Онлайн магазин

Scrum Fundamentals Certified – безплатен онлайн курс и изпит

Scrum става все по-популярен метод за гъвкаво (agile) управление на проекти във всички области. Като оторизиран обучаващ партньор (Authorized Training Partner) на SCRUMstudy (САЩ), Ви предлагаме подготвителен курс и изпит за сертификата Scrum Fundamentals Certified (SFC™). 

Price: 0.00 лв.

Loading Updating cart...

Съвременни компетенции за управление на проекти

Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

 • Елементи на техническа компетентност (20)
 • Елементи на поведенческа компетентност (15)
 • Елементи на контекстна компетентност (11)
Additional DescriptionMore Details

Задължително обучение за всички, които практикуват или сериозно се интересуват от управление на проекти!

„Бих искала чрез Вас да благодаря на Проджекта за чудесно подбрания материал, поднесен на достъпно и разбираемо ниво за напълно начинаещи. Допълнителните дискусии в групата ни помогнаха за правилното възприемане на професията "Ръководител проект", което беше една от нашите задачи.“

Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

- Елементи на техническа компетентност (20)

- Елементи на поведенческа компетентност (15)

- Елементи на контекстна компетентност (11)

Всеки урок за отделен елемент на компетентност съдържа резюме, презентация и тестови въпроси. Курсът разглежда всички основни концепции, понятия и термини в управлението на проекти. Основните термини са дадени както на български, така и на английски език. Обучението е насочено към значително разширяване на проектната култура и познанията за управление на проекти.

Важна особеност на обучението (което го отличава от другите обучения по управление на проекти) е, че запознава със съвременните компетенции, необходими за успешно управление на проекти.

Обучението се извършва онлайн през интернет - по всяко време и от всяко място! Не са необходими никакви специални технически средства. Курсът съответства на 5-дневно присъствено обучение, с продължителност 40 учебни часа.

Целият курс е разделен на части, както следва:

(Елементи на техническа компетентност)

Част 1

1.01 Успех на управлението на проекти; 1.02 Заинтересовани страни; 1.03 Изисквания и цели на проекта; 1.04 Рискове и възможности; 1.05 Качество

Част 2

1.06 Организация на проекта; 1.07 Работа в екип; 1.08 Разрешаване на проблеми; 1.09 Структури на проекта; 1.10 Обхват и резултати (продукти)

Част 3

1.11 Време и проектни фази; 1.12 Ресурси; 1.13 Разходи и финанси; 1.14 Доставки и договори; 1.15 Промени

Част 4

1.16 Контрол и доклади; 1.17 Информация и документаци; 1.18 Комуникация; 1.19 Стартиране; 1.20 Приключване

(Елементи на поведенческа компетентност)

Част 5

2.01 Лидерство; 2.02 Ангажираност и мотивация; 2.03 Самоконтрол; 2.04 Способност за убеждаване; 2.05 Отпускане

Част 6

2.06 Откритост; 2.07 Творчески способности; 2.08 Ориентация към резултатите; 2.09 Ефикасност; 2.10 Консултации

Част 7

2.11 Преговори; 2.12 Конфликти и кризи; 2.13 Надеждност; 2.14 Зачитане на ценностите; 2.15 Етика

(Елементи на контекстна компетентност)

Част 8

3.01 Проектна ориентация; 3.02 Програмна ориентация; 3.03 Ориентация към портфолио; 3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолия; 3.05 Постоянна организация

Част 9

3.06 Бизнес; 3.07 Системи, продукти и технологии; 3.08 Управление на хора; 3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда; 3.10 Финансови аспекти; 3.11 Правни аспекти

Цената включва достъп до пълното съдържание на курса за период от 6 месеца, сертификат за завършен курс и подкрепа по време на обучението – отговори на въпроси по учебното съдържание.

Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 438.00 лв.

Loading Updating cart...

Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз (2014-2020)

Пълната програма включва следните модули:

Модул 1: Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс
Модул 2: Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС
Модул 3: Изпълнение на проекти по програмите на ЕС
Модул 4: Грешки и проблеми при изпълнението на проекти по програмите на ЕС и как да се предпазим от тях
Модул 5: Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България за периода 2014-2020 г.

Additional DescriptionMore Details

Нивото на курса е основно (базово) и той е предназначен за хора без опит или с малък опит.

Достъпът до съдържанието на един модул е за период от 3 седмици. Ако желаете, можете да поръчате сертификат за преминато обучение. Сертификатът се предоставя в електронен вид във формат PDF.

Такса за издаване на сертификат за един модул: 24 лв.

Модул 1: Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен онлайн курс

„Курсът беше интересен. Наистина в сбита форма получих най-важното. Но това е началото!“

„Много Ви благодаря! Наученото е от голяма полза! Чакам следващите етапи на обучението.“

Програмите на Европейския съюз за България предоставят много възможности, но изискват добре разработени проекти. Би било много просто, ако сведем разработването на един такъв проект до попълването на отделните части на формуляра. Проектът е преди всичко логическа конструкция и попълването на информация или описването на нашата идея не е достатъчно. Проектът не е литературен жанр и „писането“ на проекти не винаги помага. Проектът има елементи, които трябва да са взаимно обвързани и добре формулирани.

