Подготвителен курс Certified Scrum Product Owner


28-29 октомври 2019, ИНТЕРПРЕД – СТЦ София

онлайн регистрация

Лектор: Stavros Stavru, Ph.D.

Сертификатът Professional Scrum Product Owner (PSPO I) е безсрочен.


 
„За мен това беше изключително ценно обучение. Ставрос разбира Scrum в дълбочина и успя да ни предаде всичко по достъпен, елегантен и убедителен начин.  В резултат на обучението, имам ясна представа за ползите от Scrum, кога е приложим и кога не е, каква е връзката му с управлението на проекти, както и за ролите, правилата и другите елементи на Scrum.

Особено важно беше, че инструкторът ясно обясни кое е истински Scrum и кое е интерпретация на Scrum (и затова смятам, че вече мога да разбера дали една организация наистина прилага Scrum). И не на последно място, обучението премина леко и приятно, с много смях и шеги!“
 
Програмата включва:
 • Двудневно интензивно присъствено обучение на Проджекта в София, което разглежда цялата Scrum Framework и ще ви помогне да се подготвите за изпита за сертификат Professional Scrum Product Owner (PSPO I) на Scrum.org

Това обучение е за Вас, ако е налице поне едно от следните неща:

 • Искате да разберете философията на Scrum, неговите ползи и случаите, в които е  приложим и в които не е приложим
 • Искате да разберете каква е връзката на Scrum с методите за управление на проекти и как те могат да работят заедно
 • Искате да научите ролите, артефактите, събитията, правилата, стълбовете и условията за успешно въвеждане на Scrum
 • Искате да разберета как да отличавате истинския Scrum от интерпретацията на Scrum
 • Искате да увеличите своята ефективност като Scrum професионалист, както и ефективността на организацията, в която работите
 • Искате да можете да разбирате доколко Вашият (потенциален) работодател наистина прилага Scrum, включително от изискванията, които е заложил в обявата за работа и от въпросите по време на интервюто
 • Искате да бъдете по-добре подготвени за работа като Scrum Product Owner и за интервю за позиции, свързани със Scrum
 • Искате да валидирате своите познания и да увеличите предимствата си с получаването на сертификат Professional Scrum Product Owner (PSPO I) на Scrum.org

Какво ви предлагаме:
  • Удобен начин да се запознаете с цялата автентична Scrum Framework и да се подготвите за получаване на престижния сертификат Professional Scrum Product Owner™ (PSPO I) на Scrum.org – само след 2 дни присъствено обучение в София. След курса всеки може да премине изпит през интернет в удобно време (изпитът струва $200 и се поръчва директно на Scrum.org).
  • След успешен изпит ще получите безсрочен сетрификат и Вашето име ще бъде включено завинаги в списъка на сертифицираните лица. Сертификационните програми на Scrum.org са изключително престижни и се развиват изключително динамично, като до момента сертификати са получили повече от 255 000 човека от цял свят.
  • Курс, организиран от водеща фирма в обучението и сертифицирането по гъвкави (agile) методологии, със стотици успешни сертификации.
  • Изключително опитен лектор с богат практически опит, сертифицирал над 80 човека по програмите на Scrum.org, с близо 100% успех на изпита. След обучението ще имате сигурност и увереност за успешното му полагане.
  • Упражняване с тестови въпроси по време на обучението, които са изключително близки до реалните изпитни въпроси.
  • Изгодни финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага).
онлайн регистрация

Scrum is a process framework that has been used to manage complex product development since the early 1990s. Scrum is not a process or a technique for building products; rather, it is a framework within which you can employ various processes and techniques. Scrum makes clear the relative efficacy of your product management and development practices so that you can improve.

Scrum was invented by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka in 1986 with the hopes that they would create a new approach to project management that looked at the project management process as a unit and not as an individual task. Scrum was then later picked up by other project managers in the early 1990s, including Ken Schwaber and Jeff Sutherland who were the first to write about the methodology and help standardize the practices. „Scrum“ refers to a move in Rugby in which a team packs together and they all act together to get the ball from one end of the field to another end of the field.

Scrum can be used in any type of project
, incl. those outside of software development. Anytime you have a complex project, you may want to consider the Scrum Methodology as a viable way to handle the complexity in the project.

The Scrum framework consists of Scrum Teams and their associated roles, events, artifacts, and rules. Each com-ponent within the framework serves a specific purpose and is essential to Scrum’s success and usage. The rules of Scrum bind together the events, roles, and artifacts, governing the relationships and interaction between them.

Scrum is founded on empirical process control theory, or empiricism. Empiricism asserts that knowledge comes from experience and making decisions based on what is known. Scrum employs an iterative, incremental approach to optimize predictability and control risk. Three pillars uphold every implementation of empirical process control: transparency, inspection, and adaptation. The theory behind Scrum is easy. Doing Scrum is difficult.

