Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme (много висок успех на изпита!)

26-28 септември 2019

ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

Запази място

Лектор: Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)

icon02 Свали брошура за обучението

Сертификатът PRINCE2® Foundation е безсрочен.


 
 
icon02 Брошура


Dual Power Training Technology
За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно присъствено обучение, съчетано с достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение ни позволява да постигнем близо 100% успех на изпита за нашите участници!

Вижте какво казват участниците в това обучение:

“Всичко по организация и съдържание беше супер подготвено, лектора беше на високо ниво. Всичко, което правим днес са големи и малки проекти, както лични, така и професионални, така че ще използвам наученото навсякъде.” – Венцислав Х.

“За мен беше полезно да науча за йерархичната структура и нивата, през които проектът минава за одобрение. Ще търся ясно разграничение на ролите в един екип и предварително ще уточнявам каналите за комуникация за ежедневни и спешни теми.” – Марина Л.

“Всичко, преподадено от лектора бе много ценно и полезно!  Полезни бяха нагледните практически примери, които г-н Кришел даваше през цялото време; графиките, които чертаеше; сравненията, които правеше с други методи за проектен мениджмънт / липсата на такива.” – Ирина Ж.


Курсът включва предоставяне на ръководства в PDF и достъп до онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2® в България, провеждайки повече от 40 обучения по метода. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2®. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2®“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

icon02 Свали брошура за обучението

  Какво ще получите:
  • Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2® в рамките на нашите програми в България
  • Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2®
  • Включена в цената на курса онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!
  • Предоставяне на достъп до PRINCE2® Trigger Map, PRINCE2® Slides,  Chapter Tests, 20/60 Questions random test exam преди курса
  • Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2® Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
  • Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
  • Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
  • Безплатно повторно преминаване на курса при заплащане на такса за повторен изпит (макар че вероятността да не вземете изпита от първия път след нашето обучение е много малка)
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
 • Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Защо да се сертифицираме по PRINCE2®?
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб.
Свали брошура за обучението (PDF):
Обучението се провежда от нашия партньор BPMO Academy (Холандия), акредитирана обучаваща организация по PRINCE2®. BPMO Academy е консултантска компания в областта на управлението на проекти, портфолиа и бизнес инициативи, със своя собствена обучителна академия. BPMO Academy е специализирана в създаването и управлението на временни организации, известни също като проекти. BPMO Academy има офиси в Холандия, САЩ, Южна Африка и Сингапур.

BPMO Academy е обучавала хора от:
 • САЩ, Канада, Мексико, Аруба, Аржентина, Бразилия и Суринам
 • Холандия, Белгия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, България, Румъния, Полша и Русия
 • Сингапур, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Австралия, Япония, Тайван, Китай, Дубай
 • Южна Африка, Нигерия

  Цел
  Обучението и изпитът PRINCE2® Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2®, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2®. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.

  Специфични цели
  След обучението, участниците:
 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта.
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството.
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса.
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите, Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество.
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2® проекта.

  Участници
  Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

  Описание на курса
  Ключов елемент от курса PRINCE2® Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2® Trigger Map. Участниците ще научат какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помужду си и как PRINCE2® се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. По време на курса, участниците ще научат как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна планирането и изпълнението на проекта. Ще научат и как да дефинират различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

  В края на курса, участниците ще имат възможност да положат официалния изпит PRINCE2® Foundation. Ако на по-късен етап те поискат да се явят на изпита PRINCE2® Practitioner, те трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2® Foundation. Курсът ще бъде проведен от акредитиран лектор по PRINCE2® от Trans-Atlantic Consulting Group.
  Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2®.

  Работен език на обучението и изпита: английски

  Програма

  Ден 1
  09.00 – 09.30 Introducing ourselves
  09.30 – 10.30 Chapter 1-3: Introduction, project management with PRINCE2, principles
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 11.15 Chapter 4: Tailoring PRINCE2
  10.15 – 12.30 Chapter 13: Introduction to the processes
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.00 Starting up a project
  14.00 – 15.00 Organisation
  15.00 – 15.15 Short break
  15.15 – 16.30 Business case

  Ден 2
  09.00 – 09.30 Recap day 1
  09.30 – 10.00 Directing a project
  10.00 – 10.30 Initiating a project
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 11.30 Quality
  11.30 – 12.30 Plans
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.30 Risk
  14.30 – 15.00 Controlling a stage
  15.00 – 15.15 Short break
  15.15 – 16.00 Change
  16.00 – 16.30 Progress

  Ден 3
  09.00 – 09.30 Recap day 1 and 2
  09.30 – 10.00 Managing product delivery
  10.00 – 10.30 Managing a stage boundary
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 11.15 Closing a project
  11.15 – 12.30 PRINCE2 test exam
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.00 Prepare room for PRINCE2 foundation exam
  14.00 – 15.00 PRINCE2 foundation exam

PRINCE2® Foundation Exam:

– Examination Administration

Duration: 60 minutes
NOTE: Candidates taking the exam in a language that is not their native or working language may be awarded 25% extra time, i.e. 75 minutes in total.
Materials permitted: This is a ‘closed book’ examination. No materials other than the examination materials are permitted.

– Question Types

All 60 questions are Objective Test Questions (OTQs), which present four options from which one option is selected. Distractors (wrong answers) are options that candidates with incomplete knowledge or skill would be likely to choose. These are generally plausible responses relating to the syllabus area being examined. Question styles used within this type are: ‘standard’, ‘missing word’, ‘list’(2 correct items), and, exceptionally, ‘negative’ standard OTQ.

– Scoring

Number of questions: 60
Marks: Each question is worth 1 mark. There are 60 marks available. (There are no ‘trial’ questions.). There is no negative marking.
Pass mark: 55% or higher – a raw score of 33 marks or above


Цената включва учебни материали, сертификат за преминато обучение, достъп до онлайн среда за предварителна подготовка, кафе-паузи и обеди.

Пълен списък на учебните материали:
 • PRINCE2® Trigger Map PDF document
 • PRINCE2® Exam Syllabus PDF document
 • PRINCE2® Foundation Exam Guidance PDF document
 • General introduction Slides
 • Introduction Slides
 • Project management with PRINCE2 Slides
 • Principles Slides
 • Tailoring PRINCE2 Slides
 • Introduction to the processes Slides
 • Starting up a project Slides
 • Organization Slides
 • Business case Slides
 • Directing a project Slides
 • Initiating a project Slides
 • Quality Slides
 • Plans Slides
 • Risk Slides
 • Controlling a stage Slides
 • Change Slides
 • Progress Slides
 • Managing product delivery Slides
 • Managing a stage boundary Slides
 • Closing a project Slides
 • Test questions for each theme
 • 20 Questions random test exam
 • 60 Questions random test exam
icon02 Свали брошура за обучението


Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)
Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Вижте какво още казват участниците в това обучение:

“Perfect course with experience in real business situations.”

“I am very happy with the online environment. The course offers good cost-value balance.”

“I really liked it when the instructor was able to provide real-life examples and put things in context of a real project.”

“The course instructor Mr. Krischel was great and his teaching method was very good to understand.”

“I’m very happy with this course. I would like to say the trainer is excellent!”
Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са: 
АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община Варна, Община Пловдив, Община Велико Търново, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България, Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.

С изпращането на заявка декларирате, че приемате общите условия и че сте запознати с информацията във връзка с личните данни: Общи условия и информация във връзка с личните данни

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €575 (без ДДС) плюс €220 такса за изпит (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €425 (без ДДС) плюс €190 такса за изпит (без ДДС)

Колко е