Този модул представя в много сбита и синтезирана форма най-важните неща, свързани с изготвянето на проекти по програмите на Европейския съюз. Той дава първоначална основа, която може да бъде надградена с практическа работа по изготвяне на проекти, като и с подробния присъствен курс на Проджекта „Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз“, който включва множество практически упражнения и разглеждане на реални проекти.

Темите на модула са:
 • Тема 1. Логически елементи на проекта
 • Тема 2: Потребители на проекта
 • Тема 3: Индикатори
 • Тема 4: Планиране
 • Тема 5: Бюджет на проекта
 • Тема 6: Важни аспекти на проектите, финансирани от Европейския съюз
 • Тема 7: Най-важните неща при участие в конкурс за безвъзмездно финансиране
 • Тема 8: Главните субекти и пътят на проекта по програмите на ЕС
Включен е тест за логическите елементи на проекта.

Ниво на модула: начинаещи

––––––––

Модулът представлява Модул 1 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС.

––––––––

Към модула получавате следните бонуси:

– Бонус 1: една безплатна консултация по проект или възможност за кандидатстване по програмите на ЕС, на стойност 80 лв. За да се възползвате, моля пишете на info@projecta.bg. Консултациите се предоставят по e-mail или на място в офиса на Проджекта, с предварително изпратени въпроси.

– Бонус 2: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

– Бонус 3: Представяне на новите оперативни програми на ЕС за България за периода 2014-2020 г. и представяне на приоритетите на ЕС за финансиране за периода 2014-2020, съгласно Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020.

Модул 2: Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС

Програмите на Европейския съюз са с ограничено финансиране. Средствата, които са на разположение, са много по-малко от нуждите и желанията на бенефициентите. Ето защо е важно проектите (проектните предложения), които представяме за оценка, да са изготвени по начин, който им дава възможно най-големи шансове за успех.

Голяма част от проектите, които се подават, не получават финансиране. Така например, за програмният период 2007-2014 г. над 50% от проектите, подадени по някои от схемите на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“, не са получили финансиране.

Съдържание:

Част 1. Неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания

1.1 Формални грешки при изготвянето и подаването на проектните предложения

1.2 Неспазване на изискванията за допустимост

Част 2. Неодобрение на проекта заради нисък капацитет на кандидата

Част 3. Неодобрение заради ниско качество на проекта

3.1 Да вникнем в „духа“ на схемата

3.2 Събиране на информация

3.3 Формулиране на логически обвързани елементи на проекта

3.4 Създаване на план за получаване на възможно най-голям брой точки

3.5 Изготвяне на обосновки

3.6 Преглед и подобрение на проекта

3.7 Език и оформление

3.8 Често срещани грешки при изготвянето на проекти

Тест

Заключение

–––––––

Модулът представлява Модул 2 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този курс да преминете курса „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма).

– Бонус: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 3: Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз

Положили сме значителни усилия да изготвим добър проект и той е одобрен! Сега започва по-трудната част – изпълнението на проекта. За да постигнем целите на проекта и за да получим безвъзмездното финансиране, трябва да го изпълним в рамките на предвиденото време, разходи, обхват и качество. Изпълнението на проекта включва и редица допълнителни дейности по спазване на изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Този курс разглежда въпросите, свързани с изпълнението на проекти по програмите на ЕС за България и включва следните теми:

 • Стартиране на проекта
 • Планиране на проекта
 • Изпълнение, наблюдение и контрол
 • Приключване на проекта
 • Документиране на дейностите
 • Доказване на разходите
 • Комуникация с Договарящия орган
 • Управление на промените в договора
 • Изготвяне на отчети и искания за плащане
 • Тест

Съдържанието на модула включва редица примери. В края на му е предвиден тест за проверка на знанията.

Модулът представлява Модул 3 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този модул да преминете модула „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), както и „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2 на сертификационната програма).

– Бонус: приспадане на таксата за този модул, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 4: Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС

След като сме се запознали с основните въпроси, свъразани с изпълнението на проекти по програмите на ЕС (Модул 3), е важно да обърнем повече внимание на грешките и проблемите, които биха могли да възникнат след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ и по време на управлението на нашия проект.

За да избегнем загубата на финансиране, трябва да сме добре запознати с необходимостта от собствени финасови ресурси за изпълнение на проекта и да се убедим, че можем да ги осигурим. Неуспех на проекта и следователно финансови санкции могат да бъдат предизвикани от неизпълнени дейности, грешки и неточности при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители, недостатъчно добро отчитане и поддържане на документация, както и от различни нередности и опити за измама.

Модулът дава информация за основните причини, поради които може да се стигне до частично или изцяло неизплащане на безвъзмездната финансова помощ и включва препоръки относно избягването на проблеми в процеса на изпълнение, които могат да „спънат“ или усложнят завършването на проекта. Темите, които разглежда модулът, са: – Проблеми с финансирането – Пропуски при провеждането на тръжни процедури – Неизпълнение на дейностите – Грешки при отчитането – Нередности и измами

Модулът представлява Модул 4 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този модул да преминете модула „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2), както и „Изпълнение на проекти по прохрамите на ЕС“ (Модул 3). Съдържанието на курса включва редица примери. В края на курса е предвиден тест за проверка на знанията.

