Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

Обучението ще бъде проведено онлайн "на живо" в реално време

LeanPM Logo

How FAR you will go in #ProjectManagement?

04-05 октомври 2021

Лектор: Peter Krischel, PRINCE2®, LeanPM® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Нидерландия)

Обучението се провежда от Polychor Capital, акредитирана обучаваща организация по LeanPM®

Станете част от революцията в управлението на проекти!

От началото на 21-ви век насам, управлението на проекти е в процес на историческа трансформация. Традиционният подход  (predictive, Waterfall, sequential) отстъпва на адаптивния, еволюционен подход на създаване на стойност.


Тази трансформация далеч не е завършила, но вече е ясно, че в съвременните условия, най-успешните методи за управление на проекти са тези, базирани на Lean / Lean-Agile. Доказателство за това е безпрецедентният успех на Lean Product Development, Agile, Lean Startup и Lean Construction.  


Обучението Lean Project Management (LeanPM®) ще представи най-модерната рамка за управление на проекти, стъпваща на най-добрите и успешни световни практики. Ще бъдат разгледани подходите, които са приложими не само за отделни видове проекти и сектори, но могат да се адаптират за проекти от всякакъв вид и мащаб.

The Lean project cycle
Cost of acceleration and delay
Tactical project waste
Process efficiency

За кого е това обучение?

Вие сте се посветили професионално на управлението на проекти и може би притежавате професионални сертификати в тази област.

 И въпреки това, вероятно си задавате някои от следните въпроси:

 • А сега накъде? Какво повече и по-различно от добре познатото ми мога да науча?
 • Защо, въпреки че има книги с документирани "добри практики" по управление на проекти с по 700 страници, проблемите с проектите продължават?
 • Какви са новите неща за "напреднали", с които трябва да се запозная?
 • Какво е бъдещето на управлението на проекти, в каква посока ще се развива?
 • Само в ИТ сектора ли може да се приложи нещо различно от традиционното управление на проекти?
 • Какъв е фундаменът на модерните концепции като Agile/Scrum и как те могат да бъдат разглеждани в по-широка и цялостна перспектива за успешно управление на проекти във всички сектори?
 • Има ли модерни концепции, методи и техники, приложими за проекти от най-различен вид и мащаб?
 • Откъде да получа идеи за по-успешно управление на проекти?
 • Lean и управление на проекти? Защо и как?

Вярваме, че обучението Lean Project Management (LeanPM®) ще отговори на тези въпроси.

Lean Startup cycle
Project Plan Reliability
Cost of time
Ideal CDF

Какви са ползите от обучението?

Това обучение може да послужи за: 

 • Надграждане на знанията, получени при подготовката за сертификати PMP, PRINCE2, AgilePM и Scrum
 • Подпомагане на участниците в техния преход от традиционно към Lean-Agile управление на проекти
 • Преосмисляне на методите, с които управлявате проекти и получаване на насоки за подобрения
 • Значително разширяване на проектната култура
 • Нов тласък на Вашата кариера и професионално развитие

Курсът започва на 04.10.2021 в 9:00 ч. и до него остават...

115
Days
23
Hours
07
Minutes
49
Seconds

Обучението дава възможност за явяване на изпит и получаване на професионален сертификат

LeanPM Foundation Certificate
LeanPM Practitioner Certificate

Получете професионален сертификат само след двудневно обучение с лектор!


Целта на обучението е придобиването на знания. Сертификатът е средство, с което да докажете на себе си и на своите работодатели, клиенти и партньори, че сте получили необходимите знания.

CFD Anomalies
Queues and bottlenecks
Uncertainty and Project Characteristics
Lean Portfolio and the Flow of Value

Lean Project Management (LeanPM®) 

 Двудневно интензивно обучение

Това е курс е създаден за бързо и ефективно запознаване с най-модерните и успешни практики за управление на проекти. Дайте нов тласък на Вашето професионално развитие!

Специална оферта! Запишете се сега на преференциална цена!


Ето какво ще получите с курса

Ноу-хау

Опит от хиляди обучени и успешно сертифицирани по управление на проекти в рамките на нашите програми в България.

Опитен международен лектор

Един от най-успешните и опитни международни лектори по управление на проекти.

Високо качество

Модерни учебни материали и обучителни методи. Онлайн среда за допълнителна подготовка и примерни тестови въпроси.

Изгодни условия

Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка, е достатъчно да изпратите вашата заявка сега – не е необходимо да плащате веднага.

Участници

Този курс е подходящ за ръководители на проекти, членове на проектни екипи, лица които имат подкрепяща роля в проектите или отговарят за управление на качеството, както и за всички, които по някакъв начин участват или имат отношение към изпълнението на проекти.

