Нова предстояща възможност за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия по ОПИК 2014-2020

През 2018 г. предстои отварянето на най-популярната процедура за безвъзмездно финансиране за малки и средни предприятия „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ с общ първоначален бюджет в размер на повече от 150 млн. лева. При предходната процедура за подобряване на производствен капацитет, която беше отворена през 2015 г. усп...
Вижте повече...

Роберт Ролих ще бъде отново в България на 06.11.2018 г.

Поради големия успех на семинарите „Решение за един милион долара“ на Роберт Ролих, които организирахме на 26.04.2018 г. в София и на които присъстваха повече от 500 човека, на 6.11.2018 г. Роберт отново ще бъде в София. И на тази дата, голяма част от местата за семинарите ще бъдат безплатни за желаещите да присъстват.Повече за семинара и с какво той може да бъде полезен за Вас...
Вижте повече...

Първи одобрени проекти по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020

(2017-01-07) Одобрени са първите три проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, изготвени със съдействието на Проджекта. Това са проекти за образователна инфраструктура, социална инфраструктура и градско развитие, за които изготвихме финансови анализи, които да обосноват нуждата от безвъзмездно финансиране и неговия размер.
Вижте повече...