Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme (близо 100% успеваемост!)

15-17 март 2018

ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София

онлайн регистрация

Лектор: Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Холандия)


 
 
icon02
Листовка


Dual Power Training Technology
За по-голяма ефективност, в това обучение прилагаме Dual Power Training Technology: пълноценно присъствено обучение, съчетано с достъп до онлайн среда с материали за допълнителна подготовка. Високото качество на обучение ни позволява да постигнем близо 100% успех на изпита за нашите участници!

Вижте какво казват участниците в това обучение:

„Всичко по организация и съдържание беше супер подготвено, лектора беше на високо ниво. Всичко, което правим днес са големи и малки проекти, както лични, така и професионални, така че ще използвам наученото навсякъде.“ – Венцислав Х.

„За мен беше полезно да науча за йерархичната структура и нивата, през които проектът минава за одобрение. Ще търся ясно разграничение на ролите в един екип и предварително ще уточнявам каналите за комуникация за ежедневни и спешни теми.“ – Марина Л.

„Всичко, преподадено от лектора бе много ценно и полезно!  Полезни бяха нагледните практически примери, които г-н Кришел даваше през цялото време; графиките, които чертаеше; сравненията, които правеше с други методи за проектен мениджмънт / липсата на такива.“ – Ирина Ж.


Курсът включва предоставяне на ръководства в PDF и достъп до онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2® в България, провеждайки повече от 40 обучения по метода. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) извършихме официален превод на български език на термините в PRINCE2®. Издадохме книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2®“ на Кен Брадли – един от авторите на метода и провеждаме голям брой обучения и сертификации.

Какво Ви предлагаме:
  • Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2® в рамките на нашите програми в България
  • Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2®
  • Включена в цената на курса онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!
  • Предоставяне на PRINCE2® Pre-Event Manual, PRINCE2® Trigger Map и PRINCE2® Exercises Book в PDF преди курса
  • Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2® Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
  • Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
  • Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
  • Безплатно повторно преминаване на курса при заплащане на такса за повторен изпит (макар че вероятността да не вземете изпита от първия път след нашето обучение е много малка)
 • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)
 • Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Защо да се сертифицираме по PRINCE2®?
 • Най-широко използваният метод за управление на проекти в света.
 • Най-динамичната система за сертифициране по управление на проекти с над 1000 сертификации седмично и милиони проведени изпити по света.
 • Метод за управление на успешни проекти от всякакъв вид и мащаб.


  Обучението се провежда от нашия партньор Trans-Atlantic Consulting Group BV (Холандия), акредитирана обучаваща организация по PRINCE2®. Trans-Atlantic Consulting Group е консултантска компания в областта на управлението на проекти, портфолиа и бизнес инициативи, със своя собствена обучителна академия. TAG е специализирана в създаването и управлението на временни организации, известни също като проекти. TAG има офиси в Холандия, САЩ, Южна Африка и Сингапур.

  Trans-Atlantic Consulting Group е обучавала хора от:
 • САЩ, Канада, Мексико, Аруба, Аржентина, Бразилия и Суринам
 • Холандия, Белгия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, България, Румъния, Полша и Русия
 • Сингапур, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Австралия, Япония, Тайван, Китай, Дубай
 • Южна Африка, Нигерия

  Цел
  Обучението и изпитът PRINCE2® Foundation са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да действа като информиран член на екип за управление на проекти в проект, използващ метода PRINCE2®, в организационна среда среда поддържаща PRINCE2®. В този смисъл, кандидатът трябва да е способен да демонстрира разбиране на принципите и терминологията на метода.

  Специфични цели
  След обучението, участниците:
 • Ще разбират предназначението и отговорностите на всички роли в проекта.
 • Ще разбират седемте принципа, седемте теми, седемте процеса, както и техниките за планиране базирано на продуктите и за преглед по качеството.
 • Ще разбират кои управленски продукти са входни, изходни или се актуализират в седемте процеса.
 • Ще разбират предназначението на всички управленски продукти и съдържанието на Бизнес казуса, Описанието на продуктите, Доклада за проблемите и Регистрите за проблеми, рискове и качество.
 • Ще разбират взаимовръзките между принципите, процесите, темите, продуктите и ролите в PRINCE2® проекта.

