PRINCE2 Practitioner Certificate Programme

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2 в България. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:

 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Защо да се сертифицираме по PRINCE2?
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб. PRINCE2 Practitioner е втората от двете сертификационни програми по методологията за управление на проекти PRINCE2. Ако искате да използвате метода PRINCE2 ефективно, теорията е важна, но Вие трябва да сте в състояние да прилагате метода в реални проекти. Като естествено продължение на програмата PRINCE2 Foundation, тази програма е фокусирана върху прилагането на теорията в реална ситуация. Програмата е задължителна за хора, които искат да преминат успешно изпита PRINCE2 Practitioner.

  Цел
  Курсът и изпитът PRINCE2 Practitioner са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да приложи PRINCE2 при изпълнението и управлението на некомплексен проект в организационна среда, подкрепяща PRINCE2. За тази цел кандидатът трябва да демонстрира компетенциите, необходими за ниво Foundation и да покаже, че може да приспособи и приложи PRINCE2 за задоволяване на нужди и решаване на проблеми в даден проектен сценарий.

  Специфични цели:
  След обучението участниците ще:
 • Познават и ще бъдат в състояние да обсъждат подробните обяснения на всички процеси, теми и техники и управленски продукти на PRINCE2, по отношение на тяхното прилагане в конкретен проектен сценарий.
 • Демонстират разбиране на взаимовръзките между процесите, темите, техниките и управленските продукти в PRINCE2 и ще могат да прилагат това разбиране.
 • Демонстират разбиране на логиката на процесите темите и техниките в PRINCE2
 • Демонстрират своята способност да приспособяват PRINCE2 към различни проектни среди.

Участници
Курсът е подходящ за участници, които участват в изпълнението на проекти и които искат да придобият сертификат за управление на проекти PRINCE2 Practitioner.

Описание на курса
Преди да бъдат допуснати до изпита PRINCE2 Practitioner, кандидатите трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2 Foundation. Курсът PRINCE2 Practitioner е организиран като много практично онлайн обучение за подготовка на изпита. Участниците получават достъп до платформа, която съдържа:

Материали
• Trigger Map
• Trigger Map Poster
• Trigger Map Explanation

Презентации, карти за запомняне и въпроси
• Organisation
• Business Case
• Starting Up A Project
• Directing A Project
• Initiating A Project
• Quality
• Plans
• Controlling A Stage
• Risk
• Change
• Progress
• Managing Product Delivery
• Managing A Stage Boundary
• Closing A Project

Карти за запомняне
• Principles Memory Cards
• Processes Memory Cards
• Activities Memory Cards
• Baseline Products Memory Cards
• Report Products Memory Cards
• Record Products Memory Cards

Ръководство за изпита
• Exam Syllabus
• Practitioner Exam Guidance

Примерен изпит за PRINCE2 Рractitioner
• Test Exam

Език на обучение и изпита:
английски
Обучението се провежда както като вътрешнофирмено, така и като отворено обучение. Информация за предстоящите обучения можете да намерите в График на обученията.