Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – курс и изпит



Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
онлайн курс и изпит

онлайн регистрация


 

Вижте още:
#Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs), 27-29.09.2017 #Project Management Professional (PMP®) Exam Preparation, 04-07.10.2017 #Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme, 05-07.10.2017 #Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme, 07.10.2017 #Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification, 02-04.10.2017 #Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз , 12-14.10.2017 #PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation,  #Сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA #Съвременни компетенции за управление на проекти, Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС (2014-2020)


Курсът може да започне по всяко време. 

Като оторизиран обучаващ партньор (Authorized Training Partner) на SCRUMstudy (САЩ), Ви предлагаме подготвителен курс и изпит за сертификата Scrum Product Owner Certified (SPOC™).

SCRUMStudy (САЩ) е водеща сертифицираща организация по Scrum и Agile. Тя предоставя на кандидатите за сертифициране информация и референтни материали за реалното прилагане на Scrum. SCRUMstudy се подкрепя от Sequoia Capital – най-голямата компания за дялово инвестиране в Силициевата долина.



Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на работата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустранен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа. Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

Какви са предварителните изисквания за сертификата SPOC™?
Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, притежателите на сертификати SDC™ или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, задължителни за този сертифициращ изпит.

Курсът Scrum Product Owner Certified (SPOC™) се провежда онлайн и включва:
• Videos, Case Studies
• E-copy of SBOK Guide
• Important terms and concepts
• VMEdu Mobile App
• Course Validity – 180 days

Като част от курса получавате A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide 2016 edition) – 342 страници, който е във формат PDF и може да се разпечата.

Съдържание на курса:

● Agile and Scrum Overview
○ What is Agile?
○ Why use Agile?
○ The Agile Manifesto
○ Principles of the Agile Manifesto
○ Agile Methods
○ Other Agile Methods
○ Scrum Overview
○ Scrum Summary

● Scrum Roles
○ Scrum Roles
○ The Product Owner
○ The Scrum Team
○ The Scrum Master
○ Advantages of Cross-functional Teams

● Planning in Scrum
○ Scrum Flow
○ Requirements in Scrum
○ Prioritizing the Product Backlog
○ Adaptive Project Management
○ Scrum Planning
○ User Stories
○ The Concept of Persona
○ Acceptance Criteria
○ Generic Done Criteria
○ Criteria for a Good User Story
○ Estimation
○ Importance of Value
○ Risk Burndown Graphics
○ Scrum Board

● Sprint Planning
○ Sprints (from Product Owner’s point of view)
○ Sprint Planning Meeting
○ Planning Game
○ Task Estimation
○ The Sprint Backlog

● Implementation of Scrum
○ Daily Stand-up Meeting
○ Sprint Review Meeting
○ Sprint Retrospective Meeting
○ Product Backlog Grooming

● Scrum for Large Projects
○ Scrum for Large Projects
○ The Chief Product Owner
○ Distributed teams in Scrum
○ Transition to Scrum
○ Mapping Traditional Roles to Scrum
○ Maintaining Stakeholder Involvement

В цената е включен официален сертификационен изпит Scrum Product Owner Certified (SPOC™).

Информация за изпита за сертификат SPOC™:

• 140 multiple choice questions
• 180 minutes duration
• Proctored online exam
• One mark awarded for every right answer
• No negative marks for wrong answers
• Current Pass Rate: 93%
• e-Certificate



Гаранция за най-добра цена
Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация * E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 539 евро без ДДС за курс и изпит

Колко е