[ONLINE LIVE] Управление на проекти – Preparation for Success (24 PDUs)

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

Най-успешното обучение по Управление на проекти в България, проведено досега 147 пъти! По лиценз на  TenStep, Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute (САЩ).

Обучението е актуализирано с най-модерните концепции в управлението на проекти.

03-05 юни 2024

Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.

Подобрете своите компетенции за управление на проекти и бъдете по-успешни!

Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит.


Курсът започва на 03.06.2024 в 9:00 ч. и до него остават...

(Местата може да се запълнят много преди началото на курса.)

58
Days
16
Hours
26
Minutes
38
Seconds

Управлението на проекти е сериозно предизвикателство

Управлението на проекти е необходимо умение за всички сектори и за множество съвременни професии. Това е една от най-динамично развиващите се дисциплини в световен мащаб, която се прилага ежедневно от милиони професионалисти.

Да се управлява проекти обаче не е лесно. 

Много от проектите не постигат целите си или не се изпълняват докрай. Проектите често закъсняват и надхвърлят предвидения бюджет. Появяват се проблеми, конфликти и неудовлетвореност.

За да са успешни, хората, които работят по проекти трябва да познават съвременните концепции, принципи и техники за управление на проекти. Необходима е и подходяща нагласа и начин на мислене, ориентиран към практическите резултати. 

 За щастие, управлението на проекти може да бъде научено. 

Интензивното тридневно обучение "Управление на проекти - Preparation for Success" дава структурирани и практически ориентирани познания за цял живот.

Това обучение синтезира съвременното управление на проекти в лесно разбираема форма и подготвя участниците за работа в реална среда. С много практически упражнения и работа по казуси, участниците преминават през целия процес на управление на проекти от началото до края.

Практическата ориентация, модерните концепции, умелото представяне и непрекъснатото развитие и усъвършенстване на курса, го правят най-успешното обучение по управление на проекти в България. 

С опит от над 1600 успешно обучени професионалисти в рамките на този курс в България, можете да бъдете спокойни, че в наше лице имате сигурен партньор за придобиване и развитие на компетенции за успешно управление на проекти.

"Управление на проекти – Preparation for Success"

Най-успешното обучение по Управление на проекти в България!

Този курс е създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - задълбочено разбиране на управлението на проекти и нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение, базирано изцяло на добрите международни практики и опита на лектора

Ноу-хау

Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България

Топ лектор

Лектор с богат практически опит – сертифициран професионалист по управление на проекти


Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага.


Лицензирани материали

Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ)

Практическа ориентация

Обучението е изцяло практически ориентирано, като над 50% от времето е отделено за работа по казуси и дискусии. Участниците работят по казус от 8 части, който се разработва в процеса на обучението.

Вижте какво казват участниците за това обучение:


„Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“


„За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“Благодарности за организацията и професионализма


„Бих искала да изразя благодарности за цялостната организация по обучението и за професионализма, с който беше подходено от страна на екипа Ви по време на предварителната и последваща комуникация, както и при провеждането на самото събитие! Бих се обърнала в бъдеще към Вашите услуги отново.“


Много се забавлявахме и много неща научихме„Всички колеги и аз в това число, изключително много се забавлявахме по време на това обучение, но смятам че и много неща научихме. Господин Апостолов е прекрасен лектор, начетен, компетентен, с усет за преподаване. За него подобни курсове, вероятно вече са рутина, но според мен имаше моменти в които и той се забавляваше с нас и ние също успявахме да го изненадаме. Високо оценяваме обучението и се надявам това да е първата стъпка към някое друго, допълващо обучение на същата тематика.“

Максимално оползотворено време„За мен проведеният от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“Изтеглете брошура за обучението (PDF)


За 145-ти път организираме най-популярното обучение по управление на проекти в България – с обновена и по-подробна програма!

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.


Цели

В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта

Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Методология

Методологията TenStep, представена на обучението, е в съответствие със съвременните стандарти и включва основни аспекти на управлението на проекти. Методологията TenStep съответства на Project Management Body of Knowledge на Project Management Institute (САЩ) и се отличава с това, че е базирана на добрите практики, практически ориентирана е и е лесна за приложение.


Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва работа по казуси и упражнения за утвърждаване на придобитите знания. Участниците работят в малки групи, като работата на всяка група се обсъжда от всички. На участниците ще бъдат предоставени комплекти от форми за управление на проекти. Обучението има ясно изразена практическа насоченост. Над 50% от времето е отделено за упражнения и дискусии.


Продължителност

3 дни, 24 учебни часа (24 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)


Учебни материали

Всеки участник ще получи:

 • копие от презентацията на лектора
 • форми за управление на проекти
 • казуси
 • достъп до онлайн среда с материали, свързани с обучението – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти

Програма на обучението

1

Ден 1 

Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти

 • Характеристики на проекта
 • Основни роли в проекта
 • Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
 • Роли в екипа на проекта
 • Големи проекти и програми
 • Защо да използваме методология за управление на проекти?
 • Жизнен цикъл на проекта

Тема 2:  Дефиниране на работата

 • Компоненти на дефинирането на проект
 • Обхват
 • Оценки на високо равнище
 • Допускания и рискове
 • Упражнение: Допускания или рискове
 • Подход на проекта
 • Организация на проекта
 • Упражнение: Типични роли в проекта
 • Дефиниция на проекта (проектен документ)
 • Казус 1: Дефиниране на проект

Тема 3: Създаване на работен план за изпълнение на проекта (може да продължи през втория ден)

 • Преглед на изходната информация
 • Създаване на Структура на работата
 • Казус 2: Структура на работата
 • Оценка на усилията (обема на работата)
 • Казус 3: Оценка 
 • Изготвяне на график
 • Определяне на ресурси
 • Оценка на продължителността и разходите
 • „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

2

Ден 2 

Тема 4: Стъпки в управлението на проект и видове цикли на създаване на продуктите на проекта


Тема 5: Управление на работния план на проекта

 • Общи процеси
 • Сигнали за проблеми с продължителността
 • Да върнем проекта обратно в график
 • Сигнали за проблеми с бюджета
 • Да върнем проекта в рамките на бюджета
 • Техники за управление на плана – толеранси, придобита стойност, критична верига
 • Казус 4: Проблеми с графика и бюджета

Тема 6: Управление на проблемите на проекта

 • Техники за анализ на проблемите
 • Варианти за решаване на проблемите
 • Форма за поставяне на проблеми
 • Регистър на проблемите

Тема 7: Управление на обхвата на проекта

 • Дефиниране на обхвата
 • Техники за управление на обхвата  
 • Процедури за промяна в обхвата 
 • Форма за искане на промяна в обхвата
 • Регистър на промените в обхвата
 • Казус 5: Управление на обхвата

Тема 8: Управление на доставките в проекта

 • Цикъл на доставките
 • Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
 • Управление на договори

3

Ден 3 

Тема 9: Управление на комуникациите в проекта

 • Роля на комуникациите
 • Характеристики на съвременния проектен екип
 • Управление на очакванията
 • План за комуникациите
 • Казус 6: Управление на комуникациите


Тема 10: Управление на качеството в проекта

 • Характеристики и аспекти на качеството
 • Реактивно и проактивно управление на качеството
 • Уравнение за стойността на качеството; ползи и разходи, свързани с качеството
 • Практики за проактивно управление на качеството: качество чрез дизайн, ранно тестване, управление на качеството при източника
 • Казус 7: Управление на качеството

Тема 11: Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители


Тема 12: Управление на риска при изпълнението на проекти

 • Характеристики на риска
  • Идентифициране на рисковете
  • Количествен и качествен анализ на рисковете
  • Реагиране на рисковете
  • Контрол на риска
  • Инструменти за управление на рисковете
  • Упражнение – идентифициране на рискове
  • Казус 8: План за управление на риска

Оценка в края на обучението

Bonu$

Бонус 1
Онлайн достъп до презентацията от обучението

В допълнение към разпечатаната презентация от обучението, ще получите онлайн достъп до презентацията в електронен вид. 

Бонус 2
Тест за проверка на компетенциите 

Ще получите достъп до тест за проверка на компетенциите за управление на проекти. Така ще можете да разберете в каква посока трябва да се развивате.

Бонус 3
Форми за управление на проекти

За да започнете веднага да прилагате наученото от курса, ще получите комплект от форми (templates) за управление на проекти на TenStep - готови за попълване.

