5 актуални тенденции в PMP® сертифицирането

Сертификатът Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute – САЩ се радва на неотслабваща популярност.  Това не е най-разпространеният сертификат по управление на проекти в света (номер едно по брой е PRINCE2® Foundation), но е най-престижният.

Нека да видим кои са актуалните тенденции в  PMP® сертифицирането.

Тенденция номер 1: PMP® е стока

Както казва моят колега от TenStep Julio Fuster, днес “PMP is a commodity and everyone’s PMP” – “PMP e стока и всеки е PMP”. Помня времето, когато се смяташе, че PMP® е сертификат за малък брой много опитни и успешни ръководители на проекти, а сертифицираните в България се брояха на пръстите на едната ръка. Днес  в редица развити пазари PMP® е масов сертификат. Там по-скоро бихте се отличили, ако нямате такъв сертификат, отколкото ако го имате.

Сертифицирането по PMP® е общодостъпно и вече не се смята за толкова героично усилие, както преди. Притежаването на този сертификат се превръща в нормалност, в необходимо минимално условие, в модна стока като смартфон или дреха.  

Тенденция номер 2: По-млади хора, с по-малък опит

Тази тенденция е пряко свързана с първата. Преди се смяташе, че човек трябва да натрупа солиден опит като ръководител на проект, за да предприеме пътешествието, наречено PMP® сертифициране. Сертификатът беше начин за валидиране на дългогодишна кариера в областта на управлението на проекти.

Днес се сертифицират все повече млади хора с няколкогодишен стаж. Те правят това още в началото на своята кариера, за да подпомогнат своето кариерно развитие на най-ранен етап. И това е добър подход.

Самият Project Management Institute стимулира по-ранното сертифициране с прословутото изискване за 3 години опит. Не е задължително да имате опит като ръководител на проект! Трябва да имате опит в „ръководене и направляване на проекти“. Институтът дефинира ролите, в които можете да придобиете такъв опит:  

 • Project Contributor
 • Supervisor
 • Manager
 • Project Leader
 • Project Manager
 • Educator
 • Consultant
 • Administrator
 • Other (!)

Както виждате, „най-тежката“ роля – тази на Ръководител на проект, е само една от възможните. Можете да докажете, че имате необходимия опит, само с някои/някоя от другите роли, включително с ролята „Other“ :)). Вратата е широко отворена.

Тенденция номер 3: Повече жени

Това е може би най-положителната тенденция от всички! В традиционно предимно мъжкия свят на управлението на проекти, забелязваме, че намалява разликата между двата пола по отношение на PMP® сертифицирането. Извеждаме тази тенденция за България, тъй като разполагаме със съответните данни (основна част от хората, сертифицирани по PMP® в България, са преминали през нашия подготвителен курс PMP® Exam Preparation).

Данните са показателни:

 • Нашият първи курс PMP® Exam Preparation през 2007 г.: 36% жени и 64% мъже
 • Общо за нашите курсове за PMP® за периода 2007-2012 г.: 39% жени и 61% мъже
 • Общо за всички наши курсове за PMP® досега: 41% жени и 59% мъже
 • Общо за нашите курсове за PMP® за периода 2013-2017 г.: 43% жени и 57% мъже

Тенденция номер 4: Бърза писта

Традиционно, подготовката за изпита за сертификат PMP® беше сериозно занимание. Като за начало, се препоръчваше кандидатите да прочетат поне три пъти A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Само по себе си, това е голямо геройство, тъй като PMBOK® Guide е една от най-сухите материи, които може да ви се случи да четете. С непрекъснатото нарастване на обема на ръководството (шестото издание има 589 страници, а има вероятност седмото да надхвърли 600 страници!), тази перспектива става все по-непривлекателна.

… it has a definite tendency to put me to sleep,  

пише за PMBOK® Guide един читател, и това мнение съвсем не е рядкост.

Масовизирането на PMP® сертифицирането води до налагане на ускорени методи за подготовка за изпита. И ето я новата тенденция – днес не се счита за абсолютно необходимо да четете PMBOK® Guide, за да се подготвите за изпита (все-пак е по-добре да го прочетете). Вместо това, се залага на ефективно интензивно обучение с добри и много подробни учебни материали. Тези материали трябва да включват, освен всичко друго, пълно подробно резюме на PMBOK® Guide. Залага се също на много упражнения с примерни тестови въпроси и на т.нар. „cheat sheets” – резюмета на отделните теми за бързо запомняне.  (Такъв е например нашият подход за обученията  PMP® Exam Preparation, които провеждаме периодично.)

Тенденцията е подготовката за изпита да става с по-ефективни, по-целенасочени и по-малки усилия, за по-кратко време.

Тенденция номер 5: Моето професионално развитие е в моите ръце

Забелязваме, че напоследък в нашите обучения PMP® Exam Preparation се включват много хора, които сами си финансират сертифицирането или плаща друг член на семейството. В някои от курсовете, тези хора са преобладаващи. Това е една интересна, и според мен, много положителна тенденция. Не разполагам със статистика в световен мащаб, но от разговорите ми с мои колеги от TenStep от други страни, разбирам, че това се случва и при тях, т.е. говорим за глобална тенденция.

За тези хора не е вариант разходите да бъдат покрити от работодателя. Основните причини според мен са, че:

 • Те са в процес на смяна на работата/позицията или на търсене на нова работа и затова се стремят сами да повишат квалификацията си и пазарната си стойност
 • Работодятелят не финансира такова сертифициране по една или друга причина
 • Покриването на тези разходи от страна на работодателя е свързано с допълнителни (обвързващи) условия, което го прави нежелано

Тази тенденция показва увечичено пазарно признание на сертификата PMP® от страна на търсенето (работодателите) и на предлагането (сертифицираните хора).  От една страна, много хора възприемат PMP® сертифицирането като изгодна лична инвестиция. От друга страна, много работодатели очакват хората, които наемат, вече да са направили тази инвестция и да не се налага да я правят те, въпреки, че я смятат за добра.

––––––

Заключение

Това са петте актуални тенденции в сертифицирането по PMP®. Ако трява да ги обобщим в едно изречение, общата тенденция е следната :))

Все повече млади хора, особено жени, с малък професионален опит, които търсят ефективен начин за сертифициране по управление на проекти и често сами си плащат за него (или плаща друг член на семейството), с цел да се сдобият бързо с желаната стока – PMP® сертификат.

Сега отидете в най-близкия мол и се убедете, че тази тенденция е в унисон с тенденциите за всички модни стоки :).

Автор: Александър Апостолов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.