  Участници
  Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

  Описание на курса
  Ключов елемент от курса PRINCE2® Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2® Trigger Map. Участниците ще научат какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помужду си и как PRINCE2® се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. По време на курса, участниците ще научат как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна планирането и изпълнението на проекта. Ще научат и как да дефинират различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

  В края на курса, участниците ще имат възможност да положат официалния изпит PRINCE2® Foundation. Ако на по-късен етап те поискат да се явят на изпита PRINCE2® Practitioner, те трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2® Foundation. Курсът ще бъде проведен от акредитиран лектор по PRINCE2® от Trans-Atlantic Consulting Group.
  Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2®.

  Работен език на обучението и изпита: английски

  Програма

  Ден 1
  09.00 – 09.30 Introducing ourselves
  09.30 – 10.30 Introduction PRINCE2®
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 12.30 Organization theme
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.00 Business Case theme
  14.00 – 15.00 Starting Up A Project
  15.00 – 15.15 Short break
  15.15 – 15.45 Directing A Project
  15.45 – 16.30 Initiating A Project

  Ден 2
  09.00 – 09.30 Recap day 1
  09.30 – 10.30 Quality theme
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 12.30 Plans theme
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.15 Controlling A Stage
  14.15 – 15.00 Risk theme
  15.00 – 15.15 Short break
  15.15 – 15.45 Risk theme
  15.45 – 16.30 Change Theme

  Ден 3
  09.00 – 09.30 Recap day 1 and 2
  09.30 – 10.30 Progress Theme
  10.30 – 10.45 Short break
  10.45 – 11.15 Managing Product Delivery
  11.15 – 12.00 Managing a Stage Boundary
  12.00 – 12.30 Closing A Project
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.30 Tailoring PRINCE2®
  14.30 – 14.45 Short break
  14.45 – 15.00 Prepare room for PRINCE2® Foundation exam
  15.00 – 16.00 PRINCE2® Foundation Exam
  16.00 – 16.15 Mark exam papers
  16.15 – 16.30 Present exam results to candidates

  Изпит PRINCE2® Foundation:
 • 1 час
 • 75 въпроса с възможни отговори
 • 50% необходими верни отговори*
По време на изпита не се допуска използването на учебни и справочни материали. 

* Изпитът включва 5 тестови въпроса, които не се оценяват. Необходимите 50% верни отговори се определят на базата на 70 въпроса, т.е. необходими са верни отговори на поне 35 въпроса.

Цената включва учебни материали, сертификат за преминато обучение, достъп до онлайн среда за предварителна подготовка, кафе-паузи и обеди.

Пълен списък на учебните материали:
 • PRINCE2® Pre-event Manual PDF document
 • PRINCE2® Exercises Booklet PDF document (70 p.)
 • PRINCE2® Trigger Map PDF document
 • 25 Random questions test exam Quiz (from database with more than 500 questions)
 • 75 Random questions test exam (from database with more than 500 questions)
 • PRINCE2® Exam Syllabus PDF document
 • PRINCE2® Foundation Exam Guidance PDF document
 • Introduction slides
 • Organisation slides
 • Business Case slides
 • Starting Up A Project slides
 • Directing A Project slides
 • Initiating A Project slides
 • Quality slides
 • Plans slides
 • Risk slides
 • Controlling A Stage slides
 • Change slides
 • Progress slides
 • Managing Product Delivery slides
 • Managing A Stage Boundary slides
 • Closing A Project slides
 • Test questions for each theme
 • PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 1 (PDF document)
 • PRINCE2 Foundation Exam – Sample Paper 2 (PDF document)

 
Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София (виж картата)
Гаранция за удовлетвореност
Не рискувате нищо!
Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!

Това обучение се предлага и като вътрешнофирмено и може да бъде съобразено с вашите конкретни нужди. Сред клиентите на нашите вътрешнофирмени обучения по управление на проекти са АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна Бизнес Сървисис, БУЛПРОФОР, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис ООД, Космо България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, Национална агенция за приходите, Нестле България, Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оскар-Ел, Община Варна, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сага Текнолоджи, Софика, CEED България, Трансат, Транс телеком, ЧЕЗ България.

Общи условия

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация * E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €550 (без ДДС) плюс €220 такса за изпит (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €420 (без ДДС) плюс €190 такса за изпит (без ДДС)

Колко е