Какви са промените в изпита за PMP® от 2018?

От септември 2017 г. има нова, шеста версия на PMBOK® Guide на Project Management Institute, което означава, че от първото тримесечие на 2018 г. се променя и изпитът за сертификат Project Management Professional (PMP®).

Променя се съдържанието на изпита, за да отрази новото съдържание на PMBOK® Guide. Формата на изпита и начинът на оценка обаче остават същите.

Нека да видим кои са най-важните промени в PMBOK® Guide V6 и съответно в съдържанието на изпита PMP®:

1) Добавяне на Agile

В последните години се забелязва нарастващо влияние и прилагане на гъвкавите (agile) практики за управление на проекти. В новото издание на подходящи места е добавена информация за Agile. Има и отделно приложение за Agile.

2) Нови процеси

Всяка следваща версия се стреми да попълни празнини и да предостави по-цялостен подход за управление на проекти. Ето защо, във всяко следващо издание PMBOK® Guide се наблюдава увеличаване на броя на процесите за управление на проекти. В новото издание те са вече 49, като са добавени три нови процеса:

 • Manage Project Knowledge
 • Implement Risk Responses
 • Control Resources

3) Промяна на области на познанието и на процеси

Променени са имената следните области на познанието (Knowledge Areas):

 • „Project Time Management“ е променено на „Project Schedule Management“
 • „Project Human Resource Management“ е променено на "Project Resource Management", като тази област вече включва не само човешките, а и всички други видове ресурси

Променени са имената на следните процеси:

 • „Plan Stakeholder Management“ на „Plan Stakeholder Engagement“
 • „Plan Human Resource Management“ на „Plan Resource Management“, в съответствие с промяната в областта на познание
 • „Control Communications“ на „Monitor Communications“
 • „Control Risks“ на „Monitor Risks“
 • „Control Stakeholder Engagement“ на „Monitor Stakeholder Engagement“
 • „Perform Quality Assurance“ на „Manage Quality“

Както се вижда от тези промени, в част от процесите PMI измества акцента от контрола към мониторинга.

Премахнати са следните процеси:

 • „Close Procurements“ (групиран е заедно с „Close Project or Phase“)
 • „Estimate Activities Resources“ (групиран е заедно с „Estimate Durations“)

4) Нова глава за PMI Talent Triangle

Добавена е глава за новия PMI Talent Triangle, описващ набора от умения, необходими на ръководителя на проекта (технически, лидерски и умения за стратегически и бизнес мениджмънт).

5) Нови практики

Включени са не само общоприети добри практики, но и също и възникващи инструменти, тенденции, техники и практики в управлението на проекти.


Има една интересна промяна, която не е свързана със съдържанието - PMI вече ще дава обратна връзка след изпита. В своя профил, всеки кандидат ще получава информация за общ рейтинг и рейтинг за всяка от петте групи процеси. Рейтингите ще бъдат следните:

 • Above Target: Представяне, което надхвърля минималните изисквания.
 • Target: Представяне, което отговаря на минималните изисквания.
 • Below Target: Представяне, което е малко по-ниско от минималните изисквания. Препоръчва се допълнителна подготовка преди повтаряне на изпита.
 • Needs Improvement: Представяне, което е доста по-ниско от минималните изисквания. Силно се препоръчва допълнителна подготовка преди повтаряне на изпита.

Виж пример за обратна връзка от изпита


Как ще се отразят тези промени на изпита за PMP®?

Заради новото съдържание, се очаква изпитът по версия 6 на PMBOK® Guide да бъде по-труден. Като се имат предвид и промените от 2016, които отчитат новия PMP Exam Outline, базиран на Role Delineation Study, подготовката за изпита изисква прецизност и значителни усилия, насочени с лазерна точност към успех на изпита.

PMP® Exam Preparation

В нашите обучения PMP® Exam Preparation винаги използваме подходящи и висококачествени учебни материали на TenStep, съобразени с актуалната версия на PMBOK® Guide. Преминали сме през няколко промени в PMBOK® Guide и изпита за PMP®, успявайки постоянно да подобряваме ефективността на обучението от гледна точка на успешното полагане на изпита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.