Първи одобрени проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

(2017-01-07) Одобрени са първите три проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, изготвени със съдействието на Проджекта. Това са проекти за образователна инфраструктура, социална инфраструктура и градско развитие, за които изготвихме финансови анализи, които да обосноват нуждата от безвъзмездно финансиране и неговия размер.
Вижте повече...

Приключват първите проекти по ОПИК 2014-2020

(2017-01-05) Успешно приключват първите проекти на Проджекта по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г." Това са проекти за увеличаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия.По тези проекти, Проджекта оказва пълно съдействие на своите клиенти на всички етапи - от идентифицирането на възможностите и изготвяне на проекта, до реал...
Вижте повече...

Сертифициране по Six Sigma

Six Sigma e методология за подобряване на ефективността във всички области на бизнеса. Six Sigma е базирана на данни, фокусирана върху клиентите и е ориентирана към резултатите.Благодарение на партньорството си със 6SIGMASTUDY, предлагаме сертифициране по Six Sigma Green Belt/Black Belt - бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. Обучението и сертифицирането се предлагат и във...
Вижте повече...