Какво представлява сертификатът Project Мanagement Professional (PMP®) на PMI?

Сертификатът Project Мanagement Professional (PMP®) е най-престижният сертификат по управление на проекти в световен мащаб. Ако имате поне 3 години опит в управлението на проекти, това е Ваш основен избор за сертифициране. Повече от 1 000 000 човека в целия свят притежават такъв сертификат.

Този сертификат се издава от Института за управление на проекти (Project Management Institute – PMI) – американска неправителствена професионална организация по управление на проекти. PMI предоставя услуги по разработване на стандарти, изследвания, обучение, публикации, нетуъркинг, организиране на конференции и сертифициране на ръководители на проекти. Пълна информация за процеса на сертифициране и поддържане на сертификата можете да намерите в Project Мanagement Professional (PMP®) Handbook.

Какви са предварителните изисквания за сертификата PMP®?

Има изисквания за предварителен опит и за обучение по управление на проекти:

 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години/36 месеца през последните 8 години уникален непрепокриващ се професионален опит по управление на проекти
 • За кандидати със средно образование – поне 5 години/60 месеца през последните 8 години уникален непрепокриващ се професионален опит по управление на проекти
 • 35 учебни часа обучение по управление на проекти ИЛИ сертификат CAPM®

Не е задължително да имате опит като ръководител на проект! Трябва да имате опит в „ръководене и направляване на проекти“ ("leading and directing projects"). PMI дефинира ролите, в които можете да придобиете такъв опит:  

 • Project Contributor
 • Supervisor
 • Manager
 • Project Leader
 • Project Manager
 • Educator
 • Consultant
 • Administrator
 • Other

Можете да докажете необходимия опит и с някои/някоя от другите посочени роли (освен Project Manager), както и с друга подходяща роля извън този списък (“Other”).

Какво представлява изпитът за сертификат PMP®?

180 въпроса, като 5  от тях няма да бъдат оценявани, тъй като се използват за тестови цели от PMI.

Продължителност 230 минути.

Въпросите ще са комбинация от следните видове:

 • multiple-choice 
 • multiple responses
 • matching
 • hotspot
 • limited fill-in-the-blank

Въпросите са разпределени в 3 области, както следва:
I. People - 42% от въпросите на изпита
II. Process - 50% от въпросите на изпита
III. Business Environment - 8% от въпросите на изпита


Как протича процесът на сертифициране?

Процесът на сертифициране протича в следните 6 стъпки:

Подаване на Онлайн заявление
Можете да го довършите
в рамките на 90 дни от започването.

Преглед
и одобрение на заявлението –
в рамките на 5 дни.

Заплащане
на таксата за изпит – $405 за членове на PMI
и $555 за нечленове.

Одит
на малък процент от заявленията.
Имате 90 дни да предоставите информация,
потвърждаваща заявлението.

Одобрение
на заявлението, което важи за 1 година.
В рамките на нея, можете да се явите
на изпита до 3 пъти.

Изпит и сертификат
Насрочване и явяване на изпит.
При успешен изпит, ще получите
оригиналния сертификат по пощата.

Таксата за изпит заплаща се директно на PMI и е $405 за членове на PMI и $555 – за нечленове.

Как да поддържаме PMP® сертификата си?

PMP® сертификатът се подновява на всеки 3 години. За целта е необходимо в рамките на този период да бъдат събрани 60 PDUs (Professional Development Units). Точките (PDUs) се събират в две области: Education (Обучение) и Giving back to the Profession (Развитие на професията).

Събраните 60 PDUs трябва да включват минимум 35 Education PDUs и максимум 25 Giving Back PDUs.

1. Областта Education може да включва обучения за разширяване и надграждане на техническите, ръководните, стратегическите умения и уменията за управление на бизнеса. Според PMI има една идеална комбинация от технически, лидерски и стратегически умения и умения за управление на бизнеса, наречена The PMI Talent TriangleTM. Ето защо, обучението трябва да е в тези области. 

 • Technical project management: Знания, умения и поведение, свързани със специфичните сфери на управление на проекти, програми и портфейли.  
 • Leadership: Знания, умения и поведение, помагащи на организациите да постигат бизнес целите си.
 • Strategic and business management: Знания или експертиза за сектора или организацията, които подобряват представянето и водят до по-добри бизнес резултати.

2. Giving back to the Profession са дейности, даващи възможност да използвате и споделяте вашите знания и умения за развитие на професията. “Giving Back” е незадължителен начин за събиране на PDUs, които в този случай не трябва да надвишават 25.  

Как да събираме PDUs?

Съществуват множество начини за натрупване на PDUs, например:

Education (1 час обучение = 1 PDU)

1. Курсове или обучения, водени от преподавател – присъствени или в онлайн форма.  Тук се включват обучения на регистрирани обучаващи организации на PMI, образователни събития на PMI, онлайн обучения, академично образование чрез програми, акредитирани от PMI Global Accreditation Center (GAC), курсове от други доставчици.

PDUs можете да съберете с нашите безплатни обучения:

2. Организационни срещи – срещи, дейности и местни събития, свързани с професията. 
3. Онлайн обучения или обучения в дигитален формат – самостоятелни обучения, проведени онлайн или чрез различни дигитални формати.
4. Четене – самостоятелно четене на книги, статии и други, свързани със сертифицирането.
5. Неформално учене, фокусирано върху структурирани дискусии.

Giving back to the Profession (1 час работа = 1 PDU)

 1. Практическа работа,  свързана с управление на проекти.
 2. Създаване на съдържание, например писане книги, учебни материали, публикации в блогове, статии и други.
 3. Представяне на презентация по теми, свързани с професията.
 4. Споделяне на знание, например менторство и водене на обучения.
 5.  Предоставяне на услуги на доброволни начала за неправителствени организации.

Докладване на Professional Development Units (PDUs)

Натрупаните кредити (PDUs) се докладват в системата на PMI през вашия профил на www.pmi.org. За да можете да поддържате активен сертификационен статус, е необходимо да запишете вашите PDUs и да завършите процеса по подновяване преди да е изтекъл 3-годишният цикъл.  

Ето какво ще виждате във вашия профил, когато сте изпълнили изискванията за подновяване на сертификата:

Повече информация и инструкции можете да намерите в CCR Handbook.

Имате въпроси?

Ние сме на разположение по всяко време за допълнителна информация и съдействие относно процеса на получаване на PMP сертификат и неговото поддържане.


 

Информация за нашите актуални обучения и следващи курсове за подготовка за изпита за сертификат PMP можете да намерите тук: график.

2 thoughts on “Какво представлява сертификатът Project Мanagement Professional (PMP®) на PMI?

 1. Жоро каза:

  Отлично написана статия. Поздрави за доброто синтезиране на материала.

  1. alex каза:

   Благодаря! Радваме се, че можем да бъдем полезни 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.