Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt [online – on demand]

Онлайн курс и изпит - започване по всяко време 

LeanPM-Green Belt Digital Badge
Black Belt Digital Badge

How FAR you will go in #ProjectManagement?

Станете част от новата вълна в управлението на проекти!

От началото на 21-ви век насам, управлението на проекти е в процес на трансформация. Традиционният подход  (predictive, plan-driven) отстъпва на адаптивния, еволюционен подход на създаване на стойност. 


В съвременните условия, едни от най-успешните методи за управление на проекти са тези, базирани на Lean и Lean-Agile. Доказателство за това е успехът на Lean Product Development, Agile, Lean Startup и Lean Construction.  


Обучението Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt ще представи модерна рамка за управление на проекти, стъпваща на най-добрите и успешни световни практики. Ще бъдат разгледани подходите, които са приложими не само за отделни видове проекти и сектори, но могат да се адаптират за проекти от всякакъв вид и мащаб.

The Lean project cycle
Cost of acceleration and delay
Tactical project waste
Process efficiency

За кого е това обучение?

Вие сте се посветили професионално на управлението на проекти и може би притежавате професионални сертификати в тази област.

 И въпреки това, вероятно си задавате някои от следните въпроси:

 • А сега накъде? Какво повече и по-различно от добре познатото ми мога да науча?
 • Защо, въпреки че има книги с документирани "добри практики" по управление на проекти с по 700 страници, проблемите с проектите продължават?
 • Какви са новите неща за "напреднали", с които трябва да се запозная?
 • Какво е бъдещето на управлението на проекти, в каква посока ще се развива?
 • Само в ИТ сектора ли може да се приложи нещо различно от традиционното управление на проекти?
 • Какъв е фундаменът на модерните концепции като Agile/Scrum и как те могат да бъдат разглеждани в по-широка и цялостна перспектива за успешно управление на проекти във всички сектори?
 • Има ли модерни концепции, методи и техники, приложими за проекти от най-различен вид и мащаб?
 • Откъде да получа идеи за по-успешно управление на проекти?
 • Lean и управление на проекти? Защо и как?

Вярваме, че обучението Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt ще отговори на тези въпроси.

Lean Startup cycle
Project Plan Reliability
Cost of time
Ideal CDF

Какви са ползите от обучението?

Това обучение може да послужи за: 

 • Надграждане на знанията, получени при подготовката за сертификати PMP, PRINCE2, AgilePM и Scrum
 • Подпомагане на участниците в техния преход от традиционно към Lean-Agile управление на проекти
 • Преосмисляне на методите, с които управлявате проекти и получаване на насоки за подобрения
 • Значително разширяване на проектната култура
 • Нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие

Обучението дава възможност за явяване на изпит и получаване на професионален сертификат

Lean-Project-Management-Certificate_Green-Belt
Lean-Project-Management-Certificate_Green-Belt

Получете професионален сертификат Green Belt и Black Belt след завършване на това онлайн обучение.


Целта на обучението е придобиването на знания. Сертификатът е средство, с което да докажете на себе си и на своите работодатели, клиенти и партньори, че сте получили необходимите знания.

CFD Anomalies
Queues and bottlenecks
Uncertainty and Project Characteristics
Lean Portfolio and the Flow of Value

Lean Project Management (LeanPM®) 

Това е курс е създаден за бързо и ефективно запознаване с най-модерните и успешни практики за управление на проекти. Дайте нов тласък на Вашето професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Ноу-хау

Опит от хиляди обучени и успешно сертифицирани по управление на проекти в рамките на нашите програми в България.

Достъп от всяко място

Обучение в удобна онлайн форма, с неограничен достъп до учебното съдържание по всяко време и от всяко място

Високо качество

Модерно учебно съдържание и примерни тестови въпроси за подготовка за изпитите.

Изгодни условия

Изгодни финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега.

Участници

Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

Учебни материали
 • Lean Project and Portfolio Management (LeanPM®) Framework manual (PDF document, 220 pages)
 • Course presentations with exercises
 • Cloned test questions
Работен език: английски
Продължителност

Курсът е с неограничен достъп за период от 180 дни. 

Course Outline

Lean Concepts (Recap) - Lean Pillars and Principles


Concept and Purpose of Lean Project Management

 • The LeanPM definitions for a project and project Management
 • Shortcomings of the traditional concept of project management
 • The concept of Lean project management: the transformation-flow-value generation model
 • Purpose and pillars of Lean project management

Lean Project Management (LeanPM) Principles


How Do Projects Work? Project Success

 • The project logic for improving a value stream and for creating a new value stream
 • Project success and Conditions of Satisfaction
 • Project variables and trade-offs

Project Waste

 • Strategic, tactical, accumulated and multiplied waste

Cost of Time

 • Cost of project delay, project acceleration, lost opportunity, premature delivery and deferred use
 • Calculation of Cost of Time - example
 • The best moment to take a decision: Last Responsible Moment vs. Most Responsible Moment