Забележка: В настоящия модул не са разгледани всевъзможните технически грешки и отстраними пропуски при изготвянето на документи, свързани с изпълнението на проекта, тъй като те могат да доведат до забавяне в изплащането на безвъзмездната финансова помощ, но не и до отказ тя да бъде изплатена. Акцентът е върху тези грешки и проблеми, които могат да доведат до пълен или частичен отказ за изплащане на безвъзмездното финансиране.

– Бонус: приспадане на таксата за този курс, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Модул 5: Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България (2014-2020)

Настоящият модул представя възможностите за финансиране по програмите за България по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за програмния период 2014-2020. Броят на програмите е седем:
 • ОП Иновации и конкурентоспособност
 • ОП Наука и образование за интелигентен растеж
 • ОП Региони в растеж
 • ОП Транспорт
 • ОП Развитие на човешките ресурси
 • ОП Околна среда
 • ОП Добро управление
Представянето на всяка програма включва:
 • обобщаваща таблица за финансирането по приоритетни оси
 • представяне на всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетните оси, включващо: целеви групи, бенефициенти и примерни допустими дейности
В края на модула е предвиден тест за проверка на знанията.

Модулът представлява Модул 5 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този курс да преминете курса „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз – уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2), „Изпълнение на проекти по програмите на ЕС“ (Модул 3), както и „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“ (Модул 4).

*Моля, при регистрация, посочете след Вашето име модула, за който желаете да се запишете.

Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 180.00 лв.

Loading Updating cart...

Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС

За първи път в България! Сертифицирайте се с нашата уникална програма за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС и докажете Вашите компетенции!

Additional DescriptionMore Details

"Много се радвам, че се запознах с материалите за курса „Зелен пояс по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС“, беше ми интересно и полезно. Курсът е много добре написан, отделните части изчерпателно представят разглежданите теми."

За първи път в България! Сертифицирайте се с нашата уникална програма заЗелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС и докажете Вашите компетенции!

Процедура за получаване на Сертификат за Зелен пояс

За да получите сертификата е необходимо:

 • Да преминете 5-те модула на обучение на сертификационната програма
 • Да положите успешно сертификационен изпит

Обучителните модули са както следва:

 • Модул 1: „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс“
 • Модул 2: „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“
 • Модул 3: „Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз“
 • Модул 4: „Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС“
 • Модул 5: „Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България“

Обучението се извършва онлайн от Вашия компютър, като Ви е необходима единствено интернет връзка. Достъпът до учебното съдържание на петте модула се предоставя за срок от 4 месеца. Към всеки модул има тест, който може да се използва за подготовка за изпита.

Сертификационният изпит се състои от онлайн тест със 110 въпроса по темите, включени в учебните модули. За всеки въпрос са посочени възможни отговори. За успешно полагане на изпита е необходимо да посочите поне 71 верни отговора (65%), като имате право на втори опит без допълнително заплащане.

Какво представлява Сертификатът

След успешното полагане на изпита ще получите Сертификат за Зелен пояс по Изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Сертификатът удостоверява, че сте изпълнили изискванията за неговото получаване, както и че имате необходимите базови познания по темата.

ВАЖНО: Това НЕ Е просто сертификат за преминато обучение или завършен курс. Сертификат, който се издава само след завършен курс не доказва компетенции и изпълнение на определени изисквания. За разлика от подобни сертификати, сертификатът за Зелен пояс доказва не само завършването на курс, но и успешното полагане на изпит - т.е. доказва определени компетенции по темата.

Всеки Сертификат за Зелен пояс се издава с уникален номер и е защитен с холограмен стикер. Сертификатите се завеждат в специален регистър. Ние поемаме ангажимента да потвърдим автентичността на всеки издаден сертификат, ако получим съответно запитване от заинтересовано лице или организация.

Сертификатът може да послужи за доказване на Вашите компетенции по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз пред:

 • Клиенти
 • Партньори
 • Работодатели
 • Професионални организации и други заинтересовани лица

Цената включва ДДС.

Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

Price: 336.00 лв.

Loading Updating cart...

PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course

Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн форма. Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита.
Additional DescriptionMore Details

Какво Ви предлагаме:

 • Подготвителен курс за изпит за престижния сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute - САЩ, в удобна онлайн формa. Това обучение се организира от TenStep - глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774.
 • Включени в цената на курса: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, примерни тестови въпроси и сертификат за обучение по Agile Project Management - необходимо условие за допускане до изпита
 • Обучение от TenStep - международен лидер в консултантската дейност по управление на проекти и Регистрирана обучаваща организация на Project Management Institute - САЩ
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:

 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

Цели

В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Обясняват ползите на Agile Project Management
 • Правят разлика между Agile и традиционните методи
 • Разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile
 • Разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile
 • Подготвят да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®

За кого е предназначен курсът
 • Всеки, който е заинтересован да научи модела и техниките на Agile
 • Лица, които се подготвят за изпита PMI-ACP®

Съдържание на курса:
 • Overview of PMI-ACP® program
 • Introduction to Agile
 • Values and Principles of Agile
 • Agile Process Overview
 • Planning an Agile Project
 • Estimating an Agile Project
 • Tracking & Monitoring
 • Agile Techniques

Цената включва: книгата Agile Development на президента на TenStep - Tom Mochal, достъп до онлайн среда с презентации, упражнения и тестови въпроси, допълнителни линкове за безплатни тестови въпроси и сертификат на TenStep за 21 контактни часа обучение по Agile Project Management.