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва:

 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Дискусии
Учебни материали
 • Lean Project Management (LeanPM®) Framework manual (PDF document, 175 pages)
 • Course slides and exercises
 • Cloned test questions
Работен език: английски
Продължителност

Курсът е с продължителност 2 дни. Допълнителна подготовка се извършва преди и след присъственото обучение в онлайн среда с учебни материали и тестови въпроси. 

Course Outline

1

Pre-course reading: Lean Concepts

Day 1
 • Introducing ourselves
 • Lean Concepts (Recap) - Lean Pillars and Principles

Concept and Purpose of Lean Project Management

 • The LeanPM definitions for a project and project Management
 • Shortcomings of the traditional concept of project management
 • The concept of Lean project management: the transformation-flow-value generation model
 • Purpose and pillars of Lean project management

Lean Project Management (LeanPM) Principles


How Do Projects Work? Project Success

 • The project logic for improving a value stream and for creating a new value stream
 • Project success and Conditions of Satisfaction
 • Project variables and trade-offs

Project Waste

 • Strategic, tactical, accumulated and multiplied waste

Cost of Time

 • Cost of project delay, project acceleration, lost opportunity, premature delivery and deferred use
 • Calculation of Cost of Time - example
 • The best moment to take a decision: Last Responsible Moment vs. Most Responsible Moment

Lean Project Portfolio Management

 • Traditional vs. Lean project portfolio management
 • Lean project portfolio allocation and processes
 • Selection / alignment
 • Minimum Viable Project (MVP)
 • Project importance
 • Exercise 1 - Project Selection
 • Projects sequencing (schedule prioritization)
 • Exercise 2 - Projects Sequencing

The Lean Project Life Cycle

 • The LeanPM project life cycle phases: Idea Generation and Triage; A3 Analysis and Pre-Selection/Selection; Exploration; Sequencing; Creation and Absorption; Project Retrospective and Evaluation
 • Project life cycle process efficiency
 • Exercise 3 – Average Lead Time

Lean Development Life Cycle

 • Traditional and evolutionary development life cycles
 • LeanPM evolutionary life cycles: Iterative, Exploratory (Lean Startup), Non-iterative and Continuous Delivery
 • Tailoring of the evolutionary development approach

Lean Project Planning

 • Traditional vs. Lean project planning
 • Planning and the Network of Agreements (NOA)
 • The 9 principles of lean project planning
 • Planning and control - lean control system
 • Exercise 4 – Lean Control

2

Day 2

Lean Project Planning (cont.)

 • Push and pull planning
 • Estimation – Project Case
 • Exercise 5 – Time Estimation
 • Exercise 6 – Cost Estimation

Managing Creation and Absorption

General Approach

Visual Management

Decentralized Project Management

Set-Based Concurrent Design

 • Sequential (Waterfall) and concurrent design
 • Centralized design
 • Point-based design
 • Set-based design (set-based engineering)

Built-In Quality

 • Proactive vs. reactive quality control
 • The objectives of quality management
 • Foundation and pillars of built-in quality
 • Quality by Design and Lean Quality Control
 • Front Loaded Testing; Test-First Development and Managing Quality at the Source
 • Exercise 7 - Behavior-Driven Specification

Lean Teamwork

 • Integrated teams, self-organizing teams, Lean-Agile leadership, transparency

Flow Management

 • The goal of flow management

Controlling Work-In-Progress (WIP)

 • Little’s Law; optimal WIP; the cost of multitasking

Managing Queues

 • Projects as queuing systems
 • The relationships between the average service time, arrival rate, capacity utilization, and waiting time
 • Matching team capacity and job demand

Controlling Queues

 • Visualizing queues; Kanban board, Cumulative Flow Diagram (CDF)
 • The properties of the ideal (idealistic) workflow; workflow anomalies
 • Responding to queues: dealing with variability, controlling demand, controlling supply

Controlling Batch Sizes

 • The traditional approach; large and small batches of work; batch conditions
 • Reducing batch sizes; vertical vs. horizontal slices of work

The Water and The Rocks / Empirical Continuous Improvement

Exam

LeanPM® Foundation Certificate Exam (optional)


Examination administration

 • Duration: 90 minutes
 • Exam system: online
 • Materials permitted: this is an "open book" examination

Question types and scoring

 • All questions are Objective Test Questions (OTQs), which present four options from which one option is selected
 • Number of questions: 60
 • Marks: each question is worth 1 mark and there is no negative marking
 • Pass mark: 55% or higher – a score of 33 marks or above

Bonu$$$

Бонус 1
Изпитен ваучер

Ако пожелае, всеки участник ще получи ваучер за изпит по Lean-Agile Project Management - LeanPM® Foundation Certificate, без допълнително заплащане.