The Scrum Team consists of a Product Owner, the Development Team, and a Scrum Master. Scrum Teams are self-organizing and cross-functional. Self-organizing teams choose how best to accomplish their work, rather than being directed by others outside the team. Cross-functional teams have all competencies needed to accomplish the work without depending on others not part of the team. The team model in Scrum is designed to optimize flexibility, creativity, and productivity. Scrum Teams deliver products iteratively and incrementally, maximizing opportunities for feedback. Incremental deliveries of “Done” product ensure a potentially useful version of working product is always available.

The Professional Scrum Product Owner™ level I (PSPO I) assessment is available to anyone who wishes to validate their knowledge of the Scrum framework and ability to support value creation and delivery. Those who pass the assessment will receive the industry recognized PSPO I Certification to demonstrate their mastery of the content.

Описание на курса

Изпитът е труден и всеобхватен и изисква добра подготовка. Курсът обхваща принципите и емпиричната теория на процесите, които стоят в основата на рамката Scrum, както и ролята на Scrum Product Owner в нея. Курсът е комбинация от представяне и групови упражнения, с които участниците научават как рамката на Scrum подобрява разработването на продукти. 

През 2-та дни обучаемите ще развият и затвърдят своите познания за ролята Product Owner чрез презентации и групови упражнения. Ще бъдат изяснени отговорностите на тази роля от гледна точка на Agile за създаване на успешен продукт. Ще бъдат разгледани метриките за проследяване на създаването на стойност и успешно въвеждане на продукта на пазара. 

Участниците ще работят по практически казуси и практически упражнения. 

Изпитът PSPO-I оценява познанията на кандидатите по Scrum в рамките на 1 час чрез 80 въпроса с възможни отговори. За успешен изпит са необходими 85% верни отговори. Форматът на изпита е: Multiple Choice, Multiple Answer и True/False.

онлайн регистрация


Съдържание:

Ден 1

1. Кратко представяне
2. Обсъждане на очакванията
3. Въведение в Scrum
 • Дефиниция
 • Основни различия с традиционните подходи за разработка на софтуер
 • Цели и критерии за успех
4. Теоретични основи на Scrum
 • Механика и ритъм
 • Ценности и културни особености
5. Роли в Scrum
6. Решаване на казуси
7. Упражнения с тестови въпроси


Ден 2

1. Упражнения с тестови въпроси
2. Събития в Scrum
3. Артефакти в Scrum
4. Скалиране на Scrum
5. Решаване на казуси / Ролеви игри
6. Измерване на добавената стойност в Scrum
7. Управление на продукта в Scrum
8. Управление, базирано на доказателства (Evidence Based Management)
9. Събиране на обратна връзка от клиента
10. Упражнения с тестови въпроси

По време на обучението ще бъдат правени тестове с въпроси, които са изключително близки до реалните въпроси на изпита.

Водещ на обучението: Stavros Stavru, Ph.D.
Ставрос Ставру е Agile/Scrum обучител, коуч и консултант, с богат и актуален практически опит. Има бакалавърска степен по информатика, магистърска степен по бизнес администрация и докторска степен, свързана с гъвкавите методологии. Носител е на наградата Джон Атанасов на президента на Република България за лични постижения в сферата на информатиката и информационните технологии. Сертифицирал е Scrum Masters и Scrum Product Owners за Adidas и е участвал като консултант в трансформацията на Adidas към различни гъвкави подходи.

Автор е на оригинални техники и игри, разработени в контекста на agile software development, които могат да се използват за развитие на agile идеология в рамките на екип, отдел, организация и други (www.agify.me).

Ставрос има много богат опит в практическата работа, консултирането и обучението по Agile методологии, както и в разработването на софтуер. Основните области, в които работи, са:
 • Agile development
 • Scrum
 • Lean development and Kanban
 • Extreme programming
 • Agile tools (Atlassian Jira Agile, Bamboo, Fisheye, Crucible, Clover и други)
Обучил е стотици професионалисти по гъвкави (agile) методологии, включително над 80 успешно сертифицирани по програмите на Scrum.org.

Предварителна подготовка:
За да бъдат постигнати целите на курса, като единствен референтен материал трябва да се използва The Scrum Guide™ на Ken Schwaber и Jeff Sutherland – версия 2017 г., който е достъпен безплатно. Участниците в обучението могат (но не е задължително) да се запознаят с него предварително.


За повече информация за сертифицирането по гъвкави методологии за Управление на проекти, изтеглете нашия Пътеводител:

  


 

онлайн регистрация

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД СТЦ София (виж картата)

The statements made and opinions expressed herein belong exclusively to Projecta Ltd. and are not shared by or represent the viewpoint of Scrum.org. This training does not constitute an endorsement of any product, service or point of view. Scrum.org makes no representations, warranties or assurances of any kind, express or implied, as to the completeness, accuracy, reliability, suitability, availability or currency of the content contained in this presentation or any material related to this presentation. In no event shall Scrum.org, its agents, officers, employees, licensees or affiliates be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of profits, business information, loss of information) arising out of the information or statements contained in the training. Any reliance you place on such content is strictly at your own risk. Scrum.org, Professional Scrum Master, PSM, Professional Scrum Product Owner and PSPO are trademarks of Scrum.org and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries.

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община Варна, Община Пловдив, Община Велико Търново, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България, Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €590 (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €399 (без ДДС)

Колко е