Език на обучение: английски

Срок за достъп до онлайн съдържанието: 90 дни

Формат на изпита:
 • Провежда се онлайн
 • Обективно тестване
 • 120 въпроса с възможни отговори, от които 20 не се оценяват
 • Продължителност: 3 часа

Заявление за изпит се подава директно към PMI (www.pmi.org).

Предварителни изисквания за допускане до изпита:
 • 2 000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изискване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит PMI-ACP;
 • 1 500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) методологии. Това изискване е в допълнение изискването за 2 000 часа общ проектен опит;
 • 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики - настоящото обучение отговаря на това изискване.

  Курсът е регистриран в Project Management Institute - САЩ.

  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

 • Price: 1,169.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Developer Certified (SDC™)

  Scrum Developer Certified (SDC) на SCRUMStudy  (САЩ) е въвеждащо ниво за сертификация за членове на екипи, прилагащи Scrum, както и за тези, които си взаимодействат с тях. Целта на тази сертификация е да гарантира, че членовете на Scrum екипите знаят достатъчно за Scrum, така че ефективно да сътрудничат в проекти, прилагащи Scrum.

  Additional DescriptionMore Details

  Scrum Developer Certified (SDC™) на SCRUMStudy (САЩ) е въвеждащо ниво за сертификация за членове на екипи, прилагащи Scrum, както и за тези, които си взаимодействат с тях. Целта на тази сертификация е да гарантира, че членовете на Scrum екипите знаят достатъчно за Scrum, така че ефективно да сътрудничат в проекти, прилагащи Scrum.

  Сертификатът Scrum Developer Certified (SDC™) e силно препоръчителен за работещите в организации, които прилагат Scrum, или всеки, който си взаимодейства с какъвто и да е Scrum екип. Този сертификат също е много полезен и за тези, които искат да разбират основите на Scrum и да знаят как този метод може да бъде използван ефективно.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SDC™?

  Няма предварителни изисквания за този сертификат.

  Какво представлява изпитът за сертификат SDC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 75 въпроса
  • 90 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 420.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Master Certified (SMC™)

  Сертификатът Scrum Master Certified (SMC™) е предназначен за фасилитатори на екипи, прилагащи Scrum, които да осигурят среда за успешно изпълнение на проекта.  Scrum Master е роля, която насочва, подпомага и обучава всички, включени в проекта, по практиките на Scrum, отстранява пречките пред екипа и осигурява следването на процесите на Scrum.

  Additional DescriptionMore Details

  Сертификатът Scrum Master Certified (SMC™) е предназначен за фасилитатори на екипи, прилагащи Scrum, които да осигурят среда за успешно изпълнение на проекта. Scrum Master е роля, която насочва, подпомага и обучава всички, включени в проекта, по практиките на Scrum, отстранява пречките пред екипа и осигурява следването на процесите на Scrum.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SMC™?

  Няма предварителни изисквания. Препоръчително е предварителното придобиване на сертификат Scrum Developer Certified (SDC™).

  Какво представлява изпитът за сертификат SMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 100 въпроса
  • 120 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 975.00 лв.

  Loading Updating cart...

  SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)

  Сертификатът SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) е предназначен за всеки, който желае да се запознае с концепциите и практиките на Agile Project Delivery, и  който иска да притежава работещи познания върху различните Agile методологии.

  Additional DescriptionMore Details

  Сертификатът Scrum Master Certified (SAMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е предназначен за всеки, който желае да се запознае с концепциите и практиките на изпълнение на проекти с използването на Agile, и който иска да притежава работещи познания върху различните Agile методологии.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SAMC™?

  Няма официални предварителни условия за този сертификат. Все пак, сертифицираните по SDC™ или SMC™ ще могат лесно да разбират понятията, необходими за изпита за сертификат SAMC™.

  Какво представлява изпитът за сертификат SAMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори (няма отрицателни точки при грешен отговор)
  • 100 въпроса
  • 120 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,145.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

  Scrum Product Owner Certified (SPOC) на SCRUMStudy  (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

  Additional DescriptionMore Details

  Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на работата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустранен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа.

  Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy (САЩ) е за всеки, който взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в Scrum екип.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата SPOC™?

  Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, притежаващите сертификати SDC™ или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, задължителни за този сертифициращ изпит.