Водещ на курса:

Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.


Александър Апостолов е доктор по икономика и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, свързани с технологично развитие, въвеждане на нови продукти, институционално изграждане, информационни системи, строителство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други.


Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ) от 2005 г., PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество, TenStep Project Manager, Professional Scrum Master и MSP сертификати. Специализирал е управление на проекти във Великобритания и Италия.

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. Досега е обучил над 3500 човека по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на множество водещи компании и организации. Александър Апостолов е основател на Българската асоциация по управление на проекти и е бил член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на десет издания на конкурса „ИТ проект на годината”.

Александър Апостолов е управител на Проджекта и TenStep България."Ако в управлението на проекти трябва да има само едно правило, това трябва да бъде правилото на прагматизма!"


- Александър Апостолов

Ето какво казват участниците в това обучение за лектора

„Лекторът представи материала изключително достъпно и разбираемо.“

“Лекторът даде много и подходящи примери от практиката, което допринесе за усвояването на материала.”


Висока компетентност


„…преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“

Много високо ниво


“Много високо ниво на обучението и на лектора, много съм доволен и изненадан приятно от това!”Експерт в областта


„Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“
Какво представлява това обучение?

 • Отвлечени концепции
 • Сложни термини
 • Научаване наизуст
 • "Четене" на лекции
 • Сложни правила
 • Достъпни обяснения
 • Реални знания
 • Практически примери
 • Упражнения и казуси
 • Незабавна приложимост

Какви са ползите от обучението?

Обучението е насочено към подобряването на ефективността на
проектите, инвестициите и инициативите и допринася за:


 • Подобряване на шансовете за постигане на желаните резултати
 • Съгласуване на проектите с бизнес стратегията
 • Приоритизиране на ресурсите и тяхното ефективно използване
 • По-добро управление на обхвата, времето и разходите
 • Подобряване на производителността и качеството на работата
 • Подобряване на комуникацията
 • По-добро управление на риска
 • Увеличаване на удовлетвореността на клиентите
 • Подобряване на конкурентоспособността и рентабилността
 • Подобряване на професионалното и кариерното развитиеСпестете усилия


Спестете много време и усилия с това ускорено обучение! Избавете се от несигурността и съмненията относно  съвременното управление на проекти!

Типичните цени за курсове на това ниво започват от 500 и стигат до €1000 и повече. Добрата новина е, че не е нужно да плащате толкова много за едно отлично обучение на световно равнище!


"Управление на проекти - Preparation for Success"

Възползвайте се от обучението, което непрекъснато развиваме, модернизираме и подобряваме.

18+
години опит
145+
издания
1700+
обучени хора

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Управление на проекти – Preparation for Success (тридневно интензивно обучение)

580 лв. (без ДДС)

 • Тридневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Управление на проекти – Preparation for Success (тридневно интензивно обучение)

485 лв. (без ДДС)

 • Тридневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (03.06.2024 г.) остават...

58
Days
16
Hours
25
Minutes
49
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците за това обучение:


„Обучението беше много полезно и интересно.“

„Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“

“Добре структуриран материал и упражнения. Ценни детайли, необходими за всеки успешен ръководител проекти.”


"Изключително ефективно и практично."

"Огромни благодарности за наученото през трите дни. Поздравления и пожелания за бъдещи професионални изяви и успехи."На 100% покри очакванията ми„Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“


Ще използвам наученото в практиката


„Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“


Изключително полезен за работата ми


„Курсът е изкючително полезен за работата ми, показа ми грешки и пропуски, които съм допускала. Уверена съм, че ефективността на работата и контрола значително ще се подобрят.“

Често задавани въпроси / FAQ

Подходящ ли е курса за мен?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

До кога важи преференциалната цена?

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Управление на проекти – Preparation for Success (тридневно интензивно обучение)

580 лв. (без ДДС)

 • Тридневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Управление на проекти – Preparation for Success (тридневно интензивно обучение)

485 лв. (без ДДС)

 • Тридневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


Training.bg

Разгледайте повече от 100 онлайн курса и сертификации за Вашето кариерно развитие на ТРЕЙНИНГ.БГ!

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 580 лева (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 485 лева (без ДДС)

Колко е