[Ново] Управление на риска при изпълнението на проекти (ISO 31000)

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

Запознайте се с цялостния практически ориентиран подход за управление на риска!

29-30 юли 2024

Лектор: Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.

Подобрете своите компетенции за управление на риска и бъдете по-успешни!

Risk Management

Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит.


Курсът започва на 29.07.2024 в 9:00 ч. и до него остават...

(Местата може да се запълнят много преди началото на курса.)

49
Days
01
Hours
15
Minutes
45
Seconds

Управлението на риска е сериозно предизвикателство

Управлението на риска е важно умение, което може да се приложи в най-различни проекти.

Във време на бързо променящи се условия, технологични предизвикателства и по-кратки срокове за разработване и изпълнение на проектите, обучението дава на ключовите участници в проекта умения да откриват рискове, да ги анализират и да предприемат действия за тяхното избягване или намаляване. 

Курсът разглежда целия процес за управление на риска и дава готови инструменти (форми и софтуер за симулация), за да започнете да прилагате наученото веднага. Убедени сме, че този курс ще Ви бъде от полза.

Интензивното двудневно обучение "Управление на риска при изпълнението на проекти" дава структурирани и практически ориентирани познания, които ще можете да използвате дълго във Вашата професионална практика.

Това обучение синтезира съвременното управление на риска в лесно разбираема форма и подготвя участниците за работа в реална среда с помощта на практически упражнения.

С опит от хиляди успешно обучени професионалисти, можете да бъдете спокойни, че в наше лице имате сигурен партньор за придобиване и развитие на компетенции за успешно управление на риска.

"Управление на риска при изпълнението на проекти"

Най-модерното обучение по управление на риска в България!

Този курс е създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - задълбочено разбиране за управлението на риска и по-успешни проекти.

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Обучение, базирано изцяло на добрите международни практики и опита на лектора.

Ноу-хау

Опит от хиляди обучени професионалисти по управление на проекти в България.

Топ лектор

Лектор с богат практически опит – сертифициран професионалист по управление на проекти.


Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага.


Лицензирани материали

Лицензирани учебни материали от глобална обучителна организация на Project Management Institute (САЩ).

Практическа ориентация

Обучението е изцяло практически ориентирано, като голяма част от времето е отделено за работа по казуси и дискусии.

Вижте какво казват участниците, преминали нашите курсове на подобни теми:


„Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи.“


„За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране.“Благодарности за организацията и професионализма


„Бих искала да изразя благодарности за цялостната организация по обучението и за професионализма, с който беше подходено от страна на екипа Ви по време на предварителната и последваща комуникация, както и при провеждането на самото събитие! Бих се обърнала в бъдеще към Вашите услуги отново.“


Много се забавлявахме и много неща научихме„Всички колеги и аз в това число, изключително много се забавлявахме по време на това обучение, но смятам че и много неща научихме. Господин Апостолов е прекрасен лектор, начетен, компетентен, с усет за преподаване. За него подобни курсове, вероятно вече са рутина, но според мен имаше моменти в които и той се забавляваше с нас и ние също успявахме да го изненадаме. Високо оценяваме обучението и се надявам това да е първата стъпка към някое друго, допълващо обучение на същата тематика.“

Максимално оползотворено време„За мен проведеният от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа.“Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. 


Основателят на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.


Цели

Получаване на познания и умения за цялостния процес за управление на риска при изпълнението на проекти.


Участници
 • Ръководители на проекти и членове на проектни екипи
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Методология

Методологията за управление на риска, представена на обучението, е в съответствие със съвременните стандарти и добри практики, включително:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge на Project Management Institute (САЩ) 
 • ISO 31000:2018 - Управление на риска - Насоки
 • MoR (Management of Risk) framework

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва упражнения за утвърждаване на придобитите знания. Участниците ще работят в малки групи, като работата на всяка група се обсъжда от всички. На участниците ще бъдат предоставени комплекти от форми за управление на риска. Обучението има ясно изразена практическа насоченост. Голяма част от времето е отделено за упражнения и дискусии.


Продължителност

2 дни, 16 учебни часа (16 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)


Учебни материали

Всеки участник ще получи:

 • Копие от презентацията на лектора
 • Форми за управление на рискове
 • Достъп до онлайн среда с материали, свързани с обучението – презентацията и формите за управление на рискове
 • Файл за симулация Монте Карло
 • Risk Response Ready (RRR) Tool - инструмент за подпомагане управлението на риска (на английски език)

Програма на обучението

1

Ден 1 (09:00 - 17:00)
 • Въведение
 • Основни понятия и характеристики, свързани с рискове; разбиране за проектен риск
 • Връзка между рискове, възможности, допускания и проблеми
 • Упражнение – рискове и допускания
 • Същност на управлението на рисковете
 • Типове проектни рискове. Примери за рискове, влияещи на различните етапи на реализация на проекта
 • Връзки (корелация) между проектни рискове
 • Техники за идентифициране на проектни рискове
 • Упражнение – идентифициране на рискове
 • Анализ и качествена оценка на проектни рискове
 • Упражнение – качествена оценка и приоритизиране на рисковете

2

Ден 2 (09:00 - 17:00)
 • Анализ и количествена оценка на проектни рискове. Оценка на очакваната стойност на риска
 • Определяне на бюджет и резерв от време за управление на риска
 • Подход за остойностяване на въздействието на риска
 • Упражнение – остойностяване на въздействието на риска
 • Планиране на мерки за реагиране на риска, вкл. избягване, намаляване, прехвърляне, резервни планове
 • Упражнение – мерки за контрол на риска
 • Упражнение – определяне на съотношението ползи-разходи при контрола на риска
 • Наблюдаване и контролиране на познати рискове и периодично оценяване на проекта, с цел идентифициране на нови рискове
 • Статистически методи за оценка на риска – симулация Монте Карло
 • Упражнение – определяне на резерви от време и бюджет със симулация Монте Карло

Bonu$

Бонус 1
Онлайн достъп до презентацията от обучението

В допълнение към разпечатаната презентация от обучението, ще получите онлайн достъп до презентацията в електронен вид. 

