Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme – ONLINE LIVE

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

prince2

Най-популярното обучение по PRINCE2® в България!

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

PRINCE2 продължава да бъде най-използваният метод за управление на проекти в света. Нашето обучение е най-лесният и най-бързият начин да получите един от двата най-престижни международни сертификата по управление на проекти, без предварителни условия.

Топ лекторът Peter Krischel (Нидерландия) е любимец на участниците в нашите курсове и представя PRINCE2 по интересен и увлекателен начин.

10-12 юни 2024

Лектор: Peter Krischel, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Нидерландия)

The PRINCE2® course on this page is offered by Polychor Capital SRL, ATO of AXELOS Limited (брошура)

Получете престижния сертификат по управление на проекти  PRINCE2® Foundation с най-успешния подготвителен курс в България

Получете сертификата само след 3 дни онлайн обучение... дори ако досега не сте преминавали специализирано обучение по управление на проекти или имате ограничено време за учене!


Курсът започва на 10.06.2024 в 9:00 ч. и до него остават...

(Често местата се запълват много преди началото на курса.)

60
Days
23
Hours
09
Minutes
35
Seconds

Надграждащо обучение

Изпитът PRINCE2® Foundation е предизвикателство

 

Изпитът изисква добро познаване на ролите, принципите, темите, процесите и техниките в метода за управление на проекти PRINCE2®. 

Дори ако имате сериозен опит в управлението на проекти, PRINCE2® има редица уникални характеристики, които изискват специално внимание и задълбочено разбиране.

По време на изпита ще трябва да изберете верните отговори от гледна точка на спецификите на PRINCE2®. 

Какво е важно за едно високоефективно обучение по PRINCE2®?

 • Качество, осигурено от официална акредитирана обучителна организация (каквато е Polychor Capital UG) 
 • Подробни и ясни учебни материали 
 • Талантлив и опитен лектор - както по отношение на воденето на подобни обучения, така и по отношение на практическия опит по управление на проекти 
 • Предоставяне на ресурси за допълнителна подготовка преди обучението
 • Осигуряване на примерни тестови въпроси за упражняване
 • Подробно обяснение на модела и спецификите на  PRINCE2® 
 • Прилагане на ефективни обучителни методи

Нашият подготвителен курс PRINCE2® Foundation е изцяло съобразен с всички тези фактори. Неслучайно, това е най-популярният и най-успешният курс за PRINCE2® в България.

Но не само това - ние непрекъснато го развиваме и подобряваме!

Мисията е възможна! Нашата цел е да Ви помогнем да получите познания за PRINCE2® и да положите успешно изпита, с най-малко усилия!

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2® в България.

Досега сме провели повече от 85 сертификационни обучения по метода. 

По поръчка на организацията, администрираща метода, извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2®.

Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2®“ на Кен Брадли – един от авторите на метода.

С над 17 години опит с PRINCE2® и над 1000 успешно сертифицирани човека в България, можете да бъдете спокойни, че имате надежден партньор за вашето обучение и изпит PRINCE2®  Foundation!

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Получете престижния сертификат PRINCE2® Foundation с тридневно обучение и онлайн изпит

Това е курс, създаден специално за бързо и ефективно постигане на Вашата цел - познания по PRINCE2®, успешно получаване на сертификат по най-използвания метод за управление на проекти в света и нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Гарантирано качество

Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита - близо 100%!


Ноу-хау

Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2® в рамките на нашите програми в България

Опитен международен лектор

Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2®Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага

Висок успех

За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно обучение с лектор и материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение води до висок процент на успех на изпита за нашите участници!

Подробни материали

Подробни учебни материали и достъп до онлайн среда с материали за предварителна подготовка. Курсът включва всички необходими материали за успешен изпит

Авторска разработка

За обучението използваме уникална авторска разработка: “PRINCE2® Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода

Тестови въпроси

Към курса ще получите бонус - база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на примерни изпити. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!Вижте какво казват участниците за това обучение:


"...отлична инвестиция"

Perfect course

Perfect course with experience in real business situations."

Very useful course

"Thank you for the course, it was definitely very useful!

Отлична инвестиция

Благодарности за чудесния курс с много добър преподавател. Мисля, че това бе отлична инвестиция за мен."

Ключов елемент от курса PRINCE2® Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2® Trigger Map. Ще научите какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помежду си и как PRINCE2® се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. 


По време на курса, ще научите също как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна за неговото планиране и изпълнение. Ще научите и как да дефинирате различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен също така и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

След курса, ще имате възможност да положите официалния изпит PRINCE2® Foundation. Ако на по-късен етап поискате да се явите на изпита PRINCE2® Practitioner, ще трябва да сте преминали успешно изпита за ниво Foundation. 


Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити.Цел

Обучението и изпитът PRINCE2® Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2®, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2®. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.Специфични цели

След обучението, участниците:


 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите, Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2® проекта
 • Ще бъдат подготвени за официалния изпит PRINCE2® Foundation

Участници

Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.


Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва:


 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси

Учебни материали

Всеки участник ще получи учебни материали и материали за работа по време на курса, включващи:

 • PRINCE2® Trigger Map (PDF document)
 • PRINCE2® Exam Syllabus (PDF document)
 • PRINCE2® 7 Learner Workbook (PDF document)
 • PRINCE2® 7 Glossary (PDF document)
 • Special Bonus: PRINCE2® 7 Foundation Quick Reference Guide (PDF document)
 • Special Bonus: sample exams with answers and rationales (PDF documents)


Работен език на обучението и изпита: английски 


Продължителност

Курсът е с продължителност 3 дни. Допълнителна подготовка се извършва преди и след обучението с предоставените учебни материали и тестови въпроси. За изпита ще получите ваучер, чрез който индивидуално ще можете да си насрочите изпит на удобна за Вас дата, в рамките на 1 година от издаването на ваучера. Изпитът ще се проведе онлайн на Ваш компютър или лаптоп и ще се наблюдава от онлайн квестор.

Course outline

1

Day 1

09.00 – 09.30   Introducing ourselves
09.30 – 10.30   Introduction, project management with PRINCE2, principles
10.30 – 10.50   Break
10.50 – 11.30   Tailoring PRINCE2
11.30 – 12.30   Introduction to the processes
12.30 – 13.30   Lunch
13.30 – 15.00   Starting up a project
15.00 – 15.20   Break
15.20 – 16.30   Organisation

2

Day 2

09.00 – 09.30   Recap day 1
09.30 – 10.30   Business case
10.30 – 10.50   Break
10.50 – 11.30   Directing a project
11.30 – 12.30   Initiating a project
12.30 – 13.30   Lunch
13.30 – 15.00   Quality
15.00 – 15.20   Break
15.20 – 16.30   Plans

3

Day 3

09.00 – 09.30   Recap day 1 and 2
09.30 – 10.30   Risk
10.30 - 10.50   Break
10.50 – 12.00   Change
12.00 – 12.30   Progress
12.30 – 13.30   Lunch
13.30 - 14.00   Controlling a stage
14.30 – 15.00   Managing product delivery
15.00 – 15.20   Break
15.20 – 16.00   Managing a stage boundary
16.00 – 16.30   Closing a project  


PRINCE2® Foundation Exam:

Examination Administration

Duration: 60 minutes
NOTE: Candidates taking the exam in a language that is not their native or working language may be awarded 25% extra time, i.e. 75 minutes in total.
Materials permitted: This is a ‘closed book’ examination. No materials other than the examination materials are permitted.


Question Types

All 60 questions are Objective Test Questions (OTQs), which present four options from which one option is selected. Distractors (wrong answers) are options that candidates with incomplete knowledge or skill would be likely to choose. These are generally plausible responses relating to the syllabus area being examined. Question styles used within this type are: ‘standard’, ‘missing word’, ‘list’(2 correct items), and, exceptionally, ‘negative’ standard OTQ.


Scoring

Number of questions: 60
Marks: Each question is worth 1 mark. There are 60 marks available (There are no ‘trial’ questions.). There is no negative marking.
Pass mark: 55% or higher – a raw score of 33 marks or above

Bonu$$$

Бонус 1
Quick Reference Guide

Всеки участник ще получи “PRINCE2® 7 Foundation Quick Reference Guide”, ценен ресурс с обобщено представяне на метода, за успешна подготовка за изпита! 

Бонус 2
Тестови въпроси

Упражняването с тестови въпроси е важно условие за успех на изпита. Ето защо, ще получите два примерни изпита с подробни пояснения на верните и грешните отговори. 

Водещ на курса:

Peter Krischel, PRINCE2® and AgilePM®

Approved Trainer, Scrum Master (Нидерландия)


Петер Кришел (Peter Krischel) има дългогодишен опит в консултирането и провеждането на обучения по PRINCE2® в над 20 държави (от 2001 г.) и е един от най-опитните международни лектори по метода. Той е официално одобрен преподавател по PRINCE2®. Досега е провел повече от 450 обучения по PRINCE2® с над 7000 участници, включително повече от 85 обучения в България.


Петер Кришел е завършил Бизнес (с курсове по ИТ и логистика) в Университета Енсхеде (Нидерландия) през 1994 г. Работил е като финансов мениджър, мениджър по качеството, ИТ бизнес мениджър и ръководител на проекти в Insights International BV, TAS Infrastructure Management, Unipro BV, Menken Polderland BV и Menzis Healthcare Insurance Company.


Обучил е по PRINCE2® всички ръководители на проекти и мениджъри продажби на Sun Microsystems в САЩ (над 500 човека). Той е собственик и изпълнителен директор на Krischel Holding BV, Trans-Atlantic Consulting Group BV и Polychor Capital UG. Петер не само обучава хората по PRINCE2®, но и им показва как управлението на проекти може да се използва за подобряване на ефективността в много по-широк контекст на всички нива в организацията.