Бонус 2
Тестови въпроси

Упражняването с тестови въпроси е важно за успех на изпита. Ще получите достъп до "клонирани" тестови въпроси, близки до реалните изпитни въпроси. 

Бонус 3
Онлайн среда за подготовка

Ще получите достъп до онлайн среда с богати учебни материали, за допълнителна подготовка преди и след обучението с лектора.  

Водещ на курса:

Peter Krischel, PRINCE2®, LeanPM® and AgilePM® Approved Trainer, Scrum Master (Нидерландия)


Питър Кришел (Peter Krischel) е предприемач с дългогодишен опит в консултирането и провеждането на обучения по управление на проекти в над 20 държави (от 2001 г.). Той е един от най-опитните международни лектори по управление на проекти, като досега е провел над 500 обучения с над  7000 участници, включително повече от 55 обучения в България.


Питър Кришел е завършил Бизнес (с курсове по ИТ и логистика) в Университета Енсхеде (Холандия) през 1994 г. Работил е като финансов мениджър, мениджър по качеството, ИТ бизнес мениджър и ръководител на проекти в Insights International BV, TAS Infrastructure Management, Unipro BV, Menken Polderland BV и Menzis Healthcare Insurance Company.


Обучил е всички ръководители на проекти и мениджъри продажби на Sun Microsystems в САЩ (над 500 човека). Той е собственик на Polychor Capital UG. Питър не само обучава хората, но и им показва как управлението на проекти може да се използва за подобряване на ефективността в много по-широк контекст на всички нива в организацията.


"Моята страст е да обучавам мениджъри!" - Питър


Вижте какво казват нашите курсисти за лектора


"The course instructor... was great"

Excellent trainer

"I’m very happy with this course. I would like to say the trainer is excellent!


Great instructor

"The course instructor Mr. Krischel was great and his teaching method was very good to understand.“


Real-life examples

“I really liked it when the instructor was able to provide real-life examples and put things in context of a real project."

Възползвайте се от нашия опит в обучението и сертифицирането по управление на проекти

15+
years of experience
130+
certification trainings
1500+
certified professionals
СТАНДАРТНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

€485 (без ДДС)

 • Двудневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за предварителна подготовка
 • Сертификат за преминато обучение
 • Възможност за явяване на изпит LeanPM® Foundation
 • 3 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

€395 (без ДДС)

 • Двудневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за предварителна подготовка
 • Сертификат за преминато обучение
 • Възможност за явяване на изпит LeanPM® Foundation
 • 3 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места
regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Регистрацията ще приключи при запълване на местата. До началото на курса (04.10.2021 г.) остават...

115
Days
23
Hours
07
Minutes
49
Seconds

100% Гаранция за удовлетвореност

Не рискувате нищо! Това обучение има 100% гаранция за удовлетвореност. Ако решите, че обучението не отговаря на Вашите очаквания, спокойно можете да си тръгнете и да ни информирате до средата на първия ден и ние ще Ви върнем цялата заплатена сума!


Ако по някаква причина не успеете да вземете изпита (което е малко вероятно), ще Ви осигурим възможност отново да се явявите на изпита, без допълнително заплащане.

Customer Pull
Proactive vs. Reactive Quality Control
Lean Project Portfolio Allocation
Parallel set-narrowing

Често задавани въпроси / FAQ

Какви са предварителните изисквания за изпита LeanPM® Foundation?

Трябва ли да имам предишен опит в управлението на проекти?

Подходящ ли е сертификатът LeanPM® за мен?

Какви са стъпките на процеса на сертифициране?

Докога важи преференциалната цена? 

Мога ли да разчитам на съдействие от вас? 

Колко години е валиден сертификатът LeanPM® Foundation?

Какво представлява изпитът за сертификат LeanPM® Foundation?

Свързани обучения

СТАНДАРТНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

€485 (без ДДС)

 • Двудневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Сертификат за преминато обучение
 • Възможност за явяване на изпит LeanPM® Foundation
 • 3 бонуса
 • След изчерпване на местата на преференциална цена
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

€395 (без ДДС)

 • Двудневно интензивно обучение
 • Учебни материали
 • Достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка
 • Сертификат за преминато обучение
 • Възможност за явяване на изпит LeanPM® Foundation
 • 3 бонуса
 • Валидна в момента за ограничен брой места
regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Таксите се заплащат в български левове, като се начислява ДДС.

Онлайн регистрация


Име и фамилия * Адрес *  Телефон * Организация *  E-mail * Длъжност *

Данни за издаване на фактура

Такса за участие

 Такса за участие: €485 (без ДДС)
 Специална цена за ограничен брой места: €395 (без ДДС)

Колко е