  Какво представлява изпитът за сертификат SPOC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори (не се отнемат точки за грешен отговор)
  • 140 въпроса
  • 180 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,265.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™)

  Expert Scrum Master Certified (ESMC) на SCRUMStudy (САЩ) е следващата стъпка за професионалистите по Scrum, с която да демонстрират по-голям опит. Този сертификат тества способностите за управление на сложни Scrum проекти, свързани с големи проектни екипи, програми и портфейли. Това е сертификатът, който стои най-високо в йерархията на SCRUMStudy.

  Additional DescriptionMore Details

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е следващата стъпка за професионалистите по Scrum, с която да демонстрират по-голям опит. Този сертификат тества способностите за управление на сложни Scrum проекти, свързани с големи проектни екипи, програми и портфейли. Това е сертификатът, който стои най-високо в йерархията на SCRUMStudy.

  Expert Scrum Master Certified (ESMC™) е подходящ за експерти в Scrum екипи, желаещи да се справят със сложни Scrum проекти, като сертифицирани професионалисти на високо ниво.

  Какви са предварителните изисквания за сертификата ESMC™?

  За да се сертифицирате по ESMC™, трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Да имате три години опит в управление на Scrum/Agile проекти

  • Да притежавате някой от следните сертификати: SMC™, SAMC™ или SPOC™

  • Да опишете с 500 думи два Ваши Scrum/Agile проекта

  Какво представлява изпитът за сертификат ESMC™?

  • Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор
  • Формат: въпроси с възможни отговори
  • 200 въпроса
  • 240 минути продължителност


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,640.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scaled Scrum Master Certified (SSMC™)

  Large projects require multiple Scrum Teams to work in parallel. The Chief Scrum Master is responsible for coordinating activities of multiple Scrum Teams to develop potentially shippable product increments/deliverables. The Chief Scrum Master fosters collaboration and coaches others with the implementation of Scrum for a smooth delivery of the project’s products.

  Additional DescriptionMore Details

  Apart from clearing impediments and ensuring a conducive project environment for the Scrum Teams, the Chief Scrum Master collaborates with the Chief Product Owner, other Scrum Masters, and Product Owners in activities such as developing the list of components and resources needed in common for all teams throughout the project.

  Предварителни изисквания за сертификата SSMC™:
  • 3 години опит в управлението на SCRUM/AGILE проекти
  • Сертификат SMC™
  Информация за изпита за сертификат SSMC™:
  • Multiple choice
  • 70 questions per exam
  • No negative marks for wrong answers
  • 90 minutes duration
  • Proctored online exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 775.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

  The Chief Product Owner makes the day-to-day business decisions in the case of large projects with numerous Scrum Teams and multiple Product Owners. The Chief Product Owner prepares and maintains the overall Prioritized Product Backlog for the large project, using it to coordinate work through the Product Owners of the Scrum Teams.

  Additional DescriptionMore Details

  The Chief Product Owner will be responsible for the final deliverable of the project. Apart from making final business decisions, the Chief Product Owner collaborates with the Chief Scrum Master, other Product Owners, and Scrum Masters to develop a list of components and resources needed in common for all the teams throughout the project.

  Предварителни изисквания:
  • 3 години опит в управлението на SCRUM/AGILE проекти
  • Сертификат SPOC™
  Информация за изпита за сертификат SSPOC™:
  • Multiple choice
  • 70 questions per exam
  • No negative marks for wrong answers
  • 90 minutes duration
  • Proctored online exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,055.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Six Sigma Yellow Belt – безплатен онлайн курс и изпит

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.
  Additional DescriptionMore Details

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

  Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Yellow Green Belt на 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.

  Нашата акредитирана програма включва:

  1. Онлайн курс Six Sigma Yellow Belt

  • Интерактивни видео уроци с високо качество
  • Учебни материали за сваляне (ръководства, подкастове, термини и концепции)
  • Казуси
  • 8 PMI PDUs

  Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита.

  2. Официален сертификационен изпит Six Sigma Green Belt (60 минути, 40 въпроса)

  За да се регистрирате за курса, моля изпратете ни Вашите имена на латиница и валиден имейл.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 0.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Six Sigma Green Belt – онлайн курс и изпит

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.
  Additional DescriptionMore Details

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

  Получете престижния международно признат сертификат Six Sigma Green Beltна 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.

  Нашата акредитирана програма включва:

  1. Онлайн курс Six Sigma Green Belt

  • Интерактивни видео уроци с високо качество
  • Учебни материали за сваляне (ръководства, подкастове, термини и концепции)
  • Казуси
  • 25 PMI PDUs
  • Неограничен достъп за 180 дни

  Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита.

  2. Официален сертификационен изпит Six Sigma Green Belt (120 минути, 90 въпроса)

  Официалният сертификационен изпит Six Sigma Green Belt се провежда онлайн на предварително заявена от Вас дата.

  Сертифицираща организация: 6SIGMASTUDY



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 585.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Lean Six Sigma Green Belt – онлайн курс и изпит

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.
  Additional DescriptionMore Details

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

  Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Sigma Green Beltна 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.