Introduction to Lean Project Portfolio Management

 • Traditional vs. Lean project portfolio management
 • Lean project portfolio allocation and processes
 • Selection / alignment
 • Minimum Viable Project (MVP)
 • Project importance

Introduction to the Lean Project Life Cycle

 • The LeanPM project life cycle phases: Idea Generation and Triage; A3 Analysis and Pre-Selection/Selection; Exploration; Sequencing; Creation and Absorption; Project Retrospective and Evaluation
 • Project life cycle process efficiency

Lean Development Life Cycle

 • Traditional and evolutionary development life cycles
 • LeanPM evolutionary life cycles: Iterative, Exploratory (Lean Startup), Non-iterative and Continuous Delivery
 • Tailoring of the evolutionary development approach

Lean Project Planning

 • Traditional vs. Lean project planning
 • Planning and the Network of Agreements (NOA)
 • The 9 principles of lean project planning
 • Planning and control - lean control system
 • Exercise – Lean Control
 • Push and pull planning
 • Estimation – Project Case
 • Exercise – Time Estimation
 • Exercise – Cost Estimation

Managing Creation and Absorption

General Approach

Visual Management

Decentralized Project Management

Set-Based Concurrent Design

 • Sequential (Waterfall) and concurrent design
 • Centralized design
 • Point-based design
 • Set-based design (set-based engineering)

Built-In Quality

 • Proactive vs. reactive quality control
 • The objectives of quality management
 • Foundation and pillars of built-in quality
 • Quality by Design and Lean Quality Control
 • Front Loaded Testing; Test-First Development and Managing Quality at the Source
 • Exercise - Behavior-Driven Specification

Lean Teamwork

 • Integrated teams, self-organizing teams, Lean-Agile leadership, transparency

Flow Management

 • The goal of flow management

Controlling Work-In-Progress (WIP)

 • Little’s Law; optimal WIP; the cost of multitasking

Managing Queues

 • Projects as queuing systems
 • The relationships between the average service time, arrival rate, capacity utilization, and waiting time
 • Matching team capacity and job demand

Controlling Queues

 • Visualizing queues; Kanban board, Cumulative Flow Diagram (CDF)
 • The properties of the ideal (idealistic) workflow; workflow anomalies
 • Responding to queues: dealing with variability, controlling demand, controlling supply

Controlling Batch Sizes

 • The traditional approach; large and small batches of work; batch conditions
 • Reducing batch sizes; vertical vs. horizontal slices of work

The Water and The Rocks / Empirical Continuous Improvement

Exam

LeanPM® Green/Black Belt Exam


Examination administration

 • Duration: 65 minutes
 • Exam system: online

Question types and scoring

 • All questions are Objective Test Questions (OTQs), which present four options from which one option is selected
 • Number of questions: 60
 • Marks: each question is worth 1 mark and there is no negative marking
 • Pass mark: 75% or higher – a score of 45 marks or above

Bonu$$$

Бонус 1
Изпитен ваучер

Всеки участник ще получи ваучер(и) за изпит Lean Project Management (LeanPM®) Green/Black Belt, без допълнително заплащане.

Бонус 3
Сертифициране Yellow Belt

Всеки участник ще получи сертифициране Lean Project Management (LeanPM®) Yellow Belt, без допълнително заплащане.

Бонус 2
Тестови въпроси

Упражняването с тестови въпроси е важно за успех на изпита. Ще получите достъп до "клонирани" тестови въпроси, близки до реалните изпитни въпроси. 

Бонус 4
Дигитални баджове

След успешното преминаване на всеки изпит, ще получите дигитален бадж Yellow Belt / Green Belt / Black Belt.

Възползвайте се от нашия опит в обучението и сертифицирането по управление на проекти

15+
years of experience
130+
certification trainings
1500+
certified professionals

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Green Belt

360 лв. (с ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит LeanPM® Green Belt
 • 4 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Green Belt

199 лв. (с ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит LeanPM® Green Belt
 • 4 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места

100% Гаранция

Не рискувате нищо! 


Ако по някаква причина не успеете да вземете изпита (което е малко вероятно), ще Ви осигурим възможност отново да преминете обучението и да се явявите на изпита, без допълнително заплащане.

Customer Pull
Proactive vs. Reactive Quality Control
Lean Project Portfolio Allocation
Parallel set-narrowing

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпитите?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът LeanPM® за мен?

Какви са стъпките на процеса на сертифициране?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години са валидни сертификатите LeanPM® Green и Black Belt?

Какво представлява изпитът за сертификат LeanPM® Green Belt?

Свързани обучения

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - ЗАПИШЕТЕ СЕ С ОТСТЪПКА

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Green Belt

360 лв. (с ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит LeanPM® Green Belt
 • 4 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Green Belt

199 лв. (с ДДС)

 • 180 дни достъп до съдържанието
 • Учебни материали
 • Изцяло онлайн курс (on demand) 
 • Сертификат за преминато обучение
 • Включен изпит LeanPM® Green Belt
 • 4 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места