Бонус 2
Файл за симулация Монте Карло 

Ще получите готов за използване файл за симулация Монте Карло (на Excel).Бонус 3
Форми за управление на риска

За да започнете веднага да прилагате наученото, ще получите форми (templates) за управление на проектните рискове на TenStep - готови за попълване.

Водещ на курса:

Александър Апостолов, PMP®, Ph.D.


Александър Апостолов е доктор по икономика и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и консултирането на проекти, свързани с технологично развитие, въвеждане на нови продукти, институционално изграждане, информационни системи, строителство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други. 


Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ) от 2005 г., PRINCE2 сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество, TenStep Project Manager, Professional Scrum Master и MSP сертификати. Специализирал е управление на проекти във Великобритания и Италия.

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. Досега е обучил над 3500 човека по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на множество водещи компании и организации. Александър Апостолов е основател на Българската асоциация по управление на проекти и е бил член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на групата на IPMA за взаимодействие с ЕС. Член на журито на десет издания на конкурса „ИТ проект на годината”.

Александър Апостолов е управител на Проджекта и TenStep България."Ако в управлението на проекти трябва да има само едно правило, това трябва да бъде правилото на прагматизма!"


- Александър Апостолов

Ето какво казват нашите участници за лектора

„Лекторът представи материала изключително достъпно и разбираемо.“

“Лекторът даде много и подходящи примери от практиката, което допринесе за усвояването на материала.”


Висока компетентност


„…преминах обучение на тема „Управление на проекти“ с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни.“

Много високо ниво


“Много високо ниво на обучението и на лектора, много съм доволен и изненадан приятно от това!”Експерт в областта


„Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала.“
Какво представлява това обучение?

 • Отвлечени концепции
 • Сложни термини
 • Научаване наизуст
 • "Четене" на лекции
 • Сложни правила
 • Достъпни обяснения
 • Реални знания
 • Практически примери
 • Упражнения и казуси
 • Незабавна приложимост

Какви са ползите от обучението?

Обучението допринася за:

 1. Подобряване вземането на решения. Обучението по управление на риска може да помогне на хората да вземат информирани решения, като идентифицират потенциални рискове и оценят техния ефект.
 2. Подобряване на уменията за превенция на проблеми. Хората, които са преминали през обучение по управление на риска, разполагат с умения за превенция на проблеми, които им помагат да се справят и да ограничат потенциални негативни ефекти.
 3. Увеличаване на ефективността. Като се идентифицират и управляват рискове, могат да се избегнат забавяния и преразходи и да се увеличи вероятността за успех. 
 4. Подобряване на комуникацията. Обучението по управление на риска помага на хората да научат как да комуникират ефективно по отношение на рисковете със заинтересованите страни, което подпомага сътрудничеството и разбирателството.
 5. Осигуряване на конкурентно предимство. Организациите, които отделят внимание на управлението на риска и инвестират в обучение на своите служители, получават конкурентно предимство, като са по-добре подготвени да се справят с рискове и несигурности.


Спестете усилия


Спестете много време и усилия с това ускорено обучение! Избавете се от несигурността и съмненията относно  съвременното управление на риска!


"Управление на риска при изпълнението на проекти"

Възползвайте се от обучението, което непрекъснато развиваме, модернизираме и подобряваме.

18+
години опит
145+
издания
1700+
обучени хора

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Управление на риска при изпълнението на проекти (2-дневно интензивно обучение)

480 лв. (без ДДС)

 • Двудневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Управление на риска при изпълнението на проекти (2-дневно интензивно обучение)

375 лв. (без ДДС)

 • Двудневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места

Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (29.07.2024 г.) остават...

49
Days
01
Hours
15
Minutes
16
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците обученията, водени от Александър Апостолов:


„Обучението беше много полезно и интересно.“

„Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала.“

“Добре структуриран материал и упражнения. Ценни детайли, необходими за всеки успешен ръководител проекти.”На 100% покри очакванията ми„Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика.“


Ще използвам наученото в практиката


„Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си.“


Изключително полезен за работата ми


„Курсът е изкючително полезен за работата ми, показа ми грешки и пропуски, които съм допускала. Уверена съм, че ефективността на работата и контрола значително ще се подобрят.“

Често задавани въпроси / FAQ

Подходящ ли е курсът за мен?

Трябва ли да имам предишен опит?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Управление на риска при изпълнението на проекти (2-дневно интензивно обучение)

480 лв. (без ДДС)

 • Двудневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Управление на риска при изпълнението на проекти (2-дневно интензивно обучение)

375 лв. (без ДДС)

 • Двудневно обучение
 • Учебни и работни материали
 • Сертификат за преминато обучение
 • 3 бонуса
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места
Training.bg

Разгледайте повече от 100 онлайн курса и сертификации за Вашето кариерно развитие на ТРЕЙНИНГ.БГ!

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: 480 лева (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: 375 лева (без ДДС)

Колко е