"Моята страст е да обучавам мениджъри!" - Петер


Ето какво казват участниците в това обучение за лектора


"The course instructor... was great"


"Благодаря за сертификата и за курса, беше много полезен и сега се готвя за изпита.
Поздравления за избора на Питър за лектор.
"


Excellent trainer

"I’m very happy with this course. I would like to say the trainer is excellent!


Great instructor

"The course instructor Mr. Krischel was great and his teaching method was very good to understand.“


Real-life examples

“I really liked it when the instructor was able to provide real-life examples and put things in context of a real project."

Какви са ползите от обучението?

Обучението ще Ви запознае с най-популярния метод за управление на проекти в света и ще Ви даде възможност да получите международно признат сертификат по управление на проекти PRINCE2® Foundation - с най-малко усилия и на добра цена. С това ще получите нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие.


PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) е метод за структурирано управление на проекти, който се прилага от огромен брой компании и организации в целия свят, включително от ООН, НАТО и Европол.


От гледна точка на броя на сертификациите, PRINCE2® е най-популярната система за сертифициране по управление на проекти в световен мащаб, с над 2 000 000 проведени изпита до момента.


Получаването на сертификата PRINCE2® Foundation допринася за:


 • Подобряване на квалификацията
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори
 • По-добро кариерно развитие
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проектиЗащо да се сертифицираме по PRINCE2®?


 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб


Спестете много време и усилия с това ускорено обучение. Избавете се от несигурността и съмненията относно изпита и подготовката за него!

Типичните цени за курсове на това ниво започват от 1000 и стигат до €1500 и повече. Добрата новина е, че не е нужно да плащате толкова много за едно отлично обучение на световно равнище!


Възползвайте се от нашия опит в обучението и сертифицирането по PRINCE2® в България

18
години опит
85+
обучения
1000+
сертифицирани

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Обучение и изпит PRINCE2® Foundation

€595 + €399

такса за курс +  изпит и официална е-книга (без ДДС)

 • Тридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за предварителна подготовка
 • 2 бонуса
 • PRINCE2 official book и изпит
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Обучение и изпит PRINCE2® Foundation

€399 + €390

такса за курс +  изпит и официална е-книга (без ДДС)

 • Тридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за предварителна подготовка
 • 2 бонуса
 • PRINCE2 official book и изпит
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (10.06.2024 г.) остават...

60
Days
23
Hours
09
Minutes
35
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Ако по някаква причина не успеете да вземете изпита (което е малко вероятно), ще Ви осигурим възможност отново да преминете курса и изпита, като заплатите само таксата за повторно явяване на изпита.


Не отлагайте, запазете своето място сега! Вижте какво още казват участниците за това обучение:


Полезни практически примери


Всичко, преподадено от лектора бе много ценно и полезно!  Полезни бяха нагледните практически примери, които г-н Кришел даваше през цялото време; графиките, които чертаеше; сравненията, които правеше с други методи за проектен мениджмънт / липсата на такива."

Супер подготвено, високо ниво

Всичко по организация и съдържание беше супер подготвено, лектора беше на високо ниво. Всичко, което правим днес са големи и малки проекти, както лични, така и професионални, така че ще използвам наученото навсякъде.


Полезно


„За мен беше полезно да науча за йерархичната структура и нивата, през които проектът минава за одобрение. Ще търся ясно разграничение на ролите в един екип и предварително ще уточнявам каналите за комуникация за ежедневни и спешни теми.“

допълнителна информация

Научете повече за метода PRINCE2 на PRINCE2.bg

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпита PRINCE2® Foundation?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът PRINCE2® за мен?

Какви са стъпките на процеса на сертифициране?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години е валиден сертификатът PRINCE2® Foundation?

Какво представлява изпитът за сертификат PRINCE2® Foundation?

Искате да научите повече за сертифицирането по Управление на проекти? Свалете нашия Пътеводител в сертифицирането по Управление на проекти.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Обучение и изпит PRINCE2® Foundation

€595 + €399

такса за курс + изпит и официална е-книга (без ДДС)

 • Тридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Материали за допълнителна подготовка
 • 2 бонуса
 • PRINCE2 official book и изпит
 • Важи след изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Обучение и изпит PRINCE2® Foundation

€399 + €390

такса за курс + изпит и официална е-книга (без ДДС)

 • Тридневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Материали за допълнителна подготовка
 • 2 бонуса
 • PRINCE2 official book и изпит
 • Тази цена е валидна в момента за ограничен брой места


Training.bg

Разгледайте повече от 100 онлайн курса и сертификации за Вашето кариерно развитие на ТРЕЙНИНГ.БГ!

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €595 (без ДДС) плюс €399 такса за изпит и официална е-книга (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €399 (без ДДС) плюс €390 такса за изпит и официална е-книга (без ДДС)

Колко е