  Нашата акредитирана програма включва:

  1. Онлайн курс Lean Six Sigma Green Belt

  • Интерактивни видео уроци с високо качество
  • Учебни материали за сваляне (ръководства, подкастове, термини и концепции)
  • Казуси
  • Неограничен достъп за 180 дни

  Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита.

  2. Официален сертификационен изпит Six Sigma Green Belt (120 минути, 100 въпроса)

  Официалният сертификационен изпит Lean Six Sigma Green Belt се провежда онлайн на предварително заявена от Вас дата.

  Сертифицираща организация: 6SIGMASTUDY



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 975.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Six Sigma Black Belt – онлайн курс и изпит

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.
  Additional DescriptionMore Details

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

  Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Sigma Green Belt на 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.

  Нашата акредитирана програма включва:

  1. Онлайн курс Six Sigma Black Belt

  • Интерактивни видео уроци с високо качество
  • Учебни материали за сваляне (ръководства, подкастове, термини и концепции)
  • Казуси
  • Неограничен достъп за 180 дни

  Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита.

  2. Официален сертификационен изпит Six Sigma Black Belt (180 минути, 125 въпроса)

  Официалният сертификационен изпит Six Sigma Black Belt се провежда онлайн на предварително заявена от Вас дата.

  Сертифицираща организация: 6SIGMASTUDY



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,149.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Lean Six Sigma Black Belt – онлайн курс и изпит

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.
  Additional DescriptionMore Details

  Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите. Six Sigma е разработена от Motorola през 1986 и оттогава е въведена във всички водещи компании от различни сектори.

  Получете престижния международно признат сертификат Lean Six Sigma Green Beltна 6SIGMASTUDY бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY.

  Нашата акредитирана програма включва:

  1. Онлайн курс Lean Six Sigma Green Belt

  • Интерактивни видео уроци с високо качество
  • Учебни материали за сваляне (ръководства, подкастове, термини и концепции)
  • Казуси
  • Неограничен достъп за 180 дни

  Курсът съдържа цялата информация, необходима за успешно полагане на изпита.

  2. Официален сертификационен изпит Lean Six Sigma Black Belt (180 минути, 125 въпроса)

  Официалният сертификационен изпит Lean Six Sigma Black Belt се провежда онлайн на предварително заявена от Вас дата.

  Сертифицираща организация: 6SIGMASTUDY



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,759.00 лв.

  Loading Updating cart...

  MSP® Foundation – курс и изпит

  The MSP Foundation Certification is suitable for individuals who want to demonstrate they have sufficient knowledge and understanding of the MSP guidance to work effectively with a Programme Management team or act as an informed member of a Programme office, business change or project delivery team within a MSP supporting environment.

  Additional DescriptionMore Details

  Онлайн курс и изпит MSP® Foundation с възможност за започване по всяко време.

  Срок за достъп до курса: 60 дни

  Why MSP®?
  • Align corporate strategy, delivery mechanisms for change and the business-as-usual environment.
  • Continually monitor progress, assess performance and realize benefits.
  • Apply a common framework of understanding for all programmes.
  • Add value by focusing on benefits.
  • Encourage feedback in order to refine future strategies based on evidence from programmes.

  The MSP Foundation Certificate is also a pre-requisite for individuals wishing to achieve the MSP Practitioner Qualification.



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,145.00 лв.

  Loading Updating cart...

  MSP® Practitioner – курс и изпит

  The MSP Practitioner Certification is suitable for individuals who want to demonstrate they have achieved sufficient knowledge and understanding of the MSP guide and can act as informed members of a programme management group.

  Additional DescriptionMore Details

  Онлайн курс и изпит MSP® Practitioner с възможност за започване по всяко време.

  Срок за достъп до курса: 60 дни

  Why MSP®?
  • Align corporate strategy, delivery mechanisms for change and the business-as-usual environment.
  • Continually monitor progress, assess performance and realize benefits.
  • Apply a common framework of understanding for all programmes.
  • Add value by focusing on benefits.
  • Encourage feedback in order to refine future strategies based on evidence from programmes.

  The MSP Practitioner Certificate is also a pre-requisite for individuals wishing to achieve the MSP Advanced Practitioner Qualification and for becoming a programme management professional.

  To take the exam, you need to have passed the MSP Foundation exam, even on the same day.



  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,275.00 лв.

  Loading Updating cart...

  ITIL® Intermediate SO – курс и изпит

  Онлайн курс и изпит ITIL Intermediate SO с възможност за започване по всяко време. 

  Срок за достъп до курса: 180 дни

  Additional DescriptionMore Details

  Съдържание на курса:
  • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, for All the Chapters. Simulated Test and Sample Test
  • 2 Simulated Practice Tests
  • Online Exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,955.00 лв.

  Loading Updating cart...

  ITIL® Intermediate CSI – курс и изпит

  Онлайн курс и изпит ITIL Intermediate CSI с възможност за започване по всяко време. 

  Срок за достъп до курса: 180 дни

  Additional DescriptionMore Details

  Съдържание на курса:
  • Study Materials: Study Guides, Chapter Tests, for All the Chapters. Simulated Test and Sample Test
  • 2 Simulated Practice Tests
  • Online Exam


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,955.00 лв.

  Loading Updating cart...

  COBIT® Foundation – онлайн курс и изпит

  Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) is a globally accepted framework for the governance and management of IT. It aligns business goals to IT processes and goals, providing tools, resources and guidance to achieve, identify and associate responsibilities of business and IT processes.

  COBIT® 5 stimulates innovation in IT, bridging the gap between control requirements, technical issues and business risks.

  Additional DescriptionMore Details

  Онлайн курс и изпит COBIT® Foundation v5 с възможност за започване по всяко време.

  Срок за достъп до курса: 60 дни

  Who is it for?

  COBIT 5 is aimed at organizations of all sizes and all sectors. It is ideal for professionals involved in assurance, security, risk, privacy/compliance and business leaders and stakeholders involved in or affected by governance and management of information and IT systems, such as:

  • IT Managers
  • IT Quality Professionals
  • IT Auditors
  • IT Consultants
  • IT Developers
  • IT Operational Management
  • IT Business Leadership Management
  • Managers in IT Service providing firms

  Key Benefits

  For individuals:

  • Gain knowledge, experience and skills to adapt and apply COBIT 5 metrics and maturity models to an organization of any size and sector.
  • Understand relationships between business IT systems and associated cybersecurity risk.
  • Help set priorities and business requirements in accordance to security and risk levels.
  • Assist in making informed decisions and taking appropriate actions to reduce security risk.
  • Implement tools, resources and guidelines to improve prevention, detection and recovery of cybersecurity.

  For organizations:

  • Provide a clear overview of internal IT roles and responsibilities in cybersecurity, giving an organization a competitive advantage.
  • Help optimize the cost of IT services and technology, through the integration of an improved and enhanced operational IT system.
  • Assist in compliance with relevant laws, regulations, contractual agreements and policies.
  • Provide clearer vision and understanding of cybersecurity risks, allowing improvement and scope to be implemented.
  • Contribute in increased user satisfaction, through an improved integration of information security measures and outcomes.
  • Enable a faster route to achieving strategic business goals and benefits, through the effective and innovative use IT.

  This course includes E-learning through Videos, Official Sample papers and Chapter Tests for all the COBIT® 5 Foundation Syllabus areas.

  Course content:

  • 109 High Quality Videos - High quality, interactive, and engaging online videos teach each chapter and knowledge area. All course videos are prepared and presented by industry experts.
  • 50 Test Questions – Practice tests for each chapter help students gauge their preparedness. You even have the flexibility to select the number of chapter test questions you want to attempt.
  • 356 Terms and Definitions – Important terms and concepts for all chapters and knowledge areas are included. You can also use these terms as a collection of flashcards for practice and review.
  • 1 Simulated Practice Test – Full-length simulated exams familiarize students with the actual exam environment. These exams identify a student’s weak areas and suggest improvement opportunities.
  • Mobile App – Access courses in all formats anytime, anywhere through VMEdu’s innovative mobile app and enjoy the same learning experience that you get online.
  • Progress Tracking – Track your progress in any course and chapter online or on mobile app and continue from where you left off.
  • Continuous Improvement – Knowledge area-wise analyses of exam results with justifications for each question help you identify your areas of strengths and weaknesses.
  • Collaborate and Learn – Team members can discuss with each other and learn collaboratively.


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 1,195.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Risk Management – курс

  Risk management is an important skill that can be applied to a wide variety of projects. In an era of downsizing, consolidation, shrinking budgets, increasing technological sophistication, and shorter development times, risk management can provide valuable insights to help key project personnel plan for risks, alert them of potential risk issues, analyze these issues, and develop, implement, and monitor plans to address the issues long before the issues surface as problems and adversely affect project cost, performance, and schedule.

  Additional DescriptionMore Details

  If you are looking to sharpen your employees’ project management skills and showcase their specialized expertise in risk management, this course is meant for you. We assure you that you will find this course useful.

  The Risk Management course is divided into 8 chapters. This course will help students understand the Risk Management concepts and apply the same in their projects.

  CHAPTERS
  • Principles and Concepts
  • Introduction to Project Risk management processes
  • Plan Risk Management
  • Identify Risks
  • Perform Qualitative Risk Analysis
  • Perform Quantitative Risk Analysis
  • Plan Risk Responses
  • Monitor and Control Risks

  COURSE OUTLINE:

  Principles and Concepts
  • Definition of Project Risk
  • Individual Risks and Overall Project Risk
  • Stakeholder Risk Attitudes
  • Iterative Process
  • Communication
  • Responsibility for Project Risk Management
  • Project Manager’s Role for Project Risk Management
  • Some Important Terms and Concepts
  Introduction to Project Risk Management Processes
  • Project Risk Management and Project Management
  • Project Risk Management Processes
  • Some Important Terms and Concepts
  Plan Risk Management
  • Purpose and Objectives of the Plan Risk Management Process
  • Critical Success Factors for the Plan Risk Management Process
  • Tools and Techniques for the Plan Risk Management Process
  • Documenting the Results of the Plan Risk Management Process
  • Techniques and Templates for Risk Management Planning
  • Some Important Terms and Concepts
  Identify Risks
  • Purpose and Objectives of the Identify Risks Process
  • Critical Success Factors for the Identify Risks Process
  • Tools and Techniques for the Identify Risks Process
  • Documenting the Results of the Identify Risks Process
  • Techniques, Examples and Templates for Identify Risks
  • Some Important Terms and Concepts
  Perform Qualitative Risk Analysis
  • Purpose and Objective of the Perform Qualitative Risk Analysis
  • Critical Success Factors for Perform Qualitative Risk Analysis Process
  • Tools and Techniques for the Perform Qualitative Risk Analysis Process
  • Documentation of Results
  • Techniques
  • Some Important Terms and Concepts
  Perform Quantitative Risk Analysis
  • Purpose and Objectives of the Perform Quantitative Risk Analysis
  • Critical Success Factors for the Perform Quantitative Risk Analysis Process
  • Tools and Techniques for the Perform Quantitative Risk Analysis Process
  • Documenting the Results of Quantitative Risk Analysis Process
  • Techniques
  • Some Important Terms and Concepts
  Plan Risk Responses
  • Purpose and Objectives of the Plan Risk Responses Process
  • Critical Success Factors for the Plan Risk Responses Process
  • Tools and Techniques for the Plan Risk Responses Process
  • Documenting the Results of the Plan Risk Response Process
  • Techniques, Examples, and Templates for the Plan Risk Responses process
  • Some Important Terms and Concepts
  Monitor and Control Risks
  • Purpose and Objective of the Monitor and Control Risks process
  • Critical Success Factors for the Monitor and Control Risks Process
  • Tools and Techniques for the Monitor and Control Risks Process
  • Documenting the Results of the Monitor and Control Risks Process
  • Techniques, Examples, and Templates for the Monitor and Control Risks process
  • Some Important Terms and Concepts


  Гаранция за най-добра цена
  Това обучение има гаранция за най-добра цена! Ако го намерите на по-ниска цена, ще направим всичко възможно да Ви го предложим на още по-добра цена.


  Цената включва ДДС.

  Натиснете бутона "Добави в поръчки" и се запишете!

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 699.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Разработване на проекти за устойчиво развитие (книга+CD)

  • ISBN: 954-91525-2-9
  • Автор(и): Александър Апостолов
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТВКА

  Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Additional DescriptionMore Details

  Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

  Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

  Price: 24.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Разработване на проекти за устойчиво развитие (CD)

  • ISBN: 954-91525-2-9
  • Автор(и): Александър Апостолов
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

  Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Additional DescriptionMore Details

  Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

  Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

  Price: 15.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Основи на проекта (CD)

  • ISBN: 954-91525-1-0
  • Електронна версия на CD
  • Автор(и): Александър Апостолов

  Книгата съдържа основните концепции на разработването и управлението на проекти.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Price: 15.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Управление на проекти с метода TenStep

  • ISBN: 978-954-91525-8-6
  • Автор(и): Том Мокал
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

  Имаме удоволствието да предложим на читателите най-пълната и най-подробна книга по управление на проекти, издавана досега в България.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Additional DescriptionMore Details

  Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна дисциплина и професия. Както отбелязва класикът на мениджмънта Джозеф Джуран, „всички подобрения се осъществяват чрез отделни проекти и по никакъв друг начин”. Книгата описва подробно и по достъпен начин съвременните практически подходи за управление на проекти, залегнали в световноизвестния метод TenStep.

  TenStep е структуриран метод за управление на проекти във всички области и от всякакъв вид и мащаб. Книгата съдържа важните аспекти, процеси и добри практики на съвременното управление на проекти. Ето защо, тя може да се използва успешно като източник на знания и наръчник за управление на проекти от всякво естество. Книгата е предназначена не само за ръководители на проекти, но и за широк кръг специалисти от всички области, които се стремят да разширят своята проектна култура.

  Автор на книгата е Том Мокал, президент на TenStep Inc. и носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) - САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

  Price: 24.00 лв.

  Loading Updating cart...

  Разработване на проекти за устойчиво развитие

  • ISBN: 954-91525-2-9
  • Автор(и): Александър Апостолов
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

  Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от устойчиво развитие и управление на проекти – две модерни и динамични области, чието развитие в нашата страна се нуждае от ясни и систематични концепции. В нея са изложени принципите и инструментите на устойчивото развитие, а проектът е разгледан като инвестиция, която може да допринесе за устойчиво развитие, ако отговаря на определени изисквания.

  С изпращането на поръчка декларирате, че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Информация във връзка с личните данни

  Additional DescriptionMore Details

  Книгата разглежда универсалните принципи на проекта и предлага методика за разработване на проекти за устойчиво развитие, която може да бъде приложена при проекти от различен вид, мащаб и сектор.

  Процесите са описани стъпка по стъпка и книгата може да се използва и като ръководство по изготвяне и оценка на проекти. Авторът отправя редица предизвикателства към читателите, сред които социономичните принципи, с които трябва да бъдат съобразени проектите за устойчиво развитие и капиталовия модел на проекта.

  Price: 15.00 лв.

  Loading Updating cart...