE2 към различни проектни среди.

  Участници
  Курсът е подходящ за участници, които участват в изпълнението на проекти и които искат да придобият сертификат за управление на проекти PRINCE2 Practitioner.

  Описание на курса
  Преди да бъдат допуснати до изпита PRINCE2 Practitioner, кандидатите трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2 Foundation. Курсът PRINCE2 Practitioner е организиран като много практично онлайн обучение за подготовка на изпита. Участниците получават достъп до платформа, която съдържа:

  Материали
  Trigger Map
  • Trigger Map
  • Trigger Map Poster
  • Trigger Map Explanation

  Презентации, карти за запомняне и въпроси
  • Organisation
  • Business Case
  • Starting Up A Project
  • Directing A Project
  • Initiating A Project
  • Quality
  • Plans
  • Controlling A Stage
  • Risk
  • Change
  • Progress
  • Managing Product Delivery
  • Managing A Stage Boundary
  • Closing A Project

  Карти за запомняне
  • Principles Memory Cards
  • Processes Memory Cards
  • Activities Memory Cards
  • Baseline Products Memory Cards
  • Report Products Memory Cards
  • Record Products Memory Cards

  Ръководство за изпита на APMG
  • Exam Syllabus
  • Practitioner Exam Guidance

  Примерен изпит за P PRINCE2 Рractitioner
  • Test Exam

  Такса за участие (без ДДС): 495 евро: курс и изпит

  Цената включва комплект учебни материали, изпит PRINCE2 Practitioner exam, програма за онлайн обучение, примерни тестове и Сертификат PRINCE2 Practitioner за успешно преминалите изпита.

  Език на обучение и изпита:
  английски

  Формат на изпита:
  – Обективно тестване
  – 8 въпроса
  – 10 позиции във всеки въпрос, една точка за верен отговор на всяка позиция
  – необходими са 44 или повече точки за успешен изпит (от общо 80) – 55%
  – два и половина часа (150 минути) продължителност
  – По време на изпита може да се ползва официалният наръчник за PRINCE2

  Important Message to All Candidates: Projecta Ltd. is a business partner of Stichting Partners In Business – PRINCE2 Accredited Training Organisation (ATO). We organise training events, delivered by them. Only ATOs and their authorised affiliates have licenses to provide training that incorporate official OGC trademarks, brands and copyright material. The accreditation process for Stichting Partners In Business involves a rigorous assessment of the organisation’s management systems, course materials and trainers, assuring the quality of training provided.

  Общи условия:
  Потвърждаването на участие става след изпращането на попълнена регистрационна форма и заплащане на такса за участие. При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг. При възможност, ще предложим участие в следващ подобен семинар на участник (участници), които са били възпрепятствани да посетят семинара. При отказ от участие таксата се възстановява само след писмено искане, получено поне две седмици преди датата на провеждане на обучението. Предоставяйки своите данни, Вие се съгласявате Проджекта ООД да ги използва за обратна връзка и комуникация с Вас. Посочените стойности на „такса за участие“ не представляват продажна цена и служат само за общ ориентир. При запитване от Ваша страна или след изпращане на предварителна заявка, ще получите точна информация за продажната цена.