Certified Lean Portfolio Manager (course+exam)

Онлайн курс и изпит - започване по всяко време 

Digital Badge CLPM

Lean Project Portfolio Management е съвременна рамка за управление на портфолио от проекти с прилагане на принципите на Lean. С него управлението на портфолиото се превръща в средство за устойчиво развитие и непрекъснато усъвършенстване на организационната система за създаване на стойност. 

В този курс ще се запознаете с подхода, необходим за прилагане на функциите Lean Portfolio Management и Lean Portfolio Governance, от дефинирането на Lean стратегия, Lean бюджетиране и финансиране и избор на проекти до прилагане на циклите Lean Portfolio Plan-do-check-act и реализиране на ползите от портфолиото.

Този акредитиран курс е предназначен за лица, които ще се явят на изпита за Certified Lean Portfolio Manager. Съдържанието на курса е съобразено с Lean Project and Portfolio Management (LeanPM®) Framework.

The Lean project cycle
Process efficiency

За кого е това обучение?

Този курс е подходящ за ръководители на проекти и на портфолиа от проекти, експерти в офиси за управление на проекти (Project Management Offices), както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към реализирането на организационни стратегии и изпълнението на портфолиа от проекти. 

Three Horizons of Investment and Growth
Lean Portfolio Roadmap
Core Adjacent and Transformational Innovations
Macro Allocation - Lean Portfolio Management

Какви са ползите от обучението?

Това обучение може да послужи за: 

 • Надграждане на знанията, получени при подготовката за сертификати PfMP, PMP, PRINCE2, AgilePM и Scrum
 • Подпомагане на участниците в техния преход от традиционно към Lean управление на портфолио от проекти
 • Преосмисляне на методите, с които управлявате портфолио от проекти и получаване на насоки за подобрения
 • Значително разширяване на проектната култура
 • Нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие

Обучението дава възможност за явяване на изпит и получаване на професионален сертификат

Certified Lean Portfolio Manager

Получете професионален сертификат Certified Lean Portfolio Manager след завършване на това онлайн обучение. 


Целта на обучението е придобиването на знания. Сертификатът е средство, с което да докажете на себе си и на своите работодатели, клиенти и партньори, че сте получили необходимите знания.

Lean Portfolio Kanban
Map of Project Interdependencies - Centralized

Certified Lean Portfolio Manager

Това е курс е създаден за бързо и ефективно запознаване с най-модерните практики за управление на портфолио от проекти. Дайте нов тласък на Вашето професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Ноу-хау

Опит от хиляди обучени и успешно сертифицирани по управление на проекти в рамките на нашите програми в България.

Достъп от всяко място

Обучение в удобна онлайн форма, с неограничен достъп до учебното съдържание по всяко време и от всяко място

Високо качество

Модерно учебно съдържание и примерни тестови въпроси за подготовка за изпита.

Изгодни условия

Изгодни финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега.

Учебни материали
 • Lean Project and Portfolio Management (LeanPM®) Framework manual (PDF document, 220 pages)
 • Course presentations
 • Cloned test questions
Работен език: английски
Продължителност

Курсът е с неограничен достъп за период от 180 дни. 

Course Outline

Lean Project Life Cycle

 • Introduction
 • Idea Generation and Triage
 • A3 Analysis and Pre-Selection/Selection
 • Exploration Phase
 • Sequencing
 • Creation and Absorption
 • Project Retrospective and Evaluation
 • Project Life Cycle Process Efficiency
 • Exercise – Average Lead Time

Lean Strategy

Introduction to Lean Portfolio Management: The Role of Projects

Lean Project Portfolio Management Processes

 • Introduction
 • Develop Organizational Strategy and Set Objectives
 • Generate Ideas, Select and Prioritize Projects
 • Exercise – Project Selection
 • Projects Sequencing (Schedule Prioritization)
 • Exercise - Projects Sequencing
 • Fund, Execute and Evaluate

Lean Portfolio Governance and Management Frameworks

 • Introduction
 • Lean Portfolio Sponsor
 • Lean Portfolio Board
 • Lean Portfolio Manager
 • Lean Project Manager
 • The Plan-Do-Check-Act/Adjust Cycle

Lean Budgeting and Funding

 • Macro Allocation
 • Portfolio Balancing
 • Value-Stream and Portfolio Levels of Allocation
 • Participatory Budgeting
 • Lean Budgeting and Financing Cadences

Structuring the Lean Portfolio

Portfolio Implementation Plan

Portfolio Dependency Management

 • Portfolio Dependencies
 • Synergistic Dependencies
 • Technical Dependencies

Portfolio Kanban System

Lean Portfolio Risk Management

Lean Portfolio Metrics

Exam

Certified Lean Portfolio Manager Exam


Examination administration

 • Duration: 65 minutes
 • Exam system: online

Question types and scoring

 • All questions are Objective Test Questions (OTQs), which present four options from which one option is selected
 • Number of questions: 60
 • Marks: each question is worth 1 mark and there is no negative marking
 • Pass mark: 75% or higher – a score of 45 marks or above

Bonu$$$

Бонус 1
Изпитен ваучер

Всеки участник ще получи ваучер за изпит Certified Lean Portfolio Manager, без допълнително заплащане.

Бонус 3
Сертифициране Yellow Belt

Всеки участник ще получи сертифициране Lean Project Management (LeanPM®) Yellow Belt, без допълнително заплащане.

Бонус 2
Тестови въпроси

Упражняването с тестови въпроси е важно за успех на изпита. Ще получите достъп до "клонирани" тестови въпроси, близки до реалните изпитни въпроси. 

Бонус 4
Дигитален бадж

След успешното преминаване на изпита, ще получите дигитален бадж Certified Lean Portfolio Manager.

Възползвайте се от нашия опит в обучението и сертифицирането по управление на проекти

18+
years of experience
150+
certification trainings
1600+
certified professionals

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Certified Lean Portfolio Manager

299 лв. (без ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит Certified Lean Portfolio Manager
 • 4 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Certified Lean Portfolio Manager

159 лв. (без ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит Certified Lean Portfolio Manager
 • 4 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места

100% Гаранция

Не рискувате нищо! 


Ако по някаква причина не успеете да вземете изпита CLPM (което е малко вероятно), ще Ви осигурим възможност отново да преминете обучението и да се явявите на изпита, без допълнително заплащане.

Poprtfolio Roadmap with Project Interdependencies
Map of Project Interdependencies - Decentralized

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпитите?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът Certified Lean Portfolio Manager за мен?

Какви са стъпките на процеса на сертифициране?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години е валиден сертификатът Certified Lean Portfolio Manager?

Какво представлява изпитът за сертификат Certified Lean Portfolio Manager?

Свързани обучения

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Certified Lean Portfolio Manager

299 лв. (без ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит Certified Lean Portfolio Manager
 • 4 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Certified Lean Portfolio Manager

159 лв. (без ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит Certified Lean Portfolio Manager
 • 4 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Курс + изпит CLPM: 159 лв. (без ДДС) - преференциална цена за ограничен брой места
 Курс + изпит CLPM: 299 лв. (без ДДС)

Колко е