Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – курс и изпит

Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

онлайн курс, изпит и сертификат
40 RCUs / 16 PMI PDUs, 180 дни неограничен достъп


Вижте всички насрочени обучения
Разгледайте 70+ бизнес обучения и сертификации на TRAINING.BG


Курсът може да започне по всяко време. 

Като оторизиран обучаващ партньор (Authorized Training Partner) на SCRUMstudy (САЩ), Ви предлагаме подготвителен курс и изпит за сертификата Scrum Product Owner Certified (SPOC™).

SCRUMStudy (САЩ) е водеща сертифицираща организация по Scrum и Agile. Тя предоставя на кандидатите за сертифициране информация и референтни материали за реалното прилагане на Scrum. SCRUMstudy се подкрепя от Sequoia Capital – най-голямата компания за дялово инвестиране в Силициевата долина.

Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на работата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустранен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа. Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

Какви са предварителните изисквания за сертификата SPOC™?
Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, притежателите на сертификати SDC™ или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, задължителни за този сертифициращ изпит.
Записвам се


Съдържание на курса:

● Agile and Scrum Overview
○ What is Agile?
○ Why use Agile?
○ The Agile Manifesto
○ Principles of the Agile Manifesto
○ Agile Methods
○ Other Agile Methods
○ Scrum Overview
○ Scrum Summary

● Scrum Roles
○ Scrum Roles
○ The Product Owner
○ The Scrum Team
○ The Scrum Master
○ Advantages of Cross-functional Teams

● Planning in Scrum
○ Scrum Flow
○ Requirements in Scrum
○ Prioritizing the Product Backlog
○ Adaptive Project Management
○ Scrum Planning
○ User Stories
○ The Concept of Persona
○ Acceptance Criteria
○ Generic Done Criteria
○ Criteria for a Good User Story
○ Estimation
○ Importance of Value
○ Risk Burndown Graphics
○ Scrum Board

● Sprint Planning
○ Sprints (from Product Owner’s point of view)
○ Sprint Planning Meeting
○ Planning Game
○ Task Estimation
○ The Sprint Backlog

● Implementation of Scrum
○ Daily Stand-up Meeting
○ Sprint Review Meeting
○ Sprint Retrospective Meeting
○ Product Backlog Grooming

● Scrum for Large Projects
○ Scrum for Large Projects
○ The Chief Product Owner
○ Distributed teams in Scrum
○ Transition to Scrum
○ Mapping Traditional Roles to Scrum
○ Maintaining Stakeholder Involvement
Записвам се


Насладете се на богато учебно съдържание и модерни и ефективни учебни инструменти! Курсът Scrum Product Owner Certified (SPOC™) включва:

  • 31 Videos 
  • 6 Chapters 
  • 1 Illustrative Case Study
  • 3 Reference Materials
  • Chapter tests

Като част от курса получавате A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) – 342 страници, който е във формат PDF и може да се разпечата.

Видеоуроци


Crossword for FunReference Material (PDF)Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита. Учете от всеки компютър и от всяко място, когато и колкото искате! Не са необходими никакви специални технически средства. Можете да повтаряте материала и тестовите въпроси неограничен брой пъти.

В цената са включени официален сертификационен изпит Scrum Product Owner Certified (SPOC™) ) и сертификат при успешен изпит. Изпитът се провежда онлайн на предварително заявени от Вас дата и час.


Информация за изпита за сертификат SPOC™:

• 140 multiple choice questions
• 180 minutes duration
• Proctored online exam
• One mark awarded for every right answer
• No negative marks for wrong answers
• Current Pass Rate: 93%
• e-Certificate

За успешен изпит са необходими 65% верни отговори.

 

Сертификатът SPOC™ е с валидност 3 години и се подновява чрез съкратен ресертификационен изпит.

За повече информация за сертифицирането по гъвкави методологии за Управление на проекти, изтеглете нашия Пътеводител:Поръчайте този курс на TRAINING.BG
:
https://training.bg/scrum-